Pokladnica viery

Veštenie je smrteľný hriech

2116 Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť.46 Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom,...

Umenie žiť

Veľkú očistu a disciplínu  musíme dosiahnuť, ak chcem naplno oceniť život a smiech. Neprepásť jediného vtáčika, všimnúť si každý kamienok, mať hlavu ako skladisko na všetky západy slnka – k tomu  je potrebné veľkej kázne k umeniu radovať sa zo života a veľkej múdrosti v umení byť vďačný. Výroky G.K. Chestertona

Genezis 2,17

(Boh povedal) : 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.  Boh stvoril človeka na svoj obraz a urobil ho svojím priateľom. Človek ako duchovný tvor môže žiť v tomto priateľstve iba tak, že sa slobodne podriadi...

Opovážlivé spoliehanie sa na pomoc Panny Márie

Tieto historky opisujú, ako niektorí ľudia, čo zomreli v ťažkom hriechu bez svätej spovede, došli spásy tak, že boli vzkriesení, aby sa mohli ešte vyspovedať; alebo tak, že ich duša zázračne prebývala v tele až do spovede; alebo tak, že zľutovaním svätej Panny pri svojej smrti obdržali od Boha...

Spoliehaj sa len na Boha

Márny je, kto svoju nádej zakladá na ľuďoch alebo iných tvoroch. Nehanbi sa slúžiť iným s láskou Ježiša Krista, a zdať sa chudobným na tomto svete. Nespoliehaj sa na seba, ale založ všetku svoju nádej v Bohu. Rob čo môžeš a Boh bude nápomocný tvojej dobrej vôli. Nedôveruj svojej vedomosti alebo chytrosti kohokoľvek...

Kresťan sa má odovzdať do Božích rúk

2115 Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.                                Katechizmus katolíckej Cirkvi

Nežime iba pre seba

Človek si môže s radosťou užívať tanec, divadlo, šampanské, nočné kluby, a ak sa nedá inak, aj bigamiu a zločin. Nikdy si ale nemá užívať iba sám seba. Výroky G.K. Chestertona

Príslovia 10, 27

27 Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. Kto dodržiava Božie príkazy a správa sa podľa katolíckej morálky žije zdravo sa môže spoľahnúť na Božiu ochrannú ruku Biblia s výkladom

Tri stupne vystupovania k Bohu

Toto všetko som prebral od svätého Bernarda a svätého Bonaventúru. Takže – podľa nich – máme tri stupne na vystúpenie k Bohu: prvý, nám najbližší a najviac prispôsobený našim schopnostiam je Mária; druhým je Ježiš Kristus a tretím Boh Otec. Aby sme mohli pristúpiť k Ježišovi, treba nám ísť...

Panna Mária – naša Prostrednica u Boha

Teda smelo vyznajme, spolu so svätým Bernardom, že potrebujeme prostredníka u samého Prostredníka a že božská Mária je tou najschopnejšou osobou zastávať tento dobročinný úrad: cez ňu Ježiš Kristus prišiel k nám a práve cez ňu musíme prichádzať k nemu. Ak sa obávame prichádzať priamo k Ježišovi, ktorý je...

Cirkev je Božia nevesta

865  Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská vo svojej najhlbšej a konečnej totožnosti, pretože v nej už jestvuje a na konci čias sa zavŕši „nebeské kráľovstvo“, „Božie kráľovstvo“,ktoré prišlo v osobe Ježiša Krista a tajomne rastie v srdci tých, čo sú do neho včlenení, až kým sa plne...

Čo je kresťanská askéza

Askéza v kresťanskom ponímaní nie je nejaké neprirodzené ničenie človeka a jeho síl, ako sa niektorí domnievajú. Aj keď používa tradičné pojmy ako umŕtvovanie, zničenie vlastnej vôle, odriekanie a podobne, nedá sa povedať, že by jej zmysel spočíval v nejakom sebazničení. Cieľom kresťanskej askézy je vytvoriť v človeku pokiaľ možno ten stav, ktorý vládol...