Gréta Thurnbergová v Davose: Čas malých krokov sa už skončil


28. januára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

V Davose vystúpila klimatická aktivistka Gréta Thunbergová, ktorá opätovne vyzvala na rozhodný boj proti globálnemu otepľovaniu po pandémii koronavírusu, ktorá ochromila život vo svete v roku 2020.

Gréta Thurnbergová vo svojom vystúpení uviedla, že klimatickú krízu už nemožno prekonať metódou malých krokov. Čím dlhšie sa budeme tejto nepríjemnej pravde vyhýbať, čím dlhšie budeme predstierať, že problém klimatickej krízy dokážeme vyriešiť jednoduchými a postupnými krokmi bez toho, aby sme sa k tomuto problému postavili so všetkou vážnosťou a rozhodnosťou, tým cennejší čas stratíme. „Čas hrá proti nám,“ uviedla švédska aktivistka Gréta Thunbergová.

Ako je už u Gréty zvykom, počas prejavu sa rozohnila. Podľa jej slov sme stratili už 30 rokov bezvýslednými diskusiami. V emotívnom vystúpení sa hlasno pýtala koľko času bude musieť ešte prejsť, aby sa situácia začala skutočne riešiť. Prisľúbila však, že ani ona a ani jej generácia boj s klimatickou krízou nevzdá.

Vo svojom prejave skritizovala väčšinu svetových lídrov a na záver uviedla, že naše deti a vnuci budú zodpovedať za výber, ku ktorému siahne dnešná generácia svetových politikov.

BK

Zdroj: Pch24

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!