Veríme v opravdivého Boha - Christianitas

Veríme v opravdivého Boha


4. augusta 2021
  Pokladnica viery

Hovoria o nás, že neveríme v Boha. Priznávame, že neveríme v tzv. pohanských bohov, ale veríme v opravdivého Boha, ktorý je spravodlivý, láskavý a obdarený cnosťami.

Je naším Otcom a nie je v ňom žiadne zlo. Toho uctievame a tomu sa klaniame. Spolu s ním ctíme a klaniame sa aj Synovi, ktorý od neho prišiel a naučil nás Boha spoznať.

Sv. Justín – Prvá apológia


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!