Poľsko: veľvyslanci 50 štátov v Poľsku presadzujú LGBT agendu


28. septembra 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Veľvyslanci 50 štátov v Poľsku zverejnili otvorený list adresovaný poľskej vláde a štátnej správe, v ktorom sa zastávajú údajne v Poľsku diskriminovanej homosexuálnej minority. Signatári listu sa dovolávajú ľudských práv a sú medzi nimi aj takí kuriózni ochrancovia ľudských práv ako napr. India, v ktorej sa pravidelne odohrávajú hinduistické pogromy na kresťanov.

Okrem Indie podpísali list napríklad: Francúzsko, Japonsko, Taliansko a samozrejme hlavný zastrešovateľ dúhových ambasád – USA. Na svojej webovej stránke sa ambasáda USA zverejnila list, v ktorom sa píše: „Uznávame prirodzenú a neodňateľnú dôstojnosť každého jednotlivca, ako je vyjadrená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.Rešpektovanie týchto základných práv … zaväzuje vlády chrániť všetkých občanov pred násilím a diskrimináciou a zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti.“

Podľa signatárov by mali poľské štátne orgány chrániť LGBT komunity pred verbálnymi a fyzickými útokmi a prejavmi nenávisti. Táto usilovná starosť o menšiny v Poľsku však akosi nekorešponduje so stavom v domovských krajinách signatárov, kde sú kresťanské komunity vystavené násiliu a urážkam zo strany moslimov a ľavicových extrémistov. Spomeňme Francúzsko, v ktorom dochádza k ničeniu kostolov, napadaniu bohoslužieb a dokonca k prípadom zavraždenia kňazov. Podobná situácia je vo väčšine signatárskych krajín, vrátane USA, kde sú ničené sochy katolíckych svätcov a zakladané požiare v kostoloch a o mediálnom terore voči kresťanom, ich urážaní (ako sme videli aj na Slovensku v RTVS) ani nehovoriac.

List je reakciou na to, že niekoľko desiatok obcí na juhu a východe Poľska vyhlásilo zóny bez LGBT ideológie a podľa signatárov vytvárajú ovzdušie neznášanlivosti, aj keď samotní kritici Poľska priznávajú, že tieto uznesenia nemajú právne následky pre príslušníkov sexuálnych menšín. V čom teda tá diskriminácia spočíva? V tom, že obyvatelia zmienených obcí majú na sexualitu iný názor ako LGBT a nechcú aby sa názory LGBT ideológie šírili medzi deťmi? Možno by chceli ambasádori, ako obhajcovia demokracie, vyhlásiť v daných oblastiach referendum, nech sa občania rozhodnú.

Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski reagoval na otvorený list nasledovne: „Poľsko s obsahom listu plne súhlasí. Poľské právne predpisy garantujú podľa neho každému rovnakú ochranu. Poľsko s obsahom listu plne súhlasí. Poľské právne predpisy garantujú podľa neho každému rovnakú ochranu. Táto skutočnosť nie je diskriminácia, ale prejav úcty k hodnotám, ktoré ležia Poliakom na srdci.“  

BM