Americká armáda sa prepadáva do dekadencie, kým nepriatelia sú už na obzore - Christianitas

Americká armáda sa prepadáva do dekadencie, kým nepriatelia sú už na obzore

Matej Gavlák
6. apríla 2021
  Spoločnosť

https://i1.wp.com/www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/2021/02/GettyImages-646579254.jpg?resize=1200%2C800&quality=85&strip=all&zoom=1&ssl=1

Anglosaské konzervatívne média si pomaly ale iste začínajú všímať nebezpečnú eróziu americkej armády, ktorá sa zaoberá už priveľmi často tzv. „identity politics“ – politikou čo najširšieho zamestnávania a uplatňovania tzv. „marginalizovaných menšín“ bez ohľadu na to, či sú daní jednotlivci vôbec spôsobilí na prácu v silových armádnych zložkách. Toto, ako varuje napríklad známy moderátor stanice Fox News, Tucker Carlson, do značnej miery odpútava pozornosť armádnych zložiek od ich skutočnej úlohy – bojovať bitky a vyhrávať vojny.

Tento nový trend prišiel do Pentagonu po nástupe Joea Bidena do úradu prezidenta USA a je zjavne súčasťou jeho osobitej politickej iniciatívy, ktorá sa zameriava na „zrovnoprávnenie“ osôb LGBT, transrodových osôb a pod. s väčšinovou populáciou, a to na úkor všetkého sociálneho a profesionálneho života v krajine. „Nová doba“ sa navyše dostavuje do Pentagonu v mimoriadne nevhodnom čase, kedy už prichádzajú prvé správy o ohromnej sile čínskej armády, ktorej loďstvo „je už teraz väčšie ako to americké“, ruská armáda by dosiahla Varšavu za päť dní a Iránci svojimi akciami hlboko znepokojujú Izrael.

Nový riaditeľ pre „rôznorodosť“ v špeciálnych jednotkách

Stanica Fox News len v týchto dňoch priniesla správu o tom, že veliteľstvo amerických špeciálnych jednotiek zavádza nový strategický plán týkajúci sa „rôznorodosti a začleňovania“ marginalizovaných skupín do svojich radov.1 Ako sa zdá, nový strategický plán má fungovať na báze tzv. „pozitívnej diskriminácie“, ktorá už desaťročia prebieha na amerických univerzitách a v posledných rokoch (najmä po nástupe prezidenta Trumpa) plne zasiahla pracoviská veľkých spoločností, ako sú Facebook, Google, či Coca Cola. V skratke povedané – uprednostňovaní sú záujemcovia z tzv. „marginalizovaných menšín“ – niekde ženy, niekde čierne ženy, inde aziati, teraz však hlavne LGBT a transrodoví ľudia –, a to nie na základe ich zručností či prospechu, ale práve na základe toho, že sú „menšinou“. Takto umelo sa má podporovať rôznorodosť americkej spoločnosti. A presne táto „politika“ (lebo to nič iné ani nie je) teraz zasahuje aj americkú armádu, ktorá zodpovedá za ochranu a zaistenie bezpečnosti krajiny.

Za nového riaditeľa „Strategického plánu pre rôznorodosť a začleňovanie“ bol vymenovaný istý Richard Torres-Estrada. Ako Fox News upozorňuje, Torres-Estrada nemá za sebou žiadne viditeľné výsledky či úspechy, ale na jeho profilovej stránke možno nájsť podporu hnutia Black Lives Matter či obrázok, ktorý prirovnáva Trumpa k Hitlerovi. Bidenova administratíva pritom ľudí s takýmto zmýšľaním zrejme dosadzuje do všetkých dôležitých pozícií v armáde.2

Aj u nás známemu konzervatívnemu novinárovi Rodovi Dreherovi poslal istý vysokopostavený armádny zamestnanec list, v ktorom ho oboznamuje so súčasnou situáciou v ozbrojených zložkách. Mimo iného sa v jeho liste píše:

Americká armáda sa prepadáva do dekadencie. Najvyšší armádni predstavitelia sú ochotní manažovať úpadok tak dlho, pokiaľ za to nebudú trestaní. V nadchádzajúcich dekádach sa bude vojenská aktivita sústreďovať na zníženie dopadov úpadku americkej globálnej hegemónie… Iracká katastrofa pravdepodobne znamená, že Amerika už nebude vykonávať preventívne vojenské zásahy, ale radšej sa bude snažiť zmeniť režimy revolúciami.3

List pokračuje vyhláseniami, že Pentagon nebude vyhľadávať stret s Čínou, pretože by to pre neho bolo „príliš riskantné“. Autor tvrdí, že pre terajšie špičky armády sú väčšími nepriateľmi ako čínska armáda Rusko a „štáty bývalého východného bloku“ a to kvôli ich „legislatíve namierenej proti LGBT“.

Pred niekoľkými týždňami samotný Pentagon zaútočil na Tuckera Carlsona z Fox News pre jeho kritiku najnovších armádnych praktík týkajúcich sa „rôznorodosti za každú cenu“. Carlson kritizoval Bidenov návrh, aby armáda zaviedla špeciálne kombinézy pre tehotné pilotky a poukázal na „dramatické zníženie štandardov americkej armády“, ktoré majú za cieľ rôznorodejšie vojsko. Tucker si napokon položil rečnícku otázku: „Dokáže americká armáda vyhrať vôbec ešte nejakú vojnu?4


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Podobný názor má aj katolícky apologéta Mike Parrott, veterán irackej vojny. Hovorí: „Zdá sa mi, že katolicizmus je v armáde dnes vnímaný ako príliš extrémny… armáda – posledná dôveryhodná inštitúcia v USA – dnes prechádza (liberálnou) očistou. Už nás viac nezaujíma efektívnosť v boji, chceme ženy v boji. Už viac nechceme vyhrávať vojny.5

Čína za rohom

Problémy v americkej armáde zaregistrovala aj austrálska stanica Sky News Australia. Jej moderátor James Morrow uviedol: „Svet sa stáva nebezpečnejším miestom, zatiaľ čo americká armáda sa stáva korisťou Bidenovej politiky rôznorodosti.“ Moderátor tiež spomenul že len tento týždeň preletelo nad Taiwanom najviac čínskych vojenských lietadiel v tom istom čase vôbec a iránski militanti útočia na saudsko-arabské ropné polia svojimi raketami. „Americká armáda medzitým zamestnáva počítačových pseudo-liberálov, nepotrebných powerpointových hľadačov ľudských zdrojov a ultraľavicových politických radikálov“, posťažoval si Morrow. Zároveň tiež poukázal na to, že americká armáda stráca obozretnosť voči zahraničným nepriateľom a namiesto toho vyhľadáva domácich nepriateľov – „hocikoho, kto je napravo od Bidena“.6

Portály venujúce sa vojenskej problematike pritom dlhodobo upozorňujú na fakt, že Čína chce vytvoriť „Nový svetový poriadok diktátorov“ a vo vojenskej a ekonomickej oblasti učinila obrovské rázové skoky. Portál naval-technology.com napríklad už v septembri 2020 citoval zo správy Pentagonu: „Čína má najväčšie loďstvo na svete, asi 350 bojových lodí a ponoriek… pre porovnanie, americké námorníctvo disponuje 293 loďami.“7 Možno tiež podotknúť, že zatiaľ čo americké lode sú roztrúsené po celom svete, tie čínske sú takpovediac na jednom mieste. Čína tiež dlhodobo prízvukuje, že minimálne v prípade Taiwanu – amerického spojenca – sa nebude zdráhať svoju silu aj použiť.

Ako problematická je tiež vnímaná najužšia spolupráca medzi Čínou a Ruskom od Stalinovej smrti, ktorá sa premieta aj do vojensko-ekonomickej oblasti.

Armáda ako obraz spoločnosti

V rôznej militaristickej literatúre sa uvádza, že armáda je akýsi mikrokozmos spoločnosti. V armádach sa stretávajú ľudia zo všetkých končín tej ktorej krajiny. Armády by mali disponovať tým najlepším, čo národy produkujú. Vojsko je teda istým spôsobom obrazom spoločnosti. A ak je spoločnosť dekadentná, v úpadku, bez viery, bez nádeje a bez cieľa, nevyhnutne sa také musí stať aj jej vojsko. Niečo podobné sa napríklad stalo Rímskej ríši pred jej zánikom. A ak je vojsko takto zoslabnuté, ako nás učí história, skutočne sa môže stať korisťou iných, „mocnejších a vitálnejších“ národov a ich armád. Inak povedané: Západ sa uberá do temnej priepasti a máva si pritom dúhovými vlajkami.

Zdroj titulného obrázka

1https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-military-gone-full-woke-pentagon-lloyd-austin

2 Tamtiež.

3https://www.theamericanconservative.com/dreher/defense-department-decline-into-wokeness/

4 https://www.youtube.com/watch?v=Jp1kAqMcvf4

5 https://www.youtube.com/watch?v=9Z5vC_cUQWg

6 https://www.skynews.com.au/details/_6244876045001

7 https://www.naval-technology.com/features/china-boasts-worlds-largest-navy-us-dod-report/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!