Sv. Joachim

Plinio Corrêa de Oliveira
16. augusta 2020
  Svätec týždňa

Životopisné dáta:

Podrobnosti o otcovi Panny Márie sme zobrali z apokryfnej knihy Evanjelium podľa Jakuba. Jeho meno, Joachim, znamená príprava na Pána a Anna znamená milosť. Stará tradícia nám hovorí, že sv. Joachim a Anna boli bohatí a mali mnoho čried a stád, tak ako prví patriarchovia. Ale Pán im nedal to najväčšie bohatstvo, aké si želali, dieťa, pretože Anna bola neplodná.

Jedného dňa Joachim odišiel do chrámu, aby priniesol obetu, ale jeho obety boli s opovrhnutím odmietnuté. Zahanbený patriarcha, ktorý nepoznal Božiu vôľu, utiekol do hôr a nevrátil sa domov k svojej manželke. Začal sa postiť, a urobil predsavzatie: „Nebudem nič jesť, kým Pán na mňa s milosrdenstvom nezhliadne. Môj pôst bude mojou modlitbou. “

Medzitým svätá Anna plakala nad stratou manžela a svojou neplodnosťou. A kým ona plakala vo svojej záhrade a jej manžel sa modlil v horách, ich modlitby boli vyslyšané. Obidvom sa zjavil Pánov anjel a donútil ich stretnúť sa pri Zlatej bráne. Anjel im oznámil, že Anna porodí dcéru, ktorá sa bude volať Mária. Stane sa Ježišovou matkou, matkou „Syna Najvyššieho“.

Takto povedala Anna: „Teraz viem, že ma Pán veľmi požehnal, pretože som bola vdova, už nie som, bola som neplodná a už viac nie som.“ A potomkovia Joachima budú mocní a požehnaní v Nebi i na Zemi.

Komentár prof. Plinia:

Tento úryvok, ktorý som prevzal od Doma Guerangera obsahuje niekoľko bodov, ktoré si zaslúžia komentár.

Prvým je krásny zvyk, ktorý mali staroveké východné národy  – dať každému človeku symbolické meno. Tento zvyk ovplyvnil aj katolícku tradíciu. Rodičia Panny Márie mali symbolické mená a ich kombinácia istým spôsobom určuje, čo bude Panna Mária. Joachim znamená príprava na Pána, Anna znamená milosť. Presne to bola Panna Mária, príprava na príchod Vteleného Boha skrze ženu plnú milosti. Ona bola tou, ktorá porodila nášho Pána a získala všetky milosti. Mená Joachima a Anny nám vysvetľujú, čo bude Panna Mária. Toto je vzácny a bohatý svet symbolov starovekého sveta, ktorý sa líši od nášho sterilného, moderného Západu.

Po druhé, sv. Joachim trpel pohŕdaním od kňazov v chráme, pretože v tom čase si Židia mysleli, že neplodné páry nemajú Pánovo požehnanie. Slávou pre Žida bola česť byť predchodcom Mesiáša, toho, ktorý očakávali národy. Neplodná dvojica nemala na takú česť nárok. Ďalšie zdroje tradície hovoria, že sv. Joachim a sv. Anna čelili tomuto opovrhovaniu mnohokrát. Museli to znášať neustále. V tomto prípade to bolo o to bolestivejšie, že obaja boli už starí a ešte nemali dieťa. Sv. Joachim sa teda modlil k Bohu a žiadal o milosrdenstvo a pomoc v ťažkej situácii. Po modlitbe oboch svätých im Boh dal dcéru. A akú výnimočnú dcéru!

Po tretie, svätá Anna trpela aj preto, že sv. Joachim sa hanbil a nevrátil sa domov. Myslela si že niekde po ceste zomrel. Myslím, že prežíval veľkú depresiu.

Modlitba sv. Joachima je veľmi silná a krásna. Potvrdil svoju istotu, že dostane to, o čo prosí. Urobil násilie proti Nebu, aby získal to, čo si žiadal. Rozhodol sa, že nebude jesť, kým Boh nevypočuje jeho modlitbu. Myslím si, že to bola sv. Katarína zo Sieny, ktorá kedysi pred svätostánkom povedala: „Z tohto miesta neodídem, kým mi nepodáš ruku.“ A Náš Pán milosrdne otvoril dvierka na svätostánku a vzal ju za ruku. Takto Boh reaguje na dôveru svätých. Joachim mal taký druh dôvery. Dostal to, čo od Boha žiadal.

Po štvrté, modlitba a postoj sv. Anny boli tiež veľmi krásne. Boh ich nechal prejsť týmto procesom až do bodu najvyššieho trápenia. Trpela nielen tým, že bola neplodná, ale aj tým, že nečakane ovdovela. Verila, že stratila najlepšieho a najušľachtilejšieho manžela, ktorého si veľmi ctila. Pre ňu to bol vrchol utrpenia. Keď zármutok dosiahol vrchol, prišla milosť a vyslobodenie.

Aké vyslobodenie? Prišiel anjel aby jej oznámil, že sv. Joachim nezomrel, že sa s ním stretne pri Zlatej bráne a že počne dieťa. Dostala milosť, aby počala dieťa – Pannu Máriu – ktoré bude  bránou všetkých milostí.

Z tejto skúšky v živote oboch svätých si zoberme lekciu dôvery. Keď sa zdá, že už je všetko stratené, keď sa zdá, že už nič nedáva zmysel, keď sa dopad Božskej prozreteľnosti na náš život nedá vysvetliť,  tak to je tá chvíľa, keď by sme mali dôverovať úplne najviac, pretože sa blížime k okamihu, keď sa všetko vysvetlí a objasní.

Blahoslavení sú tí, ktorých Boh vydáva na cesty nepochopiteľného, pretože dostanú tie najlepšie vysvetlenia.

Tak sa teda modlime ku sv. Joachimovi, sv. Anne a k Panne Márii Nanebovzatej, aby nám dodali sebadôveru, ktorá odoláva každej skúške, ktorá dokáže znášať najviac nevysvetliteľné rozpory a ktorá sa utvrdzuje v najväčších trápeniach.