Vojna vo vojne s cieľom zabiť viac detí - Christianitas

Vojna vo vojne s cieľom zabiť viac detí

Tommaso Scandroglio
22. apríla 2022
  Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

V súčasnosti je zvykom, že pri migračných vlnách, vojnách, hladomoroch, rôznych katastrofách (vrátane súčasnej pandémie) niektoré pro-choice organizácie podnikajú kroky s cieľom zaistiť prístup k interrupcii ženám, ktoré utekajú z vlasti kvôli vojenským konfliktom či hladomoru a pod.

Zdroj: wikimedia commons

Tak tomu je aj v prípade prebiehajúcej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Šesťdesiatdeväť pro-potratových združení a organizácií – mnohé so sídlom v Poľsku, Moldavsku, Maďarsku, na Slovensku, Ukrajine a v Rumunsku a niektoré medzinárodné organizácie, ako napríklad Amnesty International, Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo a Centrum pre reprodukčné práva – uverejnilo „Výzvu na akciu. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien, dievčat a marginalizovaných skupín obyvateľstva postihnutých konfliktom na Ukrajine“, v ktorom v podstate vyzýva Európsku úniu a všetky vlády zapojené do konfliktu, aby nejakým spôsobom zaručili prístup k bezplatným interrupciám, najmä pomocou potratových tabletiek, a antikoncepcii pre ukrajinské ženy, ktoré zostali vo svojej krajine, a najmä pre tie, ktoré ju museli opustiť.

Je evidentné, že vojna na Ukrajine sa zneužíva ako nástroj na podporu ešte väčšieho počtu potratov, pretože ukrajinské ženy potrebujú všetko, len nie pomoc pri interrupciách, keďže sú tak znepokojené bombami, ktoré zabíjajú ich deti.

Pozrime sa bližšie na to, čo tento dokument, ktorého cieľom je šíriť smrť tam, kde je jej už dosť, prináša. V prvom rade je dôležité zdôrazniť pokrytectvo autorov textu, ktorí poukazujú na to, že v tejto vojne zahynulo veľa detí. Preto im je ľúto smrti malých detí a zároveň túžia po tom, aby ich potratom zabili viac. Pokračujme však ďalej. Vo výzve sa zdôrazňuje skutočnosť, že vojna zničila niektoré nemocnice a vo všeobecnosti vystavuje celý ukrajinský zdravotnícky systém veľkému tlaku: z toho pramení obava, že ženy už nebudú môcť podstúpiť interrupciu.

Ďalej sa môžeme dočítať: „Vojna rýchlo zvyšuje riziko rodovo podmieneného násilia na Ukrajine vrátane sexuálneho násilia a zhoršuje riziko vykorisťovania vrátane sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi.“ V preklade: viac sexuálneho násilia a viac prostitúcie sa rovná viac žiadostí o interrupciu v prípade nechceného tehotenstva.

Jadrom tohto otvoreného listu je však čosi iné. Väčšina signatárov pochádza z krajín postihnutých migračnými tokmi spôsobenými konfliktom: Poľsko, Moldavsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko. V týchto krajinách sú niektoré zákony týkajúce sa interrupcií prísnejšie ako v iných európskych krajinách. Preto vyššie uvedené združenia podporujúce potraty využili vojnu na Ukrajine na to, aby sa pokúsili ďalej liberalizovať prístup k potratom vo svojich krajinách. Návrh je teda dramaticky jednoduchý: umožnime ukrajinským ženám, ktoré sa uchýlia na naše územie, podstúpiť interrupciu podľa priemerných európskych štandardov.

Signatári výzvy preto píšu: „V Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku existuje viacero zákonov a politík, ktoré zavádzajú určité obmedzenia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv SRZP (interrupcie a antikoncepcie) (…). Tieto obmedzenia zhoršujú najmä prístup k núdzovej antikoncepcii (tabletky, ktoré môžu mať okrem antikoncepčných účinkov aj potratové účinky) a k iným antikoncepčným metódam, k interrupčnej starostlivosti vrátane medicínskeho potratu.“ Z toho vyplýva séria návrhov adresovaných jednotlivým vládam, EÚ a medzinárodnému spoločenstvu, medzi ktoré patrí: zasielanie potratových a antikoncepčných súprav do týchto krajín, vrátane potratových tabletiek; „overiť, či sa neposkytuje finančná pomoc organizáciám a aktérom, ktorí sú anti-SRZP a proti rovnosti v Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku alebo na Ukrajine“, tzn. brániť činnosti pro-life združení v týchto krajinách, kde sú prijímané ukrajinské ženy, a na samotnej Ukrajine.

Zdroj: flickr.com

Na záver autori výzvy vyzývajú „vlády Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska a Slovenska, aby zabezpečili, že núdzová antikoncepcia bude môcť byť poskytovaná bez lekárskeho predpisu, bezplatne a bezodkladne všetkým osobám, ktoré utekajú z Ukrajiny, a to aj zmenou vnútroštátnych politík v oblasti núdzovej antikoncepcie v súlade s medzinárodnými politikami, osvedčenými regionálnymi postupmi a usmerneniami EÚ o osvedčených postupoch.“ Okrem toho by tieto štáty mali „zabezpečiť, aby lekársky potrat na začiatku tehotenstva bol legálny a dostupný pre všetky osoby, ktoré utekajú z Ukrajiny, a to aj odstránením prekážok pri poskytovaní interrupčnej starostlivosti a zosúladením vnútroštátnych politík v oblasti interrupcií s usmerneniami WHO“.

Na záver „Výzva k akcii“ vyzýva tieto krajiny, aby trestne stíhali všetkých, ktorí bránia ukrajinským utečenkám v prístupe k interrupcii. V skutočnosti je potrebné dodať mrazivý detail: počas humanitárnych kríz sa často mobilizujú potratové združenia, aby vyslali svojich zamestnancov do terénu – v tomto prípade na Ukrajinu a do krajín, ktoré prijímajú utečencov – pod zámienkou, že chcú poskytnúť lekársku pomoc.

V takýchto mimoriadnych situáciách je štátna kontrola fyziologicky menej prísna, menej dôkladná. Inými slovami, je takmer nemožné kontrolovať, čo sa deje vo všetkých stanoch zdravotníckeho tábora zriadeného na Ukrajine alebo v prijímacích centrách roztrúsených v iných krajinách susediacich s Ukrajinou. V tejto situácii veľkého zmätku je pre zdravotníckych pracovníkov jednoduchšie vykonávať potraty a predovšetkým rozdávať potratové tabletky. Tam, kde prekvitajú nezákonné činy, je preto snaha chrániť tých, ktorí sa dopúšťajú trestných činov: preto tá výstraha stíhať tých, ktorí paradoxne chcú zabrániť interrupciám, ktoré sú v niektorých krajinách považované za nezákonné.

Vráťme sa však k jadru tohto pro-potratového apelu: 69 vyššie uvedených združení chce ignorovať národnú suverenitu v takýchto dôležitých otázkach tým, že im bez akejkoľvek autority vnucuje postupy, ktoré sa v uvedených krajinách považujú za nezákonné. Všimnime si, že sa trvá na chemickom potrate, tzn. potrate vykonávanom pomocou rôznych malých tabletiek, a to jednak preto, že je to metóda, ktorá má v týchto krajinách najväčšie právne obmedzenia, a jednak preto, že je to metóda, ktorá sa najľahšie šíri.

Ako už bolo spomenuté, vojna na Ukrajine nemá s týmito žiadosťami nič spoločné, ale je to lákavá zámienka na pokus o oslabenie niektorých pro-life politík, ktoré už niekoľko rokov prekvitajú v týchto krajinách, ktoré Amnesty International a Plánované rodičovstvo (Planned Parenthood) zaradili na index. Je to vojna vo vojne s cieľom zabiť ešte viac detí.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/zivot-je-zazrak-s-prihovorom-otca-kuffu/

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša v knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.

Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!