Biskup Joseph Strickland opäť kritizuje vakcíny proti chorobe Covid-19 - Christianitas

Biskup Joseph Strickland opäť kritizuje vakcíny proti chorobe Covid-19


1. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru už viackrát vyslovil svoje výhrady voči vakcínam vyrobeným pomocou bunkových línii, získaných z tkanív detí, ktoré boli zabité pri umelých potratoch. Vo svojom poslednom pravidelnom týždennom televíznom programe sa opäť vyjadril k týmto vakcínam kriticky, označil ich za nemorálne a dodal, že sa vyvíjajú aj plne etické vakcíny.

Podľa biskupa Stricklanda však vakcíny vyvolávajú ešte vážnejšie otázky. Hlavný problém sa týka možného nátlaku na ich prijatie.

Žiadam všetkých, aby odolali povinnému prijatiu týchto vakcín,“ uviedol biskup v rámci svojho televízneho programu. „Musíme prihliadnuť k všetkým stránkam tejto záležitosti a urobiť informované rozhodnutie, založené na kvalitných informáciách,“ dodal, poukazujúc na potrebu riadiť sa učením katolíckej Cirkvi. Zároveň uviedol svoju domnienku: „Môže sa stať, že Cirkev, ktorá je proti povinnému očkovaniu, bude kvôli vakcíne proti Covid-19 prenasledovaná.“

Podľa biskupa Stricklanda to treba prijať s pokorou a konať tak, ako nám ukladajú naše povinnosti, aj keby vyslovenie pravdy malo viesť k prenasledovaniu: „Musíme sa postaviť proti akémukoľvek obmedzovaniu slobody náboženského vyznania a slobody žiť podľa našej viery.“

Vyjadrenia biskupa Stricklanda o obhajobe slobody vyznávať našu vieru kolidovali so sviatkom sv. Tomáša Becketa, ktorý pripadá na 29. decembra. Anglický mučeník a arcibiskup Thomas Becket bol zavraždený v roku 1170 na popud kráľa Henricha II. Plantageneta. Motívom vraždy bola arcibiskupova obhajoba nezávislosti Cirkvi na štátnej moci a odpor voči požiadavkám kráľa.

Na výročie svätcovej smrti sa k jeho odkazu prihlásil dosluhujúci prezident USA Donald Trump, napriek tomu, že je protestant a vyzval všetkých Američanov, aby si pripomenuli jeho obetu. Prezident označil náboženskú slobodu za najdôležitejší prvok amerického politického systému a vyzval na jej pevnú obranu, s poukazom na katolíckeho mučeníka.

BM

Zdroj: Pch24, Lifesitenews


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!