Velebnosť Posledného súdu


3. augusta 2020
  Pokladnica viery

Predstav si velebnosť, v ktorej sa objaví najvyšší sudca, bude obkolesený všetkými anjelmi a svätými, pred sebou bude mať kríž nad slnko jasnejší, kríž, ktorý bude znamenať spásu pre dobrých a zatratenie pre zlých. Tento najvyšší Sudca vydá hrozný rozkaz, ktorý bude vykonaný; dobrých oddelí od zlých, dobrých postaví na svoju pravicu, zlých na ľavicu. Toto rozdelenie bude trvať naveky – tieto oddelené zástupy sa nikdy viac neuvidia, nikdy viac sa na spoločnom mieste nezídu.

Filotea – sv. František Saleský