Stáva sa z Kanady liberálna diktatúra?

Matej Gavlák
19. apríla 2021
  Spoločnosť

V týchto dňoch otriasa Kanadou škandál, ktorý je umocnený tým, že bol zachytený na video. Miestna kongregácia vedie svoje slávnosti vonku na ceste, kde je evidentne veľká zima. Prečo? Pretože ich kostol obohnala polícia provizórnym plotom a ich parkovisko strážia blikajúce policajné autá… Od nástupu liberálneho premiéra Justina Trudeaua (inak katolíka chodiaceho do kostola a aj na sväté prijímanie) sa v Kanade začali tvrdo pretláčať liberálne zákony, ktoré konzervatívne spektrum zatláčajú hlboko do úzadia a rovnako tvrdo ho aj trestajú. Podobne ako na Slovensku, či v Írsku, aj v tejto krajine je dlhodobý zákaz verejných svätých omší. To je však už len vrchol dlhodobejšieho fenoménu. Čo sa to vlastne v Kanade deje?

Odkaz na video v úvode: https://rumble.com/vfkyqx-watch-canadian-church-has-service-outside-in-the-snow-after-police-barricad.html?mref=23gga&mc=8uxj1&fbclid=IwAR2MOWTSJtVbFW16lP1JHuMQQMsLxktiofInT3gL0SL5qPebuV-6_7GIuP4

Revolúcia Justina Trudeaua

Justin Trudeau sa stal v roku 2015 premiérom Kanady po síce nevýraznom, no predsa pevne stojacom konzervatívcovi Stephenovi Harperovi. Trudeau mal byť (a ako sa ukázalo, aj bol a je) jeho presný opak: mladý, šarmantný, pohľadný, vysokovzdelaný moderný politik – syn bývalého premiéra Pierrea Trudeaua – s peknou manželkou a malými deťmi, pokrokový, tolerantný, liberálny…

Postupom času sa však začala ukazovať skutočná osoba ukrytá za peknou tvárou Justina Trudeaua. Ten totiž nebol “len” liberálny; ukázal sa byť militantne liberálnym, takmer až diktátorským politikom, ktorý voči svojej politike neznesie žiadnu oponentúru. Trudeau bol schopný ísť do Indie a fotiť sa tam v turbane; hneď na to absolvovať večeru s protivládnym extrémistom a usvedčeným vrahom.1 Obávané stretnutie s indickým premiérom Modim však napokon dopadlo dobre, hlavne pre Modiho zhovievavosť. Kanadský predseda vlády tiež zaujal po smrti komunistického revolucionára Fidela Castra; Trudeau ho nazval „výnimočným vodcom“ a „legendárnym revolucionárom a rečníkom“.2 Americký senátor Marco Rubio si položil rečnícku otázku: „Toto bolo skutočné vyhlásenie alebo paródia? Pretože ak toto bolo skutočné vyhlásenie premiéra Kanady, tak potom to bolo hanebné a trápne.

Napriek tomu, že sa premiér Kanady vyhlasuje za veriaceho katolíka a chodieva aj na sv. prijímanie, všetky jeho zákony a všetky jeho kroky sú nielenže v rozpore s kresťanstvom, ale dokonca ho aktívne perzekvujú. Dnes nemôžete byť úprimne veriacim kresťanom a zároveň zamestnancom v kanadskej štátnej službe. Vďaka Trudeauovým zákonom jedno vylučuje druhé.

Justin bol po prvých štyroch rokoch, napriek všetkým svojim „kvalitám“, ktoré ho vyniesli do premiérskeho kresla, mimoriadne nepopulárnym politikom hlavne pre jeho diktátorské presadzovanie ultraliberálnych zákonov, s ktorými väčšinová populácia neraz vôbec nesúhlasila. Avšak kvôli absolútnej roztrieštenosti pravice sa mu v roku 2019 podarilo tesne post obhájiť. Najmä na západe Kanady (štáty Saskatchewan a Britská Kolumbia) to vyvolalo taký odpor, že tamojší obyvatelia otvorene vyzývali na secesiu (tzn. oddelenie sa) od Kanady, podobne, ako kedysi hrozila dnes liberálna Mekka krajiny – Quebec. V tejto frankofónnej, kedysi úprimne katolíckej časti, dnes majú Justina Trudeaua za svojho miláčika.

Kanadská „nová doba“

Americký konzervatívny mesačník National Review konštatuje: „Kanadská listina práv explicitne garantuje „slobodu náboženstva a svedomia“Kanadské zákonodarstvo sa (však) rýchlo stáva netolerantným voči náboženskej slobode a to nútením jeho obyvateľov, aby si vybrali medzi svojou kariérou alebo vierou.“3

Podobne sa vyjadrili aj komentátori Wall Street Journal (považovaného za stredo-konzervatívne médium): „Zástancovia hovoria, že (najnovší) zákon predstavuje oddelenie cirkvi od (kanadského) štátu. V skutočnosti zákon naznačuje, že praktizovanie náboženstva je v rozpore s verejnou službou, že veriaci ľudia nemôžu byť považovaní za dôveryhodných v otázke vyváženia ich náboženského presvedčenia a pracovných zodpovedností…4

Od Trudeauvho nástupu sa pritom takéto zákony produkujú a schvaľujú ako na bežiacom páse. Dotýkajú sa nielen veriacich zamestnancov v štátnej administratíve, ale aj doktorov, právnikov, či zamestnancov sociálnych služieb. Jednému kresťanskému páru bolo napríklad v štáte Alberta odopreté adoptovať si dieťa, pretože ich náboženský pohľad na sexualitu bol „v rozpore s oficiálnym stanoviskom vlády štátu Alberta.“5 Pár sa vyjadril, že je toho názoru, že sexualita patrí len do manželského zväzku. V štáte Ontário by ste si tiež nemohli adoptovať dieťa, ak by ste sa vyjadrili odmietavo ohľadom zmeny pohlavia, ak by vás o to žiadalo.

Ďalšie zákony, ktoré liberálna kanadská vláda presadila, sa týkajú napríklad plného akceptovania transgendrových osôb v armáde, zákazu akejkoľvek kritiky islamu; ďalej eutanázie (teraz už aj pre ľudí s psychickými problémami), financovania potratov po celom svete (keď prezident Trump zastavil to americké) a pod.

Čerešničkou na liberálnej torte bola kauza, keď kanadská vláda zamedzila zamestnávateľovi získať tradičný štátny grant na zamestnanie letného brigádnika (vo veku 15 – 30 rokov), ak zamestnávateľ odmietol podpísať vyhlásenie, v ktorom stálo, že „súhlasí s potratmi a právami transgender osôb.6 Poslanec Brad Trost za opozičnú konzervatívnu stranu sa k tomu vyjadril:

(Tento zákon) automaticky diskvalifikuje všetky náboženské organizácie, ktoré majú tradičný pohľad na ľudský život a sexuálnu morálku. Hovoríme tu o miliónoch a miliónoch Kanaďanov…“ Trost pokračuje: „Justin Trudeau mení Liberálnu stranu na nenávistnú skupinu proti kresťanom… Je absolútne jasné, že Trudeauovi liberáli nenávidia kresťanov.7

Lockdowny

Zdá sa, že novým bojovým poľom sú v Kanade už samotné kostoly. Ako uvádza Christianity Today (z 8. apríla 2021),8 policajné jednotky stavajú okolo niektorých chrámov oplotenia (!) a policajné autá blokujú vstupy na parkoviská patriace farám a kongregáciám. Pastor zo štátu Alberta tiež strávil pre otvorenie svojho kostola mesiac vo väzbe a vysluhujúcim kňazom a pastorom hrozí pokuta až 1000 kanadských dolárov. Miestne samosprávy tieto kroky obhajujú tým, že zažívajú „tretiu vlnu koronavírusu“ a že zrejme budú nutné ďalšie obmedzenia.

Otázka, či sa z Kanady stáva liberálna diktatúra, zdá sa, nie je vôbec prehnaná.

Zdroj titulného obrázka

1 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43165794

2 https://www.theguardian.com/world/2016/nov/27/justin-trudeau-ridiculed-over-praise-of-remarkable-fidel-castro

3 https://www.nationalreview.com/corner/canada-stifles-religious-freedom/

4 Tamtiež.

5 https://www.heritage.org/religious-liberty/commentary/religious-liberty-eroding-canada-heres-what-americans-should-learn

6 https://www.lifesitenews.com/news/breaking-canada-wont-fund-student-summer-jobs-unless-employers-demonstrate

7 Tamtiež.

8 https://www.christianitytoday.com/news/2021/april/canadian-church-gracelife-alberta-closed-barricade-covid.html

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!