Redakcia - Christianitas

Redakcia

Mikuláš Hučko – šéfredaktor

Martin Komár – riaditeľ vydavateľstva Christianitas, s. r. o., www.christianashop.sk 

Matej Gavlák – zástupca šéfredaktora

Vladimír Seman – redaktor, konzultant v oblasti videotvorby

Beáta Katrebová-Blehová – redaktorka

Lucia Laudoniu – redaktorka

Mária Magotsová – redaktorka

Roman Cardal – redaktor

Karol Gazdík – redaktor

Paweł Chmielewski – externý redaktor

Krystian Kratiuk – externý redaktor

Milan Paulus – korektúry

Peter Kolcún – teologická spolupráca

Anna Kulanová, Ivana Cichewicz – preklady

Anton Kulan – fotoservis

Martin Matušák – grafik

Matej Jamriška – technická podpora

Ondrej Volko – web support

Podnety a reakcie:

info@christianitas.sk, SMS na tel. číslo +421 911 030 781

Prosíme vás o finančnú podporu pre portál Christianitas

Naša činnosť je závislá na vašej podpore, nestojí za nami nijaký investor a nepoberáme dotácie.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Sme nezávislý portál, ktorý nerobí kompromisy a nechce byť ovplyvňovaný veľkými donormi. Existujeme vďaka malým darcom, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj vy a aj vďaka vám môže Christianitas brániť katolícku vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie:

SK72 0200 0000 0041 0850 1454
(možnosť trvalého príkazu, do referencie uveďte e-mailovú adresu)

Prečo podporovať portál Christianitas?

Sme jediný nezávislý mienkotvorný portál na konzervatívnej strane internetu na Slovensku.

Sme financovaní výlučne z drobných finančných príspevkov a darov našich čitateľov a podporovateľov.

Sme tu, aby sme vzdelávali, inšpirovali a hájili pravdy katolíckej viery.

Sme tu, pretože si vyberáme slobodu a nesúhlasíme s cenzúrou spoločenského života.

Sme tu, aby sme bojovali za pravdu. Necenzurujeme informácie a denne monitorujeme dianie (nielen v Cirkvi) z konzervatívnej perspektívy, ktorá oceňuje hodnoty Pravdy, Dobra a Krásy.

Sme tu, aby sme bojovali s cenzúrou a vďaka  našim štedrým podporovateľom, môžeme ponúkať ľuďom  pravdivé informácie, ktoré nikde inde nenájdu.

Odkaz redakcie:

Európska civilizácia sa materiálne vzmáha k výšinám Babylonu, duchovne sa ale prepadla k najspodnejším kruhom Danteho Inferna. Revolučný proces v spoločnosti rozkladá posledné zvyšky základov, na ktorých stojí naša civilizácia. Táto revolúcia si vyžaduje reakciu, ktorou je Kontrarevolúcia. To znamená obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, objektívnej pravdy, nemennosti stvoreného človeka a prirodzených rozdielov v talentoch a autorite u ľudí. Znamená to aj obhajobu zdravého rozumu, prirodzenosti, rodiny, súkromného vlastníctva a tradície, ktorá toto poznanie odovzdávala z generácie na generáciu.

aaron-burden-426280-unsplash

Potrebujeme vašu podporu – a prosíme vás o ňu

Aj suma 5€, 10€, 20€,  50 €, alebo iná suma, ktorú uznáte za vhodnú, nám umožní pokračovať v našej práci. Dúfame, že sa pripojíte do spoločenstva našich aktívnych podporovateľov a spoločne budeme čeliť cenzúre a „pravde“, ktorú nám nanucujú medzinárodné korporácie a sociálne siete.

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom QR kódu

Ďakujeme za vašu podporu!

CHRISTIANITAS, NA KONZERVATÍVNEJ STRANE INTERNETU