Kardinál Sarah: Svet a Cirkev umierajú, pretože chýbajú ctitelia Boha

Kard. Robert Sarah
22. júla 2019
  Cirkev

Bez spravodlivosti niet milosrdenstva: a prvou spravodlivosťou je dať Bohu, čo mu patrí.

Časť prednášky, ktorú kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, predniesol v chráme sv. Františka Xaverského v Paríži, niekoľko hodín po návšteve katedrály Notre Dame.

(…) Som bytostne presvedčený, že človek Západu vedome odmieta spásu ponúkanú Božím milosrdenstvom. Odmieta prijať spásu, pretože ju chce dosiahnuť vlastnými silami. „Základné hodnoty“ presadzované OSN stoja na odmietnutí Boha a ja ich prirovnávam k bohatému mladíkovi z evanjelia. Boh sa s láskou pozeral na Západ, pretože robil úžasné veci. Vyzval ho, aby ďalej pokročil, ale Západ sa vrátil. Dal prednosť bohatstvu, ktoré si sám zabezpečil.

Veľké katedrály Západu mohli postaviť iba ľudia silnej viery  a veľkej pokory, hlboko šťastní, pretože vedeli, že sú Božími deťmi. Sú ako pieseň radosti, hymna na Božiu slávu vytesaná do kameňa a namaľovaná na skle. Je to dielo synov a dcér, ktoré milujú a uctievajú svojho nebeského Otca! Každý bol šťastný, že môže do kameňa vytesať vyjadrenie svojej viery a lásky k Bohu, nie svojej slávy. Cieľom ich diel bola oslava a chvála Boha. Moderný západný človek je však príliš smutný, aby takéto umelecké diela realizoval.

Rozhodol sa, že bude sirotou: ako potom môže spievať na slávu večného Otca, od ktorého všetko dostal? Tak čo potom robí? Pred zničenou katedrálou Notre-Dame niektorí hovorili: „Vidíte, táto budova dosiahla svoj účel. Postavme teraz niečo nové, modernejšie. Postavme niečo na našu podobu!“ Budovu, ktorá bude hovoriť nie o Božej sláve, ale o sláve človeka, o moci vedy a modernity.

Podobne sa niektorí ľudia pozerajú na katolícku Cirkev a hovoria: táto Cirkev poslúžila svojmu cieľu, poďme ju zmeniť, urobme novú Cirkev na náš obraz. Myslia si: Cirkev už nie je dôveryhodná, už nepočujeme jej hlas v médiách. Je rozvrátená pedofilnými škandálmi a homosexualitou duchovenstva. Príliš veľká časť jej duchovenstva je zlá. Treba ho zmeniť, nanovo vytvoriť.

Kňazský celibát je pre našu dobu príliš ťažký: nech bude dobrovoľný! Morálne učenie evanjelia je príliš náročné: spravte ho ľahším! Rozrieďte ho relativizmom a  zhovievavosťou. V budúcnosti sa viac venujte sociálnym otázkam.

Nehodí sa katolícka náuka do médií? Zmeňte ju! Prispôsobme ju mentalite a morálnym perverzitám našej doby. Prijmime novú globálnu etiku presadzovanú OSN a rodovou ideológiou!

Spravme z Cirkvi humánnu a horizontálnu spoločnosť, ktorá bude hovoriť mediálnym jazykom, ktorý ju urobí populárnou! Moji priatelia, takáto Cirkev nikoho nezaujíma! Moji drahí priatelia, svet nepotrebuje Cirkev, ktorá ponúka iba odraz jeho vlastného obrazu!

Cirkev je zaujímavá iba preto, že nám umožňuje stretnúť sa s Ježišom. Má oprávnenie existovať len preto, že nám odovzdáva Zjavenie. Keď ľudské štruktúry nadobudnú v Cirkvi prevahu, budú brániť Božiemu svetlu, aby v nej a cez ňu žiarilo. Cirkev by mala byť ako katedrála. Všetko v nej by malo spievať Bohu na slávu. Musí neustále smerovať náš pohľad k Nemu ako veža Notre-Dame ukazujúca na oblohu.

Moji drahí priatelia, musíme znovu postaviť katedrálu. Musíme ju rekonštruovať presne tak, ako bola predtým. Nepotrebujeme vymýšľať novú Cirkev. Musíme konvertovať, aby Cirkev mohla znovu zažiariť, aby opäť bola katedrálou, ktorá spieva na slávu Bohu a k Nemu vedie ľudí. Čo teda treba urobiť ako prvé?

Poviem to bez váhania:  chceme obnoviť Cirkev? Musíme padnúť na kolená!

Chceš rekonštruovať túto krásnu katedrálu, katolícku Cirkev? Padni na kolená!

Katedrála je v prvom rade miestom, kde ľudia môžu kľačať, katedrála je miesto, kde je Boh prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Najnaliehavejšou úlohou je obnoviť zmysel pre adoráciu! Strata zmyslu pre adorovanie Boha je zdrojom všetkých požiarov a kríz, ktoré otriasajú svetom a Cirkvou.

Potrebujeme adorátorov – ctiteľov Boha! Svet umiera, pretože chýbajú adorátori! Cirkev je vyprahnutá, lebo nemá adorátorov, ktorí by uhasili jej smäd!


Preklad výňatku prednášky kardinála Roberta Sarah na Église Saint François-Xavier v Paríži, 25. mája 2019, niekoľko hodín po návšteve katedrály Notre-Dame.