Kardinál Müller: Žiadny civilný orgán nemá právo zakázať náboženské zhromaždenia - Christianitas

Kardinál Müller: Žiadny civilný orgán nemá právo zakázať náboženské zhromaždenia

Branislav Krasnovský
29. decembra 2020
  História

Žiadny civilný orgán však nemá právo a oprávnenie zakazovať zhromaždenia veriacich za účelom uctievania Boha, prijímania Božej milosti a útechy vo sviatostiach a slávenia eucharistickej obety,“ – uviedol kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller reaguje na silnejúce antiklerikálne útoky na Cirkev a duchovenstvo v Európe: „Brutálne násilie voči kňazom, rehoľným sestrám a veriacim laikom, ničenie kostolov a znesväcovanie obrazov Krista a svätých sa stáva v Európe a najmä vo Francúzsku tradíciou proticirkevného „sekularizmu“ od veľkého jakobínskeho teroru z roku 1792.“

Na sociálnych sieťach v španielskych ľavicových denníkoch sa otvorene volá po vraždení španielskych kňazov a veriacich, čo však španielski policajti nekvalifikujú ako nenávistné výroky. Mnohí kňazi v Európe sa v rámci politickej korektnosti stávajú otvorene zradcami Cirkvi a vlastného národa. Aj za pomoci cudzích peňazí, ktoré financujú sebazničenie cirkvi,“ – uviedol kardinál Gerhard Ludwig Müller

Cirkev, ktorú Boží Syn Ježiš Kristus založil, je spoločenstvo Kristových učeníkov. Cirkev čerpá z Božej milosti, ľudia sú hriešnici a potrebujú Božie odpustenie a zmierenie. Neexistuje však žiadna kolektívna vina, ktorú sa snažia Cirkvi vtlačiť nepriatelia kresťanstva. Ak katolík, či už kňaz alebo veriaci, urobí niečo zlé, musí za to prevziať morálnu a právnu zodpovednosť.

Volať však po odsúdení celej skupiny, ako sa o to snažia dnes liberáli, progresívci a nepriatelia Cirkvi, je neprijateľné. K podobným krokom sa utiekali komunisti i nacisti, ktorí neuznávali dôstojnosť jednotlivcov. Snahy hanobiť Cirkev slovom i činom majú svoje korene v zapretí Boha a nenávisti k Bohu. To viedlo následne u mnohých komunistov, nacistov či liberálov k opovrhovaniu ľuďmi, ktorí sú stvorení na Boží obraz a podobu.

Dnes musia katolíci znášať najhoršie nenávistné prejavy v Európe. Sú obeťami kristofóbie na kontinente, ktorý nenávidí svoju vlastnú identitu v kresťanskej tradícii,“ – povedal arcibiskup Gerhard Ludwig Müller. Ak k tomu prirátame ešte cielenú a mnohými politikami podporovanú islamizáciu Európy, je zrejmé, že katolícku Cirkev a jej členov môžu opäť očakávať ťažké časy.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller sa zmienil tiež o pandemických a hygienických obmedzeniach, ktoré zasiahli katolícku Cirkev veľmi tvrdým spôsobom. „V súlade s katolíckym učením o štáte uznávame autoritu legitímnej vlády a prijímame opatrenia, ktoré je potrebné prijať na ochranu pred hrozbami, ku ktorým sa zaratúva aj súčasná epidémia. Žiadny civilný orgán však nemá právo a ani autoritu, aby mohol zakázať zhromažďovanie veriacich na účely uctievania Boha, prijímania Božej milosti a útechy vo sviatostiach a slávenia eucharistickej obety.“

kardinál Gerhard Ludwig Müller
zdroj: wikimedia commons

Je zrejmé, že niektorí proticirkevní vodcovia zneužívajú koronavírusovú krízu na presadenie svojho programu odkresťančenia Európy a Ameriky tak v srdciach ľudí, ako aj vo verejných inštitúciách katolíckej kultúry. V takejto ťažkej situácii by však mali biskupi katolíckej Cirkvi nasledovať príklad sv. Ambróza, ktorý statočne čelil všemocnému rímskemu cisárovi Theodosiovi Veľkému. Milánsky biskup mal dokonca odvahu povedať rímskemu vladárovi: „Cisár je v Cirkvi, nie nad Cirkvou.“ A cisár mohol znovu prijať sväté prijímanie až keď začal činiť pokánie v súlade s Ježišovými slovami: „Odovzdajme cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie.“ Katolík si nemá kľakať pred žiadnou štátnou mocou alebo prejavmi ideologického fanatizmu. Katolík si kľaká len v kostole a pred oltárom.

Nádej vkladáme do Boha, nie do ľudských výpočtov o budúcnosti. Božia prozreteľnosť vedie dejiny k dobru aj tam, kde v hlbokých slzavých údoliach vidíme iba temnotu a nebezpečenstvo. Ale Kristus je svetlo a dáva nám silu púšťať sa uprostred prenasledovania sveta a útechy Božej.“ Ježiš nám hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto pôjde za mnou, nebude kráčať v tme, ale bude mať svetlo života,“ – povedal kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Veriaci a praktizujúci katolíci by sa mali konečne prestať obávať liberálov, progresívcov a ľavičiarov, bez ohľadu na to, ako vysoko sú v cirkevnej hierarchii. Nedajme sa urážať a hanobiť výrazmi ako konzervatívci či pravičiari. Opäť sa schádzajme vo farnostiach, náboženských spoločenstvách či diecézach. Vystupujme na sociálnych sieťach a v médiach hlasom rozumu a aktívnou láskou zakorenenou v Božej láske k nám a našej viere v Lásku Trojjediného Boha!“ – doplnil ešte kardinál Gerhard Ludwig Müller.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ