Pokladnica viery

Paradox darov

Ak chcete svojim priateľom alebo deťom urobiť radosť, zásadne im nedávajte, čo je pre nich dobré. Výroky G. K. Chestertona

Sú mimoriadne milosti nutné pre duchovný život?

Cieľom duchovného života je spojenie s Bohom. To je potrebné mať stále na mysli. Potom budeme chápať, ako je pri tom absolútne nutná milosť posväcujúca a že vôbec nie sú potrebné milosti mimoriadne. Aj veľká svätosť sa dá dosiahnuť bez mimoriadnych milostí. Dokonca, ako nám ukazujú celým svojím životom svätí...

O poznaní seba samého

Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo nám často chýba milosť a zdravý úsudok. Je v nás len málo svetla, a aj to rýchlo strácame pre svoju nedbalosť. Často ani nebadáme, že sme vnútorne takí slepí. Často robíme zle, ba ešte horšie: zapierame to. Niekedy nás vedie vášeň a myslíme si,...

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež, pre jednotlivé biskupstvá patričný biskup. Všeobecné cirkevné snemy –, ktoré zvoláva pápež – vydávajú zákony pre celú Cirkev, snemy provinciálne a diecézne –, ktoré zvolávajú biskupi – pre patričnú cirkevnú provinciu alebo diecézu. Zákon cirkevný viaže všetkých ľudí, ktorí boli sv....

Večné nepriateľstvo Panny Márie a diabla

Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh...

Opilstvo verzus výborné víno

Človek je vždy horší aj lepší ako zviera. Zviera nedokáže byť galantné ani obscénne. A žiadne zviera ešte nevymyslelo niečo tak úbohé, ako opilstvo a niečo tak úžasné, ako víno. Výroky G. K. Chestertona

Duchovný život katolíka a súčasný svet

Svet – čiže ľudia, ktorí nesúdia podľa Boha, ale úplne len podľa svojho prirodzeného rozumu – nazerajú na duchovný život častokrát ako na niečo chorobné, všetky mystické stavy, ktoré sú vrcholmi duchovného života, nie sú pre nich nič iné než istý druh nervových chorôb, exaltovaných náboženských citov a dokonca...

Pokušenia na osoh

Nikto nie je taký dokonalý a svätý, aby nemal niekedy pokušenia; a celkom bez nich ani byť nemôžeme. Pokušenia sú človeku často veľmi na úžitok, hoci sú nepríjemné a ťažké; lebo nimi sa človek pokoruje, očisťuje a poučuje. Všetci svätí prešli mnohými útrapami a pokušeniami a tie im boli...

Prirodzený zákon

Prirodzený zákon je Bohom nám daný zákon, ktorý človek už svojím rozumom môže poznať. Niektoré náboženské a mravné pravdy totiž už samým rozumom ľudským možno poznať, keď je rozum dôkladne vzdelaný a vyvinutý. Tak môžeme poznať, že je najvyššia bytosť, že ju máme ctiť, že je rozdiel medzi dobrom...

Úloha Panny Márie v posledných časoch

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného...

Človek tvorom Božím či len pomätené zviera?

Nech už chápeme človeka akokoľvek, je predovšetkým výnimkou. Ak nie je obrazom Božím, potom je len výronom prachu. Ak nie je padlou Božou bytosťou, potom nezostáva iné než usúdiť, že sa jedno zo zvierat načisto pomiatlo. Výroky G. K. Chestertona

Zlo antropocentrizmu v duchovnom živote

Medzi učiteľmi duchovného života môžeme pozorovať predovšetkým dvojaký smer; je určovaný ich filozofickými a teologickými pojmami o Bohu a o vzájomnom pomere Boha a človeka. Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku, ktorí často hovoria len o ľudskej činnosti, ľudskej súčinnosti s milosťou Božou, akoby Boh potreboval stále len nás, upadajú takto do akéhosi...