Minister Gröhling hovorí o „reformnom školskom skoku“. Pripomína to „Veľký skok“ Mao Ce-tunga


22. októbra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Včera na tlačovej konferencii uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS), že od štvrtka nastáva „reformný školský skok“, ktorého cieľom je „posunúť školstvo do 21. storočia“. Správu o tom priniesla agentúra TASR. Či už úmyselne alebo intuitívne, parafrázoval tým slávny plán a slová čínskeho komunistického vodcu Mao Ce-tunga a to vrátane dôvetku o 21. storočí. Veľký Mao totiž svoj „Veľký skok“ vysvetlil ako rýchly ekonomický, hospodársky a kultúrny prechod Číny z 19. do 20. storočia. Analógia je až zarážajúca.

Môže byť však ešte zarážajúcejšia, keďže výsledkom Veľkého skoku bol v Číne hladomor, milióny mŕtvych a rozvrat hospodárstva. Mŕtvi zrejme na Slovensku nehrozia, ale rozvrat školstva, či skôr jeho dovŕšenie zrejme áno. Slovenské školstvo sa totiž „reformuje“ už 30 rokov a zdá sa, že teraz ho čaká finálna ľavicovo-liberálna reforma, ktorá ho má priblížiť štandardom západného pedagogického systému.

Neustále sa meniace koncepcie, učebnice a systémy, ktoré už 30 rokov pijú krv rodičom aj učiteľom, sa majú teraz zavŕšiť totálnym prechodom od školstva založeného na zhromažďovaní vedomostí a faktov, aké tu fungovalo v podstate od konca 18. storočia, na školstvo založené na „kreatívnosti“, „inkluzívnosti“ a „kritickom myslení“. Podľa Gröhlinga sa „odstráni prílišné memorovanie poučiek“. Avšak k tomu odstraňovaniu predsa dochádza už 30 rokov a dnešné učebnice obsahujú len zlomok toho, čo sa museli žiaci učiť a „memorovať“ ešte v 70. rokoch. Aké exaktné vedomosti potom vlastne budú žiaci mať?

O tom, čo to znamená v liberálnom ponímaní „kritické myslenie“, ktoré si majú vštepiť deti do hláv, tiež nemusíme dlho premýšľať. Pôjde o boj s hoaxami, proti tzv. konšpiračným teóriám a za ľavicovo-liberálne a neomarxistické hodnoty. Skrátka, klasická ideologická propaganda, ako za komunistov, len zabalená do ružového celofánu.

Že sú plány gigantické, to dosvedčujú slová ministra Gröhlinga: „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v učive, na ktorých už teraz robí vyše 300 pedagógov a odborníkov, cez kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov alebo cez investície a reformné plány z plánu obnovy. Mnohé viditeľné úpravy už aj zavádzame, ďalšie postupne budeme.

Súčinnosť s ľavicovo-liberálnou ideologickou bázou ide tak ďaleko, že ministerstvo chce prenechať časť vzdelávania učiteľov mimovládnym organizáciám: „Kvalitné vzdelávanie učiteľov veľmi často robili mimovládne organizácie spolu s učiteľmi z praxe, preto v zákone umožňujeme vzdelávanie aj pre neštátnych poskytovateľov.“ Gröhling nazval tento proces odobratím vzdelávania učiteľov „úradníkom“.

Plánuje tiež zaviesť „katalóg inovácií“, akúsi databázu, kde budú na jednom mieste zhromaždené nové spôsoby vzdelávania, osvedčené metódy a prístupy k modernej výučbe, pričom školy (a to je podstatné) „budú môcť tieto prístupy automaticky zaviesť do svojej výučby bez ďalšieho schvaľovania“. Čo to znamená? Pravdepodobne to, že školy budú môcť zavádzať „progresívne“ opatrenia a výuku (stačí jedna pokroková pani riaditeľka) a rodičia sa nebudú môcť odvolať na nejaký záväzný systém, ktorý by takéto svojvoľné progresívne inovácie znemožňoval. Platenie daní a povinnosť posielať deti do škôl však zostanú zachované, tam reforma určite nesiaha.

Základom zmien v školstve sú tri hlavné zákony, ktoré schválila Národná rada SR. Ide o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Vďaka novelám zákonov bude možné zmeniť obsah vzdelávania, výrazne digitalizovať školstvo, podporiť inkluzívne vzdelávanie či skvalitniť vzdelávanie učiteľov. Ako? To nám už pán minister povedal: menej memorovania, viac mimovládok a viac inkluzívnosti.

Po krachu Veľkého skoku sa súdruh Mao načas vytratil z politickej scény. Vrátil sa o niekoľko rokov s projektom Kultúrnej revolúcie. Ak by mala byť analógia dokonalá, mohli by sme očakávať po krachu reforiem ešte návrat pána ministra, čo je veľmi desivá predstava.

BM

Titulný obrázok – TASR


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!