Ako sa ma pokúsila získať nová sekta a prečo sa im to nepodarilo - Christianitas

Ako sa ma pokúsila získať nová sekta a prečo sa im to nepodarilo

Mária Magotsová
20. mája 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zameriavajú sa najmä na mladé ženy z kresťanských komunít a pod zámienkou diskusie o Biblii ich chcú zlákať do sekty. Rovnakú taktiku skúsili aj na mňa. Na sektu Sinčchondži si však dávajte dobrý pozor, počas pandémie covidu sa im začalo vo verbovaní „ovečiek“ veľmi dobre dariť.

Vodca sekty
zdroj: youtube.com

V čase lockdownov a práce z domu („home office“) mala nová kórejská sekta Sinčchondži premyslenú stratégiu, ako do svojich radov prilákať čo najviac ľudí. Úspech mali najmä v Česku, kde sa nad tým zamýšľali mnohí psychológovia. Spôsob si zvolili ten najjednoduchší. Člen sekty vám, tak ako mne, napíše na Facebook. Vaše meno si môže nájsť na kresťanských stránkach, ktoré sledujete. Začne ich sledovať aj on, aby ste nemali hneď na začiatku podozrenie, že vás oslovil sektár. Mne napísal istý Peter, ktorý na Facebooku zdieľal záujem o farnosť, ktorú navštevujem. Bol veľmi milý, oslovil ma menom, čo u človeka vyvoláva pocit dôvernosti a pozval ma na online biblický kurz.

Keďže som už v českej tlači zaznamenala informácie o tom, že takéto praktiky využíva v hojnej miere práve nová kórejská sekta, bolo mi od začiatku jasné, o čo ide. Petra to najprv zarazilo a prekvapilo, ale príslušnosť k sekte nepoprel a navrhol mi, že sa môžeme lepšie spoznať a že si predsa o Biblii môžeme podebatovať aj tak. Zahrnul ma citátmi z Nového zákona o kúkoli a pšenici a trval na tom, že keď máme obaja lásku k Biblii, tak musíme hľadať to, čo nás spája.

Nuž, milý Peter, nemusíme. Moja a tvoja viera nemá spoločné absolútne nič. Ja verím v Ježiša Krista ukrižovaného a v Evanjelium, ktoré nemá ľudský pôvod. A ako svätý Pavol hovorí: „lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista“ (Gal 1,12).

A len na oprášenie pamäti pripájam aj šesť hlavných právd našej viery. Boh je len jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Vodca spreneveril peniaze

Sekta Sinčchondži, v preklade Nové nebo a nová zem, vznikla v roku 1984 v Južnej Kórei a momentálne má asi 200-tisíc členov. Sú presvedčení, že jedine ich zakladateľ Lee Man-hee, ktorému pripisujú nesmrteľnosť, je schopný dokonale porozumieť Biblii, pretože je výhradným kontaktom medzi Bohom a ľuďmi. Vyhlasujú, že nosí plášť Ježiša Krista a v súdny deň vezme so sebou do raja 144 000 ľudí. Kóreu pokladajú za „zasľúbenú zem“, kde leží Eden, Sion a Babylon a centrum majú v Soule. Ich vodcu pred rokom odsúdili za spreneveru vyše 5,2 milióna dolárov patriacich sekte a za predloženie falošných žiadostí úradom, aby mohol organizovať náboženské podujatia vo verejných športových zariadeniach. Odsúdený bol na tri roky väzenia podmienečne.

Zdroj: pixabay.com

Ako sa vás pokúsia oklamať

Členovia tejto sekty používajú na získavanie nových členov šikovné manipulatívne techniky. Oslovujú ľudí pred kostolom, píšu im na sociálne siete, pričom nevystupujú pod svojím pravým menom. Zo začiatku svoju príslušnosť k sekte zamlčiavajú a skrývajú sa za nič nehovoriace Global Christian Leadership“. Aj túto organizáciu však zastrešuje kórejská sekta. Počas pandémie, kedy mnohí ľudia trpeli osamelosťou a strachom, sa im na internete nečakane darilo. A to najmä medzi mladými ženami, ktoré zároveň tvoria aj väčšinu príslušníkov sekty Sinčchondži. V poslednej dobe sa snažia o istú formu „ekumenizmu“ a spoluprácu s rôznymi protestantskými pastormi, zrejme aby zakryli fakt, kto vlastne sú.

O učení tejto sekty sa oslovený človek dozvedá postupne, až vtedy, keď si vytvoril s jej členmi pevné puto a zdôveril sa im s osobnými vecami. Postupne mu sekta zaplní všetok voľný čas a odstrihne ho od rodiny a priateľov. Pred pôsobením Sinčchondži už v Českej republike varovali nielen odborníci na kulty, ale aj viaceré katolícke organizácie. Keďže však už rozbiehajú aktivity aj na Slovensku, je dôležité dávať si pozor na to, s kým sa na sociálnej sieti kontaktujeme a myslieť na to, že nie každý, kto v dnešnej dobe tvrdí, že je kresťan, ním naozaj je.

A tak teda „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.“ (Kol 2,8–9)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!