Lucia Laudoniu - Christianitas

Články od autora:

Lucia Laudoniu - Christianitas

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Prvá časť) *** Príklady svätcov sú Božími nožmi, ktoré sa zabodnú do svedomia človeka a vyrežú odtiaľ každú náklonnosť na...

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Spíname dlane, keď sa modlíme a zatíname päste, keď bojujeme. Modlitbu meníme na boj a boj na modlitbu, lebo niet pravej modlitby bez duchovného boja. Palma (genitív palmae), po...

Hlaholika a slovanská svätá omša – neznáma perla kresťanského Západu

Lucia Laudoniu

Latinčina pozná básnickú perifrázu meatus animi – dych ducha (animus), ale aj ľudský dych ako taký. Zalistujme si v slovníkoch a dozvieme sa, že meatus pomenúva chôdzu, periodický pohyb,...

Nikola Tesla a kresťanstvo

Lucia Laudoniu

Muž, ktorý sa intenzívne venoval výskumu elektriny, vraj prišiel na svet počas letnej búrky. O srbskom vedcovi, konštruktérovi, filozofovi a technickom vizionárovi Nikolovi Teslovi sa popísali tony papiera. Prisvojujú...

Antimenzion vo východnej liturgii

Lucia Laudoniu

Starí Rimania žili v predstave, že čas môžeme krájať nožom slova – a spomienok. Dokladá to podstatné meno templum, ktoré si spájame najmä s pohanskými svätyňami. Absorbovali ho viaceré...

Keď Panna Mária viedla vojsko. Obliehanie Konštantínopola a tajomstvo akatistu

Lucia Laudoniu

Attendamus – Vnímajme! Touto výzvou sa obracia na Boží ľud celebrant byzantskej svätoslužby pred čítaním Božieho slova. Latinské preklady východných liturgických formulárov obsahujú sloveso attendere, ktoré nie je náhodnou...

Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Prvá časť) *** Otváranie kníh je ako otváranie okien. Treba dávať pozor na to, aké počasie číha za oknom....

Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Niet vari človeka, ktorý by pri pohľade na svoje ruky necítil aspoň štipku úcty. Naša bytosť však ukrýva aj ďalšiu mystickú ruku, ktorá dokáže pohladiť, pohroziť, žehnať, objať aj...

Čriepky myšlienok o byzantskej utierni a večierni (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Čriepky myšlienok o byzantskej utierni a večierni (Prvá časť) *** „Kto chce byť dobrým kresťanom, nech sa najprv stane básnikom.“ Slová gréckeho mnícha Porfýria Kavsokalyvitu dokonale vystihujú byzantskú...

Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Prvá časť) *** Suscipe deprecationem nostram. Preklad sekvencie z hymnu Gloria („prijmi našu úpenlivú prosbu“) nemá silu originálu, pretože suscipere sa skladá...

Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Dejiny sú veľkým Božím sústruhom. Reže a vŕta diery do tvrdého dreva duší, a tento proces samozrejme bolí. Na jeho konci však bude nádherný trón pre Spasiteľa. Každá jeho...

Čriepky myšlienok o byzantskej utierni a večierni (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Úrodné polia slovenskej lexiky v posledných desaťročiach zaplavuje povodeň anglicizmov. Bohužiaľ to nie je lingua poetica Miltona a Shakespeara, ani viktoriánska eloquentia urbana. Zbraň vyrobená zo železa, soliferrum, taká...

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Lucia Laudoniu

Ahlan wa sahlan! To, čo na prvý pohľad pripomína eufonickú, ľubozvučnú detskú riekanku, je starý arabský pozdrav prepísaný do latinky. Používali ho beduíni. Pozdrav mal hlboký sociálny význam: ste...

Symbol pelikána v kresťanskom umení (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:https://www.christianitas.sk/symbol-pelikana-v-krestanskom-umeni-prva-cast/ *** Akú silu má jediné písmeno? Pozrime sa na latinské podstatné mená voluntas (vôľa) a voluptas (vášeň, rozkoš, hriešna túžba, potešenie). Vôľa a vášeň visia na vlásku...

Symbol pelikána v kresťanskom umení (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Zákutia dominikánskeho konventu svätého Marka vo Florencii ukrývajú aj monumentálnu fresku s ukrižovaním, ktorej autorom je toskánsky básnik štetca Fra Angelico. Nad krížom vedľa postranných banderol (maľované stuhy s...

Od faraóna k pápežovi. Liturgické vejáre v zrkadle času

Lucia Laudoniu

Páv v ranokresťanskom umení predstavuje nesmrteľnosť. Jedna antická legenda hovorí, že pávie mäso nepodlieha rozkladu, prvotní kresťania preto stotožnili obraz páva s vierou v nesmrteľnosť tela a duše. Immortalitas...

Ikonografia Božieho oka

Lucia Laudoniu

Z fasády Modrého kostolíka hľadí na Bratislavu azúrové Božie oko. Oculus rectangularis má však povesť ezoterického znaku a konšpirační teoretici už zlomili nejedno pero, aby objasnili jeho semiológiu a...

Svätá Filotea z Argešu – detská mučeníčka Cirkvi na Východe

Lucia Laudoniu

Keď vôkol seba nevidíme vieru, neznamená to, že viera „zomrela“, iba ju hľadáme na nesprávnom mieste. Opakujeme chyby šarlatánskeho prútikára túžiaceho po vode – a po vede. Kde teda...

Vladimir Ghika – svätec pre našu dobu

Lucia Laudoniu

„Sú dni, kedy nám Boh hovorí: pokiaľ sa ti zdá, že ti nič nedávam, robím to preto, aby si mi niečo dal ty.“ Tieto slová si do zošitka s...

Blahoslavený Josif Papamihali – albánsky gréckokatolík zavraždený komunistami

Lucia Laudoniu

Svätosť je chlieb, ktorý drieme v kameni. Boli sme stvorení ako chleby, tak prečo umierame ako kamene? Tá (ne)želaná premena kameňa na chlieb a chleba na kameň, to je...

Najstaršie nahrávky byzantskej hudby

Lucia Laudoniu

„Veda zistila, že miligram pižma bude voňať sedemtisíc rokov. Rovnakú dobu bude žiariť tisícina gramu rádia. Koľko miliónov rokov bude svietiť nepatrná čiastočka našej duše? Odpoveď znie – naveky.“...

Ars testimonii. Marginálie konvertitky z pravoslávia (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Ars testimonii. Marginálie konvertitky z pravoslávia (Prvá časť) *** Som homo verbi, človek slova, a na moju cestu za Kristom vždy svietili a svietia jazykové lampy. Dôležitým medzníkom...

Ars testimonii. Marginálie konvertitky z pravoslávia (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Viete, z čoho majú v pekle koberce? Z ľudských jazykov. Danteho zasiahol blesk poézie a vystlal svoje infernum jazykmi, pretože od nich sa aj bodliak učí pichať. So slovami...

Niečo pre milovníkov východnej liturgiky – analoj a tetrapod (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Niečo pre milovníkov východnej liturgiky – analoj a tetrapod (Prvá časť) *** Boli časy, keď si nejeden togatus (Riman) povzdychol timeo hominem unius libri (bojím sa človeka jednej...

Niečo pre milovníkov východnej liturgiky – analoj a tetrapod (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Horúce letné dni sú výbornou príležitosťou spoznávať in situ proprio umelecké zvláštnosti slovenských chrámov a schladiť svoje vášne v rieke milostí z oltára. Vidi aquam. Oproti tejto vode je...

Prečo má svätý Krištof na niektorých ikonách hlavu psa?

Lucia Laudoniu

Bradatý muž, ktorý obetavo nesie na pleciach Božie Dieťa. Nejde o nič iné, než o premietnutie mena známeho patróna motoristov na plátno filológie. Χριστόφορος v preklade z gréčtiny znamená...

Milostivý oheň z Jeruzalema – zázrak alebo zbožný podvod? (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Milostivý oheň z Jeruzalema – zázrak alebo zbožný podvod? (Prvá časť) *** Vejár Božej lásky je vejárom ochladzujúcim líca horlivca. Velum igniferum, ohňonosný závoj, ktorý odháňa z duše...

Milostivý oheň z Jeruzalema – zázrak alebo zbožný podvod? (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Červený korbáč, ktorým Iudex iratus vyplieska svet. Biblické obrazy ohňa sú veľmi bohaté a rôznorodé. A pekelný plameň je jedným z vláskov na brku svätopisca. Boh sa Mojžišovi prihováral...

Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Štvrtá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúce časti:Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Prvá časť)Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Druhá časť)Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Tretia časť) *** Do kôry...

Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Tretia časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúce časti:Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Prvá časť)Muzikál Dracula optikou histórie a kresťanskej kultúry (Druhá časť) *** Jazyk, ten koberec plný písmen zrolovaný v ústach, sa do...