„Vynaložíme úsilie, aby Vaše slová priniesli úrodu,“ píšu biskupi pápežovi


18. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pri príležitosti otvorenia synodálneho procesu Synody o synodalite sa uskutočnila v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná svätá omša.

Okrem toho biskupi Slovenska napísali ďakovný list pápežovi Františkovi, ktorý pricestoval v septembri na Slovensko. Uviedli, že sú veľmi radi, že si vybral práve našu krajinu. „Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní,“ píšu v liste, ktorý KBS priniesla v plnom znení v slovenskom a talianskom jazyku.

Vaša Svätosť,

slovenskí katolícki biskupi Vám v mene svojom i v mene slovenských veriacich, kňazov a zasvätených osôb srdečne ďakujú za Vašu návštevu našej vlasti v dňoch 12.–15. septembra 2021. Pre Cirkev na Slovensku i pre celú našu spoločnosť bola veľkým darom, zdrojom radosti, nadšenia, poučenia, povzbudenia a požehnania.

Sme veľmi radi, že ste si vybrali našu krajinu a s veľkou láskavosťou a srdečnosťou, ale aj s pozornou otcovskou starostlivosťou navštívili Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Veriaci latinského i byzantského obradu nám opakovane vyjadrujú potešenie zo zážitku krásneho stretnutia s Vašou Svätosťou a takisto nás prosia o vyjadrenie vďačnosti.

Priniesli ste na Slovensko náruč dobroprajnosti a požehnania. Vaše slová nielen uchovávame v pamäti, ale aj ďalej ponúkame obyvateľom Slovenska na premýšľanie a uvedenie do života. Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní.

Vaša Svätosť, spolu s našimi veriacimi na Vás denne pamätáme vo svojich modlitbách a pozdvihujeme naše prosby k Všemohúcemu Bohu, aby Vás zachoval v zdraví a daroval Vám všetky potrebné milosti pre službu najvyššieho pastiera Cirkvi.

Pozdravujeme Vás zjednotení v synovskej úcte, vďačnosti a modlitbe.

V Badíne, na 100. plenárnom zasadaní KBS, 11. októbra 2021.

Zdroj: KBS, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!