O nás

Portál Christianitas vznikol, aby vzdelával, inšpiroval a bojoval. Európska civilizácia sa materiálne vzmáha k výšinám pomyselného Babylonu, avšak duchovne sa prepadla k spodnejším kruhom Danteho Inferna. Revolučný proces, ktorý presahuje obe strany našej polarizovanej spoločnosti, rozkladá posledné zvyšky základov, na ktorých stála naša civilizácia. Konzervativizmus sa uložil k zimnému spánku a prebudiť ho môže to, z čoho sa kedysi zrodil – kontrarevolúcia.

Náš najväčší nepriateľ sa nevolá socializmus ani liberalizmus. Nenesie ani meno nacionalizmu či globalizmu. Náš boj nie je bojom proti konkrétnym osobám, ktoré sa upísali rôznym ideológiám. Našim hlavným protivníkom je revolučný proces, nivočiaci politické myslenie, ekonomické systémy, náboženské pravdy a v poslednej epoche rodinu a osobnú integritu človeka.

Žiadna pravda neexistuje… človek je kultúrny konštrukt… všetci sme si rovní… Filozofické systémy novoveku nás priviedli k subjektívnemu chápaniu sveta. Na tróne Západného sveta usadli v povojnovom vývoji materializmus s relativizmom a pomocou nich vládnu tí, ktorí dokážu najviac prosperovať z takéhoto nastavenia spoločnosti.

Kontrarevolúcia oproti tomu znamená obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, objektívnej pravdy, nemennosti stvoreného človeka a prirodzených rozdielov v talentoch a autorite u ľudí. Znamená obhajobu zdravého rozumu, prirodzenosti a tradície, ktorá toto poznanie odovzdávala z generácie na generáciu. Znamená autentický konzervativizmus bez liberálnych deformácií, založený na skutočnom odpore voči liberálnym a ľavicovým revolúciám, ktorých ovocím sú zločiny proti ľudskosti, prenasledovanie kresťanov, zabíjanie nenarodených, gender ideológia a LGBTI agenda …

aaron-burden-426280-unsplash

A práve preto sa snažíme prinášať pravdivé informácie vo svete, kde prevláda lož nad pravdou, naše spoločné dielo je tu iba vďaka vašej finančnej podpore
Bankové spojenie
SK72 0200 0000 0041 0850 1454 – môžete si nastaviť trvalý príkaz

(do referencie uveďte prosím Vašu emailovú adresu)
Drahí priatelia !
Žijeme v čase vlády korporácii! Globálne koncerny rozhodujú o našej slobode, vsádzajú na cenzúru, vyhadzujú ľudí zo spoločenského života!
Sme svedkami stretu civilizácií. Neustále trvá vojna medzi civilizáciou života a pseudocivilizáciou smrti, na našich očiach sa odohráva vojna medzi slobodnými ľuďmi a mentálnymi otrokmi!
Vyberáme si slobodu – nesúhlasíme s cenzúrou spoločenského života!
Žiaľ už teraz vidíme, že mnohí ľudia sa postavili na stranu cenzúry akú proti nám používajú medzinárodné korporácie. Vidíme to na príklade sociálnych sieti, ktoré zablokovali Donalda Trumpa. Začali z ostra – scenzurovali prezidenta USA. Nikdy nevieme, kedy zablokujú aj nás a zostaneme odpojení od informácii! My možno budeme zablokovaný dnes a Vy zajtra! Dúfajme, že sa tak nestane!
Situácia je čoraz horšia. Mnohé média, už aj na Slovensku, selektívne vyberajú informácie, aby zamedzili prístup k nevýhodným správam, ktoré vrhajú zlé svetlo na ľavicovo liberálny obraz sveta. Preto chceme vsadiť na slobodu slova!
Redakcia Christianitas.sk bojuje za pravdu aj vtedy keď je nevýhodná. Vďaka nám máte možnosť poznať čím sú pravdivé slobodné médiá. Média, ktoré necenzurujú informácie, opisujú situáciu na Slovensku a vo svete, monitorujú dianie v Cirkvi z konzervatívnej perspektívy, ktorá oceňuje hodnotu Pravdy, Dobra a Krásy.
Buďme slobodní ľudia a podporujme slobodné média!
Oproti neomarxistickým novinám a liberálnym internetovým portálom, my v našej redakcii nemôžeme rátať s podporou korporácií. Našou jedinou silou sú naši čitatelia, ktorí nám skrze svoju pravidelnú podporu umožňujú bojovať.
Práve vďaka takým čitateľom, našim štedrým podporovateľom, môžeme bojovať z cenzúrou a ponúkať ľuďom hľadajúcim pravdivé informácie o ktorých sa nedozvedia nikde inde.
Je to náš spoločný boj. Vďaka Vám Pravda prichádza k čoraz väčšiemu počtu ľudí!
Chceme, aby Pravdu spoznal každý človek na Slovensku!
Aby to bolo možné potrebujeme Vašu podporu! Úplne bude stačiť, že nás podporíte sumou 5, 10, 20, alebo 50 eúr, alebo inou sumou, ktorú uznáte za vhodnú a tento Váš krok nám umožní priblížiť sa k víťazstvu civilizácie života slobodných ľudí, ktorí chcú zabrániť cenzúre.
Dúfam, že sa pripojíte do spoločenstva našich aktívnych podporovateľov a takto spoločne budeme čeliť cenzúre a „pravde“, ktorú nám nanucujú medzinárodné korporácie a sociálne siete!
S úctou,
redakcia portálu Christianitas.sk
 Mikuláš Hučko šéfredaktor
členovia redakcie:
Matej Gavlák
Lucia Laudoniu
Piotr Doerre
Branislav Michalka
Branislav Krasnovský
Korektor: Milan Paulus

Na vaše podnety a reakcie sa tešíme na našej emailovej adrese:

info@christianitas.sk

a tiež na telefónnom čísle: +421 902 526 277

Predovšetkým vás však prosíme o finančnú podporu.
Napredovanie portálu Christianitas závisí aj od Vás! Nestojí za nami žiadny investor, nepoberáme dotácie. Sme nezávislý a slobodný portál, ktorý nerobí kompromisy a nechce byť ovplyvňovaný veľkými donormi. Existujeme vďaka malým darcom, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj Vy! Aj vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.
Bankové spojenie
SK72 0200 0000 0041 0850 1454 – môžete si nastaviť trvalý príkaz
(do referencie uveďte prosím Vašu emailovú adresu)

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Srdečne ďakujeme za podporu!