O nás

Portál Christianitas vznikol, aby vzdelával, inšpiroval a bojoval. Európska civilizácia sa materiálne vzmáha k výšinám pomyselného Babylonu, avšak duchovne sa prepadla k spodnejším kruhom Danteho Inferna. Revolučný proces, ktorý presahuje obe strany našej polarizovanej spoločnosti, rozkladá posledné zvyšky základov, na ktorých stála naša civilizácia. Konzervativizmus sa uložil k zimnému spánku a prebudiť ho môže to, z čoho sa kedysi zrodil – kontrarevolúcia.

Náš najväčší nepriateľ sa nevolá socializmus ani liberalizmus. Nenesie ani meno nacionalizmu či globalizmu. Náš boj nie je bojom proti konkrétnym osobám, ktoré sa upísali rôznym ideológiám. Našim hlavným protivníkom je revolučný proces, nivočiaci politické myslenie, ekonomické systémy, náboženské pravdy a v poslednej epoche rodinu a osobnú integritu človeka.

Žiadna pravda neexistuje… človek je kultúrny konštrukt… všetci sme si rovní… Filozofické systémy novoveku nás priviedli k subjektívnemu chápaniu sveta. Na tróne Západného sveta usadli v povojnovom vývoji materializmus s relativizmom a pomocou nich vládnu tí, ktorí dokážu najviac prosperovať z takéhoto nastavenia spoločnosti.

Kontrarevolúcia oproti tomu znamená obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, objektívnej pravdy, nemennosti stvoreného človeka a prirodzených rozdielov v talentoch a autorite u ľudí. Znamená obhajobu zdravého rozumu, prirodzenosti a tradície, ktorá toto poznanie odovzdávala z generácie na generáciu. Znamená autentický konzervativizmus bez liberálnych deformácií, založený na skutočnom odpore voči liberálnym a ľavicovým revolúciám.

aaron-burden-426280-unsplash

Email: info@christianitas.sk

Redakcia:

Šéfredaktor: Branislav Michalka 

Jozef Duháček

Lucia Laudoniu

Branislav Krasnovský

Piotr Doerre

Korektor: Milan Paulus

Projektový man.: Mário Vadás

Projekt je realizovaný s podporou Nadáciou Slovakia Christiana.

Podporte nás

Napredovanie portálu Christianitas závisí aj od Vás! Nestojí za nami žiadny investor, nepoberáme dotácie. Sme nezávislý a slobodný portál, ktorý nerobí kompromisy a nechce byť ovplyvňovaný veľkými donormi. Existujeme vďaka malým darcom, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj Vy! Aj vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie
SK72 0200 0000 0041 0850 1454
(do referencie uveďte prosím Vašu emailovú adresu)

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Srdečne ďakujeme za podporu!