Vzor pre našu dušu


30. augusta 2021
  Pokladnica viery

Pozdvihni teraz, duša moja, myseľ k svojmu vzoru a vedz, že to ako sa obraz podaril, závisí od toho ako sa podobá svojej predlohe. Pretože, keď je predloha ohavná, ako sa to znázorňuje pri diablovi, potom dobrý je aj ten obraz, čo túto šerednosť vystihne. A tak ohavnosť na vzore bude ohavnosťou, zatiaľ čo ohavnosť na obraze krásou. O čo potom, keď bude nádherný vzor, bude aj obraz drahocennejší, ak sa mu podarí vystihnúť, čo možno najpresnejšie svojou krásou krásu svojho vzoru?

Vzorom tvojím, ó duša, nech je Boh, krása to nekonečná, v ktorej niet temnoty, ktorej sa obdivujú slnko aj mesiac.

Robert Bellarmin – O vystupovaní mysle k Bohu


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!