Nepremárnime akt zasvätenia! - Christianitas

Nepremárnime akt zasvätenia!

Riccardo Cascioli
4. apríla 2022
  Cirkev Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Akt zasvätenia uskutočnený 25. marca môže zostať izolovanou epizódou, ak nepochopíme, že prví, ktorí majú konvertovať, prví, ktorí sa majú vrátiť k Bohu, sme – my. A v rusko-ukrajinskom konflikte je potrebné zmeniť perspektívu, vymaniť sa z logiky nepriateľa a nášho favorita.

Zdroj: wikimedia commons

Existuje veľmi reálne riziko, že akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý pápež František a biskupi z celého sveta urobili 25. marca, bude znehodnotený alebo minimálne oslabený. Je dôležité, aby sme ho nechápali ako magický obrad, pretože úkon zasvätenia od každého z nás vyžaduje, aby sme sa obrátili a boli ochotní „nechať sa zmieriť s Bohom“, ako o to prosí svätý Pavol Korinťanov. A to platí bez ohľadu na to, nakoľko sa akt zasvätenia zhoduje s požiadavkou Panny Márie vo Fatime, či chýba ten alebo onen detail, či sa to ešte stihlo alebo nestihlo, čo sú otázky, o ktorých sa, ako vidím, mnohí tak radi hádajú. Pretože aj bez ohľadu na Fatimu jedinou odpoveďou na vojnu a rôzne tresty je naše obrátenie: počuli sme to od samotného Ježiša v evanjeliu: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (Lk 13,5).

To samozrejme nevylučuje, že Boh zasiahne priamo a otvorí srdcia a mysle tých, ktorí sa dnes zdajú byť tak nadšene naklonení vojne. Ale hoci dúfame v túto Božiu intervenciu a modlíme sa za ňu, musíme mať na pamäti, že je to príležitosť aj pre nás všetkých, ktorú nesmieme premárniť. Preto akt zasvätenia nesmie zostať izolovanou epizódou, ktorá nebude mať veľký vplyv na naše srdcia a mysle.Krásna modlitba, pekná chvíľa, ktorá nás možno aj dojala, krásne popoludnie prežívanej viery, ale teraz je na Panne Márii, aby urobila svoj diel so svojím Synom, zatiaľ čo my sa vrátime k svojim povinnostiam. Vidím najmä, že o tom, čo sa deje na Ukrajine, uvažujeme rovnako, ako sme uvažovali do dopoludnia 25. marca.

A naozaj, len čo utíchli komentáre o zasvätení, opäť prichádza k stretom stúpencov stojacich proti Putinovi alebo proti NATO, za Zelenského alebo proti Zelenskému.

Argumenty jedných proti argumentom druhých, alebo skôr: argumenty jedných ignorujúce argumenty druhých. Akoby k aktu zasvätenia ani nebolo došlo.

Konverzia nie je ozajstná, ak neovplyvní aj náš spôsob myslenia, náš pohľad na túto vojnovú situáciu. Nejde o to, aby sme zmenili tím, ktorému fandíme, alebo všetkých hádzali do jedného vreca. Vôbec nie.

Existuje prvý malý krok, ktorý naznačuje, či sa uberáme alebo neuberáme správnym smerom. Ak, ako sme sa modlili v Akte zasvätenia, koreňom vojny je náš hriech, naše odvrátenie sa od Boha, „ignorovanie Boha, život v klamstve“ sa týka všetkých: ruskej a ukrajinskej vlády, NATO, Európskej únie a všetkých, ktorí sa na tejto „hre“ zúčastňujú. Prvým krokom je jednoducho prestať fandiť. Nikto sa nemôže chváliť alebo tvrdiť, že má čisté svedomie. V týchto dňoch je veľmi pôsobivé vidieť, ako sú niektorí, aby súhlasili s Putinom, ochotní prehliadnuť agresiu, ničenie, smrť a štyri milióny utečencov, kým iní, aby odsúdili Putina, sú ochotní zatvárať oči pred zverstvami, ktoré páchala aj ukrajinská armáda, alebo dokonca romantizovať činy práporu Azov s jasnou neonacistickou matricou. Zatvárať oči pred jedným alebo druhým znamená byť spoluvinníkom násilia.

Tí, ktorí vidia iba motívy niektorých, akoby sa hriech týkal len jednej strany, idú naďalej po nesprávnej ceste. To neznamená, že každý má rovnakú zodpovednosť v každom okamihu, ale ako sme už vysvetlili, existuje mnoho faktorov, ktoré treba brať do úvahy, a argumentov, ktoré na seba narážajú. Ukrajina sa oprávnene sťažuje na ruskú agresiu a má právo sa brániť; Rusko sa však môže oprávnene sťažovať na provokácie NATO; krajiny bývalej Varšavskej zmluvy majú všetky dôvody obávať sa nového ruského expanzionizmu a žiadať o záštitu NATO atď.

Existuje tisíc dôvodov, prečo viesť vojnu a iba jeden, prečo ju zastaviť: vedomie, že každá vojna so sebou prináša množstvo utrpenia, násilia, ničenia ľudskosti, smrti, ktoré zasa vyvoláva ešte viac násilia, viac ničenia, viac smrti. Neexistuje vojna, ktorá by nespôsobila väčšiu nespravodlivosť ako tá, ktorú mala napraviť. Vieme, že výsledky prvej svetovej vojny položili základy druhej svetovej vojny, prvá vojna v Perzskom zálive viedla k nestabilite v celom regióne – a nielen v ňom –, ktorá sa po viac ako tridsiatich rokoch len zhoršuje. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej: nie nadarmo sme v snahe preniknúť ku koreňom súčasného rusko-ukrajinského konfliktu čítali historické rekonštrukcie, ktoré od vojny k vojne siahajú až do 13. storočia.

Dejiny sú spleťou krívd a dôvodov a my sa z nich môžeme dostať len tak, že zmeníme perspektívu, že sa zbavíme logiky nepriateľa, ilúzie, že svet by bol lepší bez toho či onoho človeka, bez tých či oných ľudí. Môžeme sa z nej dostať len tak, že sa vrátime k Bohu a začneme od seba.

Preklad z lanuovabq.it

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

AKÝMI SLOVAMI SA NÁM PANNA MÁRIA PRIHOVÁRA?

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete zadarmo objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje? od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána

Slobodná vôľa a jej dôsledky

Najnovšie prieskumy o „blbých“ náladách Slovákov: Odmietanie NATO, skepsa k EÚ a pesimizmus. Takže, čo je vlastne nové?

Modlitbové stretnutie Nadácie Slovakia Christiana pred Ministerstvom školstva a čudná žurnalistika portálu Postoj