Nový politicko-korektný komiks na Slovensku: učí mládež sexuálnu výchovu a šíri toleranciu - Christianitas

Nový politicko-korektný komiks na Slovensku: učí mládež sexuálnu výchovu a šíri toleranciu


3. decembra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Na Slovensku vznikol nový „komiks pre tínedžerov o vzťahovej a sexuálnej výchove“. Jeho názov znie Dospej Matere, čo je zrejme pokus o vtipnú slovnú hračku.

Z jeho stránok sa rinie na čitateľa záplava liberálnych klišé a inkluzívneho zapojenia všetkých možných variantov rodinných, sexuálnych a medziľudských vzťahov, presne zodpovedajúca neomarxistickým inštruktážnym brožúrkam bruselskej proveniencie.

Hlavné postavy komiksu zahŕňajú túto pestrú zmes, v ktorej skutočne nikto nie je „vylúčený“: mladý futbalista Jakub žije v úplnej rodine s mamou, otcom a so sestrami. Rómsku dievčinu Terku vychováva iba babka, lebo jej rodičia pracujú v Anglicku. Tínedžerka Mária so sestrou, speváčky v cirkevnom zbore, zase žijú iba s otcom. A Juraj, predseda triedy a aktivista, má pre zmenu mamy dve.

Cieľom autoriek, Zuzany Bendíkovej a Veroniky Trnkovej, z ktorých prvá je sexuálna pedagogička a riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, a druhá je umelkyňa, bolo priniesť mladým ľuďom vedecky (ako inak) podložené informácie o vzťahovej a sexuálnej výchove, o ktoré sú „tínedžeri“ kruto ochudobnení:

Vzťahová a sexuálna výchova chýba v školách a často aj v rodinách,“ tvrdí Zuzana Bendíková a rozhodla sa tento nedostatok v rodinách nahradiť. Zábrany a tabu nebudú mať v komikse miesto, presne tak, ako si to predstavujú pri zavedení pokrokovej sexuálnej výchovy všetci liberáli: „Sú v ňom dáta, príbehy, aktivity a priestor na vlastné myšlienky a poznámky na tému, ktorá je buď tabu alebo bez hraníc.“

To, že autorky sú skutočne pokrokovo naladené, vyplýva z ich opisu vlastného diela:

Počas brainstormovania postáv sme sa veľmi zabavili. Čo je však dôležitejšie je rôznorodosť pozadia našich hlavných postáv. Chceli sme zobraziť rôzne typy rodín, ktoré sa na Slovensku nachádzajú a dať ich na jedno miesto a ukázať, ako spolu dokážu vychádzať, priateliť sa a hľadať medzi sebou pochopenie. Michal s bratom sú adoptovaní, Terku vychováva babka, lebo jej rodičia pracujú v Anglicku, Jakub má dve sestry a tradičnú rodinu, Sofia má rozvedených rodičov, kvôli domácemu násiliu, Juraj má dve mamky a jeho najlepšej kamarátke Márii zas zomrela mamka, keď bola ešte malá.

Podľa Zuzany Bendíkovej sú vo výučbe vzťahovej a sexuálnej výchovy dôležité „nestranné informácie“. Je zvláštne, že za nestranné informácie máme považovať práve ľavicovo-liberálny pohľad na pohlavný a rodinný život. Alebo nám autorky prinesú v rámci nestrannosti aj kresťanský pohľad odsudzujúci homosexuálne vzťahy, rozvody a neveru? V čom potom spočíva ona nestrannosť?

Komiks Dospej Matere bude zrejme ďalšou súčasťou prípravnej paľby pred ideologickým frontálnym útokom mimovládok a bruselských úradníkov na slovenské školstvo. Tí, v snahe konečne infiltrovať mládež svojou propagáciou sexuálnych anomálií, narážajú stále na trvalú rezistenciu slovenského etnika voči snahe vštepiť mu základy inkluzívnosti a neomarxistickej sexuálnej plurality. Spontánny záujem o túto tlačovinu bude zrejme hraničiť s nulou, avšak za pomoci peňazí, ktoré štát vysaje z daňových poplatníkov a následne nastrká do rôznych grantov, by sa nakoniec mohol stať tento komiks školskou pomôckou. Ako tvrdia autorky: „Učitelia, ktorým sme tento komiks predložili, považujú sexuálnu výchovu za potrebnú, aby sa mladí zorientovali v puberte a vo vzťahoch. Takýto formát je podľa nich primeraný.“

Takže, len čo sa skončí lockdownovanie, dostanú možno deti vo veku 12 – 14 rokov do ruky od pokrokovej pani učiteľky nový a pokrokový komiks, aby zistili, že ich rodiny a priatelia žijú, na rozdiel od hrdinov komiksu, zúfalo fádnym a neinkluzívnym životom.

BM

Zdroj: indexmag.sk, startlab.sk, detihravo.sk, titulný obrázok – Pixabay


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!