Nadácia Slovakia Christiana zdôrazňuje slová Svätého Otca Františka o potratoch a homosexualite - Christianitas

Nadácia Slovakia Christiana zdôrazňuje slová Svätého Otca Františka o potratoch a homosexualite


8. septembra 2021
  Krátke správy

Na Slovensku privítame v najbližších dňoch pápeža Františka. V súvislosti s jeho návštevou Nadácia Slovakia Christiana, inšpirovaná slovami Svätého Otca o potratoch, homosexualite či rodine, pripravila kampane, proti interrupciám a homosexuálnemu správaniu.

pápež Fratnišek je v otázke potratov jednoznačný

Pápežove odmietnutie potratu je súčasťou princípu všeobecnej priority ochrany každého ľudského života. Na konferencii vo Vatikáne, venovanej interrupciám v máji 2019 Svätý Otec František skonštatoval, že odpor proti umelému prerušeniu tehotenstva nie je náboženský, ale ľudský. „Je v poriadku odhodiť ľudský život s cieľom vyriešiť problém? Je v poriadku nájsť si na vyriešenie problému vraha?“ uviedol doslovne pápež František (https://www.webnoviny.sk/papez-frantisek-prirovnal-potraty-k-najatiu-najomneho-vraha-rodicia-potrebuju-podporu/).

Nadácia Slovakia Christiana
Tradícia Rodina Vlastníctvo, Nadácia Slovakia Christiana už viac ako 5 rokov zobúdza svedomie Slovákov a realizuje projekty v oblasti kultúry života.

Podrobnejšie o úplnom a jednoznačnom odsúdení potratu a o postoji Sv. Otca Františka k homosexuálnemu správaniu, informoval portál Konferencie biskupov Slovenska (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190405021), ktorý priniesol prepis rozhovoru, poskytnutého pápežom Františkom pre program Salvados, španielskeho televízneho kanálu La Sexta.

Potrat označil Svätý Otec za vraždu, umožnil však kňazom poskytovať rozhrešenie tým, kto na potrate participoval. V prvom rade chcel pápež František vyjsť milosrdne v ústrety ženám, ktoré rozhodnutím podstúpiť interrupciu najviac trpeli.

Vo svojom rozhovore pre program Salvados, španielskeho televízneho kanálu La Sexta sa vyjadril Svätý Otec František aj k problematike homosexuálneho správania. Pápež František začal úvahou o tom, čo je hriech a dvakrát zdôraznil, že homosexuálne sklony nie sú hriechom. „Ak máte sklon sa hnevať, to nie je hriech, ale ak sa rozzúrite a zraníte iných, dopustíte sa hriechu,“ vysvetlil Svätý Otec.

Nadácia Slovakia Christiana inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, za ktorým stoja jednoznačne aj všetci naši slovenskí otcovia biskupi, pripravila aj kampaň, v ktorej odsúdila homosexuálne správanie, nie však homosexuálov.

Svätý Otec počas rozhovoru pre španielsky kanál La Sexta takisto zdôraznil význam rodiny. Poukázal na význam inštitúcie rodiny, pričom zároveň dodal, že „každý má právo mať otca a matku, rodinu a otec matka majú právo mať dieťa“. Zároveň si Svätý Otec František všimol, že „homosexualita spôsobuje bolesť v rodine, ale nikto nevyháňa osobu z domu pre jej homosexuálne sklony.

V uvedenom rozhovore, zverejnenom na portáli Konferencie biskupov Slovenska Svätý Otec František zdôraznil (v otázke o pedofilných kňazoch), že „nerozumie tým, ktorí nechcú tvrdšie opatrenia proti pedofílii“. Dôraz však pápež František kladie v prvom rade na ozdravovací proces, reštrikcie sú až na druhom mieste.

Aj tieto témy (rodina, pedofília v Cirkvi), ktoré Svätý Otec František načrtol, možno zhmotní Nadácia Slovakia Christiana vo svojich ďalších kampaniach.

Drahí priatelia, čoskoro privítame na Slovensku Svätého Otca Františka, jeho návšteva ako zdôraznil otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský „je jedinečným darom“ (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210908044). Preto pri stretnutí s Najvyšším pastierom Cirkvi myslime aj na to, že podobne ako Svätý Otec František, aj my sme členovia Cirkvi bojujúcej a zároveň pútnikmi do nebeskej vlasti. Podporujme preto aktivity, ktoré Svätý Otec František vo svojich príhovoroch predostiera, a ktorým sa s otcovskou starostlivosťou venuje.

Redakcia

Obrazový materiál – archív Nadácie Slovakia Christiana


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Nenechajte nás v tom samých: Prosíme o milodar v boji za obhajobu nemenného učenia katolíckej Cirkvi

Arcibiskup Fulton Sheen: O zlých ľuďoch v nebi a dobrých v pekle

Bazilika svätého Augustína v Campo Formio v Ríme

Farár Kuffa o učebniciach sexuálnej výchovy: „Dokedy budeme zbabelo mlčať?“