Viera a dezinfekcia koronavírusu kráčajú na Orave v jednom šíku


30. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Do kostolov sa opäť vrátili veriaci. Bohoslužby sa však môžu konať len za prísnych hygienických opatrení, s obmedzeným počtom ľudí a priestory chrámov musia byť dezinfikované. Na Orave v tejto službe pomáhajú aj dobrovoľníci – dezinfikátori z Oravského záchranného systému.

Dobrovoľníci – dezinfikátori pomáhajú dezinfikovať nielen kostoly, ale aj nemocnice, domovy sociálnych služieb, školy a i. Dobrovoľníci – dezinfikátori vykonávajú práce bez nároku na honorár, často popri zamestnaní.

Igor Janckulík, podpredseda Orava Rescue system uviedol, že za polroka už vydezinfikovali okolo tisíc zariadení. Dezinfikujú nielen na Orave, ale aj na Liptove, Turci či na Kysuciach. Orava Rescue systém má okolo 80 členov, cieľavedomo a dlhodobo dezinikuje približne 20 dobrovoľníkov – dezinfikátorov.

Dobrovoľníci – dezinfikátori vykonávajú dezinfekciu preto, aby zabránili šíreniu vírusu covid-19. Ich činnosť pozitívne ohodnotil aj trstenský dekan Jozef Spuchľák, ktorý sa zamyslel nad možnosťami vzájomnej pomoci nielen medzi veriacimi, ale aj medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle na Slovensku. Keď každý urobí toľko koľko vládze, alebo môže, urobí veľmi veľa.

Dobrovoľníci – dezinfikátori pri práci nesú na sebe 25 kg náklad. Dezinfekcia kostola trvá približne 15 minút. V niektoré dni za jeden večer dokázali dezinfikátori z Orava Rescue systém vydezinfikovať aj 15 kostolov. V kostoloch dobrovoľníci z Orava Rescue systému používajú dezinfekciu na báze voľného chlóru, ktorý je pre ľudský organizmus neškodný, voľný chlór však dokáže zasadiť koronavírusu smrteľnú ranu, dosahuje proti vírusom a baktériam takmer 99% účinnosť.

Dobrovoľník – dezinfikátor Ľubomír Drgáň z Orava Rescue systému uviedol, že všetci jeho kolegovia konajú z lásky k blížnemu a že je v nich zakódovaná túžba pomáhať, pomoc ľuďom považujú za zmysluplnú činnosť. Ďalší dobrovoľník – dezinfikátor Ľudovít Snovák uviedol, že ide o náročnú prácu, postupom času však získali čoraz väčšiu prax v dezinfekcii. Veľkú pozornosť venujú dobrovoľníci-dezinfikátori najmä spovedeľniciam, čo pomerne jasne vidieť na videu od 1:37s fo 1:44s. Ako Ľubomír Drgáň uviedol, dôležité je aby dezinfekcie nebolo veľa, ale ani málo.

Koncom apríla oravskí záchranári a dobrovoľníci-dezinfikátori vydezinfikovali aj kostoly a farské úrady na Spiši. Ďalšie informácie o tom, ako sa dezinfikuje v iných častiach Slovenska, TV Lux dosiaľ neuviedla.

Video TV Lux o dezinfekcii si môžete pozrieť tu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210429035

BK

Zdroj: TV Lux