Vyšla kniha o Matke Róze, zakladateľke tešiteliek Tajomná radosť


11. júna 2021
  Krátke správy - Cirkev

V mesiaci jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, vydala Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho s Vydavateľstvom Lúč 2. vydanie knihy Tajomná radosť o živote a duchovnosti Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej, zakladateľky Kongregácie.

Jej veľkosť bola v tom, že objavila hlboký zmysel úplne prostých, každodenných starostí a krížov, keď sa spájajú s vykupiteľským dielom nášho Pána. Učí nás prežiť život hrdinsky napriek tomu, že v ňom nie sú príležitosti na veľké skutky. Urobiť ho aktom lásky, vynáhrady, úte­chy trpiacemu Srdcu Ježišovmu. Objať svoj kríž a nájsť v ňom svoje šťastie.

Matka Róza sa narodila 21. októbra 1876 v malej juhočeskej dedinke Obora u Radobytec. Vyrastala v zbožnej rodine a mala hlboký vzťah k vnútornej modlitbe. Mala veľký súcit s Ježišom na kríži, chcela ho potešiť a zmierniť jeho bolesti. 14. novembra roku 1892 bola prijatá do Kongregácie sestier sv. Karola Boromejského. 17. novembra 1894 dostáva rehoľné rúcho a rehoľné meno sestra Róza. Túžila však po prísnejšom živote v pokání a chcela sa úplne zasvätiť Božskému Srdcu Ježišovmu ako obeť zmieru. Priala si venovať sa tým najúbohejším a zachraňovať ich nesmrteľné duše. Sestra Róza bola roku 1911 preložená z Dačic do Brna, kde bola určená pre spoluprácu so spolkom pre bezplatné ošetrovanie chorých. Tu poznala veľkú biedu, zvlášť duchovnú, a jej povolanie k zmieru a k záchrane duší sa ešte vykryštalizovalo.

So svojím úmyslom založiť zmiernu kongregáciu sa zverila biskupovi Huynovi, kongregáciu schválili v roku 1915. 4. mája 1916 sestra Róza prijala rehoľné rúcho novej kongregácie a zložila prvé sľuby. Na základe zvláštneho dekrétu z Ríma bola menovaná za prvú generálnu predstavenú. 14. mája 1918 zložila Matka Róza doživotné sľuby. Okrem odchodu biskupa Huyna z Brna a potom aj z ČSR, vďaka nepriaznivým spoločenským pomerom a jeho pôvodu, postretla kongregáciu ďalšia rana. 23. decembra 1922 zomiera spolupracovník Matky Rózy a duchovný otec sestier – P. Bernard Šústek, OSA. Napriek týmto ťažkostiam a mnohým prekážkam sa mladá kongregácia rýchlo rozvíjala. Matka Róza postupne zriadila na rôznych miestach Česka a Moravy 14 filiálnych domov.

V roku 1930 cestuje Matka Róza so sestrou Anežkou do Ríma, kde je 28. apríla na audiencii u pápeža Pia XI. V Ríme sa stretli aj s patriarchom Pavlom Huynom, ktorý sa veľmi potešil novým správam o svojej milovanej kongregácii. Na konci II. svetovej vojny, keď sa približoval front, bol ťažkou delostreleckou paľbou poškodený kostol aj kláštor sestier v Rajhrade. Sestry boli vo veľkom nebezpečenstve. Vtedy Matka Róza ponúkla Bohu svoj život za záchranu sestier. Pán zrejme jej obetu prijal, pretože ani jednej sestre sa nič nestalo. Fyzické ťažkosti, ktorými Matka Róza trpela v posledných rokoch, sa však veľmi vystupňovali. Pred svojou smrťou podnecovala sestry, aby nezabúdali na vzájomnú sesterskú lásku. Zomrela 5. septembra 1945 v Rajhrade, kde je aj pochovaná na miestnom cintoríne.

Život Matky Rózy je pre ľudí živým príkladom, ako kráčať touto cestou. Spisy, ktoré nám zanechala, poskytujú takmer podrobný návod, ako napredovať po stupňoch vnú­tornej modlitby a postupného zjednocovania sa s Bohom až k bezvýhradnému darovaniu života pre spásu blížnych. Jej posolstvo je stále aktuálne a v dnešnej dobe tiež inšpiruje mnohých zasvätených i laikov. Druhé vydanie vychádza pri príležitosti začatia procesu jej blahorečenia.

BK

Zdroj: KBS, tesitelky.eu

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!