Možno nadchádza doba, kedy sa budeme musieť pripraviť na mučeníctvo - Christianitas

Možno nadchádza doba, kedy sa budeme musieť pripraviť na mučeníctvo

Matej Gavlák
19. januára 2022
  Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: flickr.com

Naši tolerantní liberáli sa opäť predviedli a opäť zdvihli latku averzie a opovrhovania voči katolíkom o hodný kus vyššie. Ich útoky na biskupa –, ktorý len poukázal na nemorálnosť seriálu z produkcie slovenskej verejnoprávnej televízie – totiž nie sú útokmi len na jeho osobu; sú útokmi na vieru ako takú – a teda aj veriacich.

Ak liberálne denníky a ich čitatelia dnes žiadajú biskupa Jozefa Haľka, aby sa ospravedlnil či dokonca hovoria, že ľudí ako je on „treba urážať“, zajtra to môžu požadovať od hocikoho z nás. Nemilosrdný vakcinačný pochod, ktorý drví krajiny – vrátane Slovenska – je jasným dôkazom toho, že moderná liberálna totalita, ako ju nazval aj Marián Kuffa v jednej zo svojich výziev, sa nezastaví pred ničím a čo si zmyslí dnes, zajtra sa bude snažiť vnútiť celému národu.

Aj na Slovensku sa už čoskoro môže stať to, čo sa už teraz deje v Kanade: ak ste veriaci a nesúhlasíte s názorom, že LGBT a transgender sú v poriadku, potom vám zamietnu miesto v štátnej správe či vás pripravia o štátny príspevok, na ktorý máte inak právo. Ich všeobecný súhlas so zatváraním kostolov – kam oni sami nechodievajú – je rovnako tak akousi zlovestnou predzvesťou.

Čo ak sa to teda týmto nekončí? Čo ak sa len niečo začína?

Najvyššia obeta

John-Henry Westen, jeden z čelných predstaviteľov známeho katolíckeho pro-life portálu Life Site News upozornil, že nás možno naozaj čaká obdobie, keď si veriaci budú musieť vybrať medzi popretím viery alebo mučeníctvom.1 Pred niekoľkými rokmi mu biskup Athanasius Schneider hovoril o takejto možnosti, čo však Johnovi prišlo pritiahnuté za vlasy, zvlášť ako obyvateľovi Západu. Dnes však už aj on uznáva prorocké slovo kazašského biskupa. Pokračuje:

Dnes sa už zdá nepravdepodobné, že sa niekedy vrátime do „starého normálu“. Ale chceme vôbec starý normál potratov, homosexuálnych „manželstiev“, pornografie, transrodových detí a detronizácie Krista Kráľa? Niežeby sme chceli „nový normál“ à la Klaus Schwab, ale je čím ďalej tým zreteľnejšie, že ak chceme dosiahnuť triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sľúbeného Svätou Pannou vo Fatime, jedinou cestou je skrze tento chaos.“

John-Henry upozornil na slová sestry Lucie, že posledná bitka medzi Pannou a satanom bude zvedená o rodiny a na to, že už zrejme vstupujeme do tejto fázy, kedy už diabol útočí priamo na najzákladnejšiu bunku spoločnosti. „Rodina je rozhodujúca“, hovorí a dodáva: „zdá sa, že utrpenie už nie je ďaleko.

Pokračuje, že pre kresťanov bolo vždy charakteristické, že sa pre Krista dokázali zriecť všetkého. Ale bol to v prvom rade Pán Ježiš, ktorý dal svojim nasledovníkom príklad mučeníckej obety, keď sa dal ukrižovať na drevo kríža. Keď teda Boh podstúpil túto najväčšiu obetu, môže sa takáto obeta očakávať aj od jeho nasledovníkov. John-Henry pokračuje a upozorňuje, že celý Ježišov život a odkaz sú späté s preliatím krvi za pravú vieru a že príkladom toho môžu byť sviatky svätých nasledujúce po sviatku Kristovho narodenia.

Hneď 26. decembra je sviatok sv. Štefana – prvého mučeníka. 28. decembra sviatok Svätých neviniatok, ktoré boli doslova obetované za to, aby Spasiteľ sveta prežil – keď ich dal Herodes povraždiť. O deň na to svieti v kalendári meno ďalšieho mučeníka – sv. Tomáša Becketa, arcibiskupa z Canterbury, ktorého dal v roku 1170 zavraždiť kráľ Henrich II., keď sa odmietal poddať jeho príkazom a bránil práva Cirkvi. John-Henry preto hovorí:

Čo nás teda malý Ježiško učí skrze Svoju Cirkev o mučeníctve? Je to dar. A On tento dar udeľuje tým, ktorých miluje. On svojich martýrov miluje, chce, aby obkolesili Jeho jasličky a chce ich mať vždy pri sebe. Títo mučeníci Ho potešujú v Jeho studených drevených jasličkách a zaiste Ho myšlienka na ich lásku potešila aj vtedy, keď visel na drevenom kríži.

Koruna mučeníctva nie je žiadne prekliatie, ale veľká milosť daná tým, ktorých si Boh vyvolil…

Koruna mučeníctva je tiež priamy lístok rovno do Neba, ktorý zaručuje posmrtnému vyhnutiu sa plameňom očistca. Autor videa cituje slová učiteľa Cirkvi, sv. Tomáša Akvinského, ktorý napísal: „Bolesť utrpená dobrovoľne v tomto živote očisťuje (dušu) ďaleko viac ako bolesť uložená po smrti.

Sv. Tomáš More
zdroj: youtube.com

Slovo „martýr“ vo svojom pôvodnom význame znamená tiež „svedok“ – je to svedok Kristovej lásky. Krv mučeníkov tiež vždy bývala známa ako tá, ktorá rozsieva pravú vieru. Mučeníctvo je získanie úplného Božieho odpustenia za preliatu krv. John-Henry prízvukuje, že život je len veľmi krátky tak či tak, kým večnosť je „veľmi dlhá“. V duchovných cvičeniach sv. Ignáca sú uvedené nasledujúce slová Krista Kráľa:

Je Mojou vôľou dobyť celý svet a všetkých Mojich nepriateľov, a tak vstúpiť do slávy Môjho Otca. Takže ktokoľvek si želá pridať sa ku Mne na tejto ceste, musí byť ochotný so Mnou pracovať, takže nasledujúc Ma v utrpení, bude Ma môcť nasledovať do slávy.

Koruna mučeníctva

Toľko slová Johna-Henryho Westena z Life Site News. Je pozoruhodné, ako veľmi katolíci zabudli na svoju minulosť – že mučeníci sú naozaj „semiačkami Kristovými“. V zápisoch stredovekej mystičky sv. Brigity švédskej nájdeme jednu drobnú kapitolu o tom, ako k nej prišiel sv. Pavol (či jeho duch). A sv. Pavol je povedal zaujímavú vec – že jeho obrátenie zo Šavla na Pavla učinil Boh a to vďaka obete sv. Štefana, mučeníka. Ako je známe, Šavol bol prítomný pri tom, keď Štefana židovská obec ukameňovala za jeho ohlasovanie Krista. Nebyť Štefanovej obety, zrejme by nebolo ani sv. Pavla. Podobných príkladov je v cirkevných dejinách nespočetné množstvo, kedy sa z krvi mučeníka obrátili na pravú vieru doslova celé národy.

A takto to zrejme funguje dodnes. Až príliš sa ako nasledovníci Krista podvoľujeme tomuto svetu. Stali sme sa vzornými občanmi svojej republiky (či republík), no nášho Pána sme úplne stratili zo zreteľa. Avšak v tridentskom katechizme sa uvádza, že priateľom Boha môže byť len ten, kto je nepriateľom sveta. Toto je zaiste jeden z dôvodov straty viery toľkých duší.

Možno naozaj budú niektorí z nás o niekoľko mesiacov či rokov stáť pred tým osudovým rozhodnutím – život alebo viera. No na vybratie tej správnej odpovede sa treba naozaj duchovne pripravovať, veľa sa modliť a postiť, zasväcovať sa Panne Márii, dúfať v Krista, prípadne čítať svedectvá samotných mučeníkov (napr. životopis sv. Tomáša Móra je dnes zvlášť aktuálny). A práve títo budú na počiatku zrodu novej kresťanskej civilizácie, keď sa tá stará bezbožná zosype sama do seba (k čomu už nie je ďaleko).

V jednej starej knihe o križiackych výpravách, vydanej prvýkrát ešte v roku 1800, s názvom The Crusades and the Crusaders (dá sa zadarmo stiahnuť na portáli Open Library) je zmienka o smrti jedného anglického križiaka počas VII. križiackej výpravy vedenej francúzskym kráľom, sv. Ľudovítom IX. Každý križiak či svätý vojak, ktorý padol v boji za vieru, bol vždy považovaný za martýra, rovnakého, ako boli prví kresťania usmrtení v koloseách.

Spomínaný anglický križiak bol mladý muž šľachtického pôvodu a padol hrdinskou smrťou v Egypte. Tá zmienka v knihe hovorí o tom, že keď sa o synovej smrti dozvedela jeho matka, doslova sa zaradovala a povedala slová: „Ó, Pane, čím som si zaslúžila, že môj milovaný syn obdržal korunu mučeníctva?

Umrieť za Krista bola pre kresťana vždy tá najväčšia pocta. Tí, čo zahynuli takouto smrťou, nielenže sa úplne vyhli očistcu, ale majú v Nebi výsostné postavenie, takže každý spasený vie, že títo sú tí najctihodnejší. Podľa sv. Brigity táto „koruna mučeníctva“ je v Nebi skutočnou korunou ozdobenou drahými kameňmi. Ako hovorí John-Henry Westen – mučeníctvo je dar, ktorý dáva Pán Ježiš tým, ktorých najviac miluje.

1 https://www.youtube.com/watch?v=ccdL67O2QcQ&t=0s


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána

Slobodná vôľa a jej dôsledky

Najnovšie prieskumy o „blbých“ náladách Slovákov: Odmietanie NATO, skepsa k EÚ a pesimizmus. Takže, čo je vlastne nové?

Modlitbové stretnutie Nadácie Slovakia Christiana pred Ministerstvom školstva a čudná žurnalistika portálu Postoj