„Najviac ma zarmútilo, keď mi deti povedali, že ich nebaví kostol“. Otec štyroch detí o výchove


10. októbra 2020
  Téma mesiaca  

(Pán Juraj pracuje v štátnej službe, s manželkou vychovávajú štyri deti. Svoje deti sa snaží vychovávať prísne a v duchu tradičných hodnôt. Prax však často vyzerá inak.)

V priebehu troch desaťročí od roku 1989 došlo v pohľade spoločnosti na výchovu detí k rozsiahlym zmenám. Ako vnímate tieto zmeny? Sú podľa Vás z kresťanského hľadiska skôr pozitívne alebo skôr negatívne?

Negatívne, za socializmu sa napriek ideológii v rodinách väčšinou vychovávalo v tradičnom konzervatívnom duchu vychádzajúcom z Božieho desatora.

Jedným zo základných problémov pri výchove dieťaťa je jeho sociálne formovanie, pomocou ktorého sa má naučiť rešpektovať pravidlá, autority a morálne zákony. Akú metódu ste používali pri formovaní svojich detí a akú by ste, po rokoch skúseností, odporučili mladým rodičom pri vštepovaní týchto základných pravidiel ľudského spolunažívania?

Mám malé deti, rady zatiaľ nemôžem dávať, sám ešte neviem, či moja výchova prinesie želané dobro.

Ste veriaci katolícki kresťania. Aký spôsob výchovy ste uplatnili pri odovzdávaní viery svojim deťom?

Modlíme sa ruženec, neustále sa snažíme púšťať duchovné programy na rádiu Lumen, snažím sa robiť niečo ako domáci kňaz – svätíme svoje sviatky napr. sv. Jozefa, sv. Michala, sv. Rafaela, zasväcujeme sa ročne NS P. Márie a BS p. Ježiša a pod.

Dnes je v duchu liberálnej výchovy veľmi cenená tzv. „detská spontánnosť“ a tolerantný, tzv. „sprevádzajúci“ prístup k výchove detí. V minulosti bol preferovaný skôr model autoritatívny. Ktorú z týchto metód by ste uprednostnili, resp. ktorú ste uprednostnili pri výchove svojich detí?

Snažíme sa o autoritatívny. Avšak úprimne priznávam, že vo vynucovaní mojej autority často zlyhávam.

Častou témou súčasnej kultúrnej revolúcie je odsudzovanie telesných trestov pri výchove detí. Aký je váš postoj k tomuto trendu? Myslíte si, že kriminalizovanie rodičov za použitie primeraných telesných trestov je správne?

Telesné tresty využívam často. Samozrejme, väčšinou sa jedná len o capnutie po zadku. V stresových situáciách, keď sa rodina napr. presúva po ceste a hrozí, že by dieťa mohlo byť ohrozené, kvôli svojej rozjašenosti, treba niekedy rýchlo zakročiť pre jeho dobro. Robiť z toho, čo bolo kedysi normálne kriminálne prípady považujem za neadekvátne.

Rodičia predstavujú pre svoje deti modelové vzory muža a ženy. Aké sú podľa vašich skúseností najlepšie spôsoby odovzdávania mužského vzoru chlapcom a ženského vzoru dievčatám a aké ste použili Vy?

Neviem na to odpovedať, deti sú pri nás a učia sa od nášho bežného života.

Súčasná sekulárna spoločnosť predstavuje trvalú hrozbu pre uchovanie viery, predovšetkým u detí. Akým spôsobom vo výchove bojujete proti týmto nástrahám nepriateľského sveta?

Nemáme káblovú televíziu, vyberáme si programy, spoločenské akcie a vyberáme ľudí, s ktorými sa môžu stretávať.

Jednou z hlavných hrozieb pre súčasné deti je závislosť na sofistikovaných vizuálnych technológiách, sociálnych sieťach a elektronických hrách. Ako sa Vám darí zvládať tento nápor a aké metódy ste použili pri boji s ním?

Na otázku som v podstate odpovedal vyššie, dcéra má kvôli kontrole pohybu mobil, avšak zadovážili sme jej tlačidlový bez moderných vymožeností, môže len volať a písať správy.

Jednou zo základných zlých ľudských vlastností je egoizmus, ktorý sa prejavuje pri viacdetných rodinách aj vo vzťahoch medzi súrodencami. Akú máte skúsenosť s detským egoizmom a s riešením konfliktov medzi deťmi?

Egoizmus je vlastný všetkým ľuďom, aj dospelým aj deťom. Keď už je toho moc, tak potrestáme všetkých, najmä keď dôjde k hromadnej hádke. Hovorím tomu súrodenecká solidarita. V dobrom aj v zlom. Samozrejme, je to zjednodušené, ale väčšinou majú všetci určitý podiel viny a je ťažké rozlíšiť, kto je pôvodcom tých súrodeneckých prekáračiek a bitiek. Väčšinou sa všetci cítia ako nevinní a ukrivdení.

Ktorá vec Vás počas výchovy detí najviac potešila a naopak najviac zarmútila?

Najviac ma zarmútilo, keď mi deti povedali, že ich nebaví kostol a potešilo keď mi syn povedal, že sa modlí k Anjelovi Strážnemu ešte súkromne po večernej modlitbe.