Lekári: Sv. prijímanie na jazyk je bezpečnejšie - Christianitas

Lekári: Sv. prijímanie na jazyk je bezpečnejšie


30. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

„Z hľadiska hygieny je pre nás úplne nepochopiteľné, prečo bolo v Rakúsku je zakázané podávanie sv. prijímania na jazyk. Túto formu podávania považujeme za bezpečnejšiu ako podávanie na ruku.“

Dvadsaťjeden rakúskych lekárov napísalo list, v ktorom sa obracajú na biskupskú konferenciu svojej krajiny, aby zrušila de facto zákaz podávania svätého prijímania na jazyk, ktorý bol zavedený oznámením, že jedinou dovolenou formou podávania konsekrovanej hostie je na ruku.

Keďže v Európe sa postupne rušia opatrenia súvisiace s lockdownom a sväté omše sa postupne a opatrne začali slúžiť pre verejnosť, niektoré biskupské konferencie v krajinách ako Taliansko a Rakúsko sa rozhodli prikázať kňazom podávať sväté prijímanie iba na ruku, hoci podávanie Eucharistie pokľačiačky a na jazyk je tradičnou praxou katolíckej Cirkvi.

Pre mnohých tradične zmýšľajúcich katolíkov táto povinnosť znamená to isté, ako úplný zákaz podávania svätého prijímania. Nedostatok úcty a riziko profanácie čiastočiek z konsekrovanej hostie pri svätom prijímaní na ruku je pre nich neprijateľné.

Dvadsaťjeden rakúskych katolíckych lekárov, ktorí podpísali list, citovalo odborné stanovisko profesora Filippa Maria Boscie, prezidenta Zväzu katolíckych lekárov Talianska, ktorý v máji uviedol, že „sväté prijímanie na jazyk je bezpečnejšie ako na ruku“.

Potom ukázali, že v tradičnej katolíckej liturgii – čiže pri tridentskom ríte svätej omše – bariérové opatrenia, ktoré bránia šíreniu koronavírusov, sú dôkladnejšie ako pri Novus Ordo, pretože kňaz má predpísané, že musí držať palec a ukazovák spojené od okamihu konsekrácie hostie a používať ich iba na dotýkanie sa hostie až do okamihu, kým si opäť nepurifikuje ruky. Lekári uviedli, že „kňazi, ktorí slávia tradičný rítus, majú skúsenosti so správnym podávaním svätého prijímania a prakticky nikdy sa nedotknú úst komunikanta prijímajúceho Eucharistiu. Ak by však k tomu predsa len došlo, v takomto prípade by kňaz bol povinný vzhľadom na súčasnú situáciu prerušiť podávanie a ísť si dezinfikovať si ruky.“

Taktiež poznamenali, že keď veriaci kľačia pri prijímaní, je kontaminácia kvapôčkami oveľa menej pravdepodobná, pretože tvár kňaza nie je na rovnakej úrovni ako tvár komunikanta.

„Z hľadiska hygieny je pre nás absolútne nepochopiteľné, prečo bolo v Rakúsku zakázané podávanie svätého prijímania do úst. Túto formu podávania taktiež považujeme za bezpečnejšiu než podávanie na ruku,“ napísali lekári. Zdôraznili tiež, že väčšinu kontaminácií spôsobujú znečistené ruky a citujú Dr. Bosciu, ktorý v máji napísal: „Je isté, že ruky sú časti tela najviac vystavené patogénom.“

Katolícki lekári na záver svojho listu uviedli, že Kongregácia pre Božský kult a sviatostnú disciplínu vyhlásila, že veriaci má „právo“ prijímať na jazyk bez akýchkoľvek výnimiek.

MH

Zdroj: lifesitenews