Turínske plátno – svedok umučenia a zmŕtvychvstania. Nové zistenia

Marcin Jendrzejczak
10. apríla 2020
  Cirkev  

Turínske plátno dodnes fascinuje milióny alebo aj miliardy ľudí. Výskum v tejto oblasti sa rozvinul do samostatnej vedeckej oblasti – sindológie. Neznamená to, že sa obmedzuje iba na nejakú úzku špeciálnu oblasť. Naopak! Plátno už analyzovali fyzici, botanici, hematológovia, historici a nielen oni. Stále vychádzajú najavo nové a čoraz ohromujúcejšie fakty.

Zdroj: flickr.com

Spočiatku bolo plátno uchovávané v Jeruzaleme, potom v Byzancii. V 14. storočí bolo vo Francúzsku vystavené na verejnosti. V 17. storočí ho preniesli do Talianska. V kaplnke kráľovskej katedrály v Turíne sa dodnes nachádza tajomné plátno o dĺžke 4,36 metra a šírke 1,1 metra. Viditeľný je na ňom odtlačok vysokého, fyzicky dobre staveného muža.

Nepredstaviteľné utrpenie

Traja renomovaní vedci: Liberato De Caro, Cinzia Giannini a Giulio Fanti v roku 2017 predstavili najnovšie a zároveň najdôkladnejšie zistenia týkajúce sa Turínskeho plátna. Nejde v ňom o nájdenie stôp po umučení na kríži. Veď už predtým bolo známe, že muž, ktorého obraz je na plátne, zomrel na kríži. Svedčia o tom bodavé rany a rany po klincoch, ako aj stopy po bičovaní a krvi. Výsledky nového skúmania však mimoriadne jasne ukazujú obrovské utrpenie, ktoré Kristus podstúpil počas svojho umučenia. 

Nový výskum to potvrdzuje ešte jasnejšie. „Muž, ktorého postava sa odráža na plátne, pretrpel ťažké muky predtým, ako nakoniec vykrvácal na smrť,“ zdôrazňujú vedci v prestížnom časopise Plos One. Na analýzu plátna sa použili skenovacie röntgenové techniky a inovatívne metódy elektrónovej mikroskopie, čiže najlepšie moderné technológie.

Analýzou fragmentov plátna nachádzajúcich sa ďaleko od krvných škvŕn vedci dospeli k záveru, že sú pokryté kreatinínom a feritínom. V ľudskom organizme je to možné iba v prípade traumy, ktorá zasiahne súčasne viacero orgánov. Stručne povedané, Kristus na celom tele podstúpil neuveriteľné muky.

„Na vláknach plátna je na nanoskopickej úrovni zaznamenaný extrémne brutálny scenár obete ovinutej pohrebným plátnom,“ poznamenávajú autori textu „Štúdie atómového rozlíšenia prinášajú nové biologické dôkazy o Turínskom plátne“ (30.06.2017 journal.plos.org). Zdôrazňujú, že plátno „rozpráva hrozný príbeh“.

Vedci okrem toho poznamenávajú, že muž, ktorého odtlačok sa nachádza na plátne „bol mučený mimoriadne beštiálnym spôsobom“, a plátno „rozpráva hrozný príbeh“. Dodávajú, že „túto istotu sme získali iba vďaka najnovším metódam v oblasti elektrónovej mikroskopie s atómovým rozlíšením“ (preklad: Joanna Bątkiewicz-Brożek – aleteia.org).

Ohromený fotograf

Vedci sa o plátno začali zaujímať ešte v roku 1898. Vtedy amatérsky fotograf Secundo Pia si všimol, že obraz zvečnený na plátne vyzerá ako normálny obraz – napriek tomu, že bol snímaný v negatíve.

Ďalšie objavy sa ukázali byť ešte ohromujúcejšie. Ukázalo sa, že svetelný odraz (neviditeľný voľným okom) na plátne bol v … 3D. Táto trojrozmernosť sa nikdy predtým neobjavila na nijakej maľbe ani na fotografii. Zároveň je obraz charakterizovaný neobvyklými detailmi.

Taliansky fyzik Paolo Di Lazzaro a jeho kolegovia z Talianskej národnej agentúry pre nové technológie, energiu a trvalo udržateľný rozvoj venovali štúdiu tohto fenoménu päť rokov. Výsledky experimentov zverejnili v roku 2011.

Ako zdôraznil Paolo Di Lazzaro, ultrafialové žiarenie potrebné na vytvorenie obrazu „prekračuje maximálny výkon všetkých dnes dostupných zdrojov UV žiarenia“. 

To znamená, že ani v staroveku, ani dnes by vedci nedokázali vytvoriť podobne precízny obraz. Tím Paola Di Lazzara sa ho bezvýsledne pokúšal skopírovať vyše päť rokov (news.nationalgeographic.com 15. apríla 2015). Plátno teda zostáva záhadou, ktorú nie je možné vedecky vysvetliť.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Palestínske kvetenstvo a Kristovo umučenie

Aj biológovia majú veľa čo povedať o tajomnom plátne. Jeden z nich, Avinoam Danin, odborník svetovej triedy na palestínsku flóru z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, potvrdil, že kombinácia rastlín, ktorých stopy sa našli na plátne, sa vyskytuje „iba v jedinej oblasti sveta“. Dodal, že „dôkazy jasne poukazujú na skupinu kvetov z oblasti okolo Jeruzalema.“

Analýza Avinoama Dallena tiež poukazuje na prítomnosť peľových zrniečok Gundelia tourneforti. Je zaujímavé, že tieto zrniečka sa našli aj na inej relikvii – tzv. šatke z Ovieda považovanej za Kristovu pohrebnú šatku. Je známe, že od ôsmeho storočia je uložená v španielskej katedrále v Oviede.

Obe relikvie majú taktiež spoločné podobné vzory sfarbenia krvi a pravdepodobne tú istú krvnú skupinu (najvzácnejšiu AB). Podľa Avinoama Danina to znamená, že Turínske plátno aj šatka z Ovieda prikrývali to isté telo. Plátno i šatka pochádzajú z Jeruzalema alebo z jeho okolia od prvého storočia po Kristovi (sciencedaily.com 2. augusta 1999).

Muž a pravdepodobne Žid

Hematológovia taktiež vykonali kus práce, aby vysvetlili záhady Turínskeho plátna. Profesor Baim-Bollone z Fakulty kriminálneho lekárstva na Turínskej univerzite dokázal, že na plášti sa nachádzajú stopy krvi skupiny AB. Tá prúdi v žilách troch percent ľudí. U sefardských Židov však až v osemnástich percentách. Podobné tvrdili iní vedci. Veľa vecí poukazuje na to, že muž, ktorého odraz je na plátne, bol Žid. Áno, muž, pretože jeho pohlavie bolo potvrdené testami DNA, ktoré uskutočnil profesor Victor Tryon z Centra pre genetický výskum na Štátnej univerzite v Texase (07.04.2007 polskieradio.pl). 

Je zaujímavé, že ďalší vedec, Ubi Baruch, preukázal, že kombinácia kvetinového peľu prítomného na plátne sa vyskytuje iba v Jeruzaleme v marci a apríli. A práve s týmto obdobím kresťania spájajú ukrižovanie a zmŕtvychvstanie (sciusalaily.com 2. augusta 1999).

Zistenia izraelských vedcov vyvracajú niekdajšiu tézu popularizovanú na základe metódy datovania pomocou rádioaktívneho uhlíka-14, podľa ktorej plátno pochádza zo stredoveku. Platí to však iba pre kúsok odstrihnutý z rohu plátna, ktorý bol došitý mníškami po jednom požiari.

Zistenia forenzných patológov sú však fascinujúce. Dospeli k záveru, že telo sa nerozpadlo – na rozdiel od iných starovekých plátien – poznamenáva Filip Wyrozumski (polskieradio.pl, 07.04.2007). Nie je tiež známe, akým spôsobom vznikol obraz v takejto podobe. Vedci tu hovoria o infračervenom žiarení či o odparovaní.

Okrem toho forenzní experti z oblasti medicíny nenašli na Turínskom plátne nijaké dôkazy o odtrhnutí materiálov z tela mŕtveho. Pritom, ak by bolo mŕtve telo vyňaté z plátna, došlo by k poškodeniu materiálu alebo krvných stôp – poznamenáva autor článku „Analýza Turínskeho plátna“ ( 02.01.2016). Z vedeckého hľadiska hovoríme o nevysvetlenom a úplne jedinečnom fenoméne. Viera zas našepkáva najrozumnejšie vysvetlenie – Zmŕtvychvstanie.