Black Lives Matter: Klasická hudba je rasistická!


25. júna 2020
  Krátke správy - Spoločnosť  

Kultúrna „antirasistická“ revolúcia cvála vpred a prináša každý deň nové prekvapenia. Včera sme písali o tom, že predstavitelia hnutia Black Lives Matter chcú ničiť sochy Ježiša Krista a svätých a dnes sa už dozvedáme, že aj klasická hudba je „rasistická“.

V USA sa vážna hudba doteraz považovala za príliš „exkluzívnu“ a zameranú na belošskú populáciu. Štúdia Národnej nadácie pre umenie uvádza, že počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili koncertov vážnej hudby klesol z 13% v roku 1982 na 8,6% v dnešnej dobe. Väčšina z nich boli pravdepodobne belosi. Black Lives Matter sa však aj v tomto odvetví rozhodlo zmeniť imidž tejto hudby a jej vnímanie ako súčasti „bieleho sveta”.

Suvisiaci článok

Black Lives Matter nezlučiteľné s kresťanstvom

Podľa správy League of American Orchestras z roku 2016 tvoria čierni hudobníci iba 1,8% členov orchestrov a hudobníci latino-amerického pôvodu len 2,5%. Kritizovaný je aj repertoár založený hlavne na európskych hudobných skladateľoch. Útok na seba nedal dlho čakať.

Noviny San Francisco Chronicle začali s kritikou, že symfonický orchester hrá takmer výlučne „kompozície bielych mužov”. A ďalšie noviny sa pridali s tvrdením, že „vážna hudba je príliš etnicky homogénna“. Progresívna americká tlač si skrátka myslí, že klasická hudba je „rasistická“. The New York Times napísali, že pri vážnej hudbe ide o „najmenej rozmanitú inštitúciu v krajine“, ktorá v sebe skrýva „problém rasizmu“. Seattle Magazine dokonca ide ešte ďalej a píše, že treba „zaútočiť na jej belošskosť“. Webová stránka National Public Radio dodáva, že ide o „mimoriadne belošské a čoraz viac okrajové prostredie“. New Music USA tvrdí, že „klasická hudba je svojou povahou rasistická“.

Pred niekoľkými rokmi sa stalo niečo podobné vo Francúzsku. Vládou riadená „dechristianizácia“ hudby mala utužiť sekulárny charakter štátu. V oficiálnych podujatiach sa museli vynechať diela klasickej hudby s kresťanskou tematikou a nedodržanie týchto nariadení malo za následok stratu verejných dotácii.

V USA zničí klasickú hudbu „antirasizmus“. Orchestre zrejme budú povinne hrať etnickú hudbu a výrazne stúpne prestíž timpanistov, činelárov, trianglistov a všetkých, ktorí ovládajú bicie nástroje v hudobných telesách.

BM

Zdroj: PCH24