Vedie stopa z Wu-chanu do USA? Spoločnosť Google, Rockefellerova nadácia aj USAID vo finančnom pozadí výskumu koronavírusov

Branislav Michalka
24. júna 2021
  Spoločnosť  

Zdroj: Flickr

Po trápnom dodatočnom „opravovaní“ správ z minulého roku, v ktorých najväčšie periodiká (Washington Post, Vox) označovali ešte na jar 2020 unisono akúkoľvek zmienku o laboratórnom pôvode ochorenia Covid-19 za „konšpiračnú teóriu“1 (aby pod tlakom dôkazov začali v júni 2021 pomaly otáčať kormidlo a zahládzať stopy), prichádza ďalšia etapa odhaľovania trápnych súvislostí. Horlivosť niektorých internetových gigantov, pri cenzurovaní alternatívnych medicínskych správ ohľadom ochorenia Covid-19, má zrejme určitý súvis s ich finančnou podporou výskumu prenosov zvieracích vírusov na človeka, o ktorej priniesli informácie niektoré médiá.

Americký portál The National Pulse priniesol 19. júna reportáž2 Natalie Wintersovej, ktorá odhaľuje účasť spoločnosti Google na financovaní experimentálneho výskumu niektorých amerických spolupracovníkov Wu-chanského inštitútu virológie (WIV). Nie je to prvý článok tejto autorky na podobnú tému. Čitatelia si môžu na portáli The National Pulse dohľadať aj jej ďalšie príspevky, ktoré mapujú pozadie virologických experimentov. Obšírnu informáciu o jej zisteniach priniesol Michael Haynes vo svojom článku na portáli Life Site News.3

Tieto experimenty, na ktorých sa Google finančne podieľal, boli uskutočňované vedeckým tímom EcoHealthAlliance, pod vedením Petera Daszaka, ktorý ako jeden z prvých označil teórie o laboratórnom pôvode vírusu za „konšpiračné“. K jeho osobe sa už pozornosť médií obrátila viackrát, ale sústredené obviňovanie zvedavých novinárov, práve zo šírenia „konšpiračných“ hoaxov, ho doteraz vždy uchránilo od podrobnejšieho skúmania súvislostí medzi laboratóriami vo Wu-chane a jeho vedeckým tímom.

Výdatná cenzorská pomoc, ktorá prišla práve od spoločnosti Google, cenzurujúcej každý prejav údajnej „konšpirácie“ ohľadom vírusu Covid-19, spolu s rovnako iniciatívnym prístupom väčšiny BigTech – oligarchov, dokázala na jeden a pol roka zabetónovať jeho pozíciu. Teraz však, po tom ako sa v oficiálnych médiách stalo neudržateľným tvrdenie, že umelý pôvod vírusu je „konšpiračná“ teória, začínajú vystupovať na hladinu ďalšie súvislosti a podozrenia.

Ako tvrdí Wintersová, spolupráca medzi spoločnosťou GoogleEcoHealthAlliance trvá minimálne desať rokov. Už v roku 2010 spoločnosť Google sponzorovala výskum a následnú štúdiu o flavivírusoch netopierov. Ako autori tejto štúdie boli uvedení Peter Daszak a viceprezident EcoHealthAlliance Jonathan Epstein. V štúdii obaja ďakujú svojim sponzorom – spoločnosti Google, Agentúre pre medzinárodný rozvoj (USAID), Rockefellerovej nadácii a aj Ministerstvu obrany Spojených štátov.

Ďalšia štúdia, publikovaná v roku 2014, bola zameraná na problematiku „rozšírenia henipavírusov“. Flavivírusy aj henipavírusy sú vírusy, ktoré sa bežne šíria medzi zvieratami a hmyzom, ale ich prenos na človeka bol doteraz ojedinelý a väčšinou ďalej medzi ľuďmi nešíriteľný. Predmetom štúdií bol práve „zoonotický prenos“ (čiže zo zvieraťa na človeka) smrtiacich henipavírusov (HNV) z ich prírodných rezervoárov“. Pod „prírodnými rezervoármi“ boli myslené netopiere. Aj pri tejto štúdii je uvedený Peter Daszak ako jeden z autorov a opäť sú uvedené spoločnosti GoogleUSAID, ako sponzori výskumu.

V roku 2015 boli Daszak a Epstein uvedení ako autori štúdie o prenose kmeňa herpesu MaHV1, bežného u makakov v Ázii, na človeka. A opäť boli ako sponzori uvedení GoogleUSAID.

Zdroj: wikimedia commons

Ako poslednú štúdiu týchto dvoch autorov, sponzorovanú spoločnosťou Google, uvádza Wintersová publikáciu z roku 2018. V nej sú ako vedeckí spolupracovníci uvedení čínski virológovia z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v provincii Kuang-tung (Guangdong), nachádzajúcej sa na juhu Číny. Samotná štúdia je zaujímavá pri spätnom pohľade na pandemickú interpretáciu choroby Covid-19, pretože sa zaoberá konceptom „správania a reakcií spojených s prenosom patogénov s pandemickým potenciálom, vo vysoko exponovaných ľudských populáciách, na rozhraní: zviera – človek.“

Zdá sa teda, že sponzoring Googlu, ako aj výskum a spolupráca vedeckej skupiny EcoHealth Alliance s čínskymi laboratóriami, teda určité prepojenie medzi americkými a čínskymi aktérmi tejto celosvetovej drámy (či tragikomédie) majú dlhodobejší charakter, než boli spočiatku médiá, politici a vedci ochotní pripustiť.

Čo viac, ukázalo sa, že samotný Peter Daszak financoval takmer 15 rokov výskum vo Wu-chanskom inštitúte virológie (WIV) a spolupracoval s Dr. Shi Zheng-liom, svetoznámym špecialistom na koronavírusy, ktorý experimentoval s netopiermi a riadil výskum koronavírusov vo WIV. Daszakova organizácia EHA spolu s americkým Národným inštitútom zdravia, financovala experiment Dr. Zheng-lia z roku 2015, ktorého cieľom bolo infikovať ľudské bunky pomocou modifikovaných proteínov netopierov, vírusom SARS z roku 2002.

Napriek týmto skutočnostiam, okamžite po rozšírení ochorenia Covid-19, Daszak urýchlene, ba doslova v predstihu, vo februári 2020, keď sa ešte ochorenie netešilo až takému gigantickému záujmu médií, publikoval otvorený list v časopise The Lancet, v ktorom striktne odmietol „konšpiračné teórie, naznačujúce, že Covid-19 nemá prirodzený pôvod“. A rovno sa poďakoval hlavnému štátnemu virológovi v USA, Dr. Anthonymu Faucimu za to, že odsúdil názory na vznik Covidu v laboratóriách.

Morálna podpora od Fauciho však nemusela byť až taká nezaujatá, pretože ako Wintersová tvrdí, EcoHealthAlliance dostávala státisíce dolárov daňových poplatníkov z Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID), na čele ktorého stál práve Anthony Fauci. Časť z týchto peňazí pre EHA, možno prostredníctvom spolupráce, putovala aj do čínskeho Wu-chanu.

Celý príbeh o vzťahu Daszaka a Wu-chanu začal v januári 2021 nadobúdať, mierne povedané, veselú podobu, pretože bol Daszak menovaný do tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý mal vyšetriť pôvod vírusu, pričom bol jediným americkým členom tejto komisie. Ďalšia členka tejto komisie, holandská virologička Marion Koopmansová, bola zase pre zmenu v minulosti poradkyňou čínskeho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Čínskej komunistickej strany a jej práce boli hradené z grantov čínskej vlády. Netreba sa potom čudovať, že správa tejto komisie vyhodnotila hypotézu o vzniku vírusu v laboratóriu ako „mimoriadne nepravdepodobnú“. Rovnako ako už nemôže prekvapiť, že spoločnosť Google, o ktorej referovala Wintersová ako o jednom zo sponzorov výskumu, masívne cenzurovala všetky „konšpiračné teórie“ súvisiace s pôvodom vírusu.

Google zašiel tak ďaleko, že sa neuspokojil len s cenzúrou na verejných sieťach, ale zmazával problematické súbory z osobných účtov, ako napríklad film Pandemic, ktorý tvrdil, že vírus bol vyrobený v laboratóriu. Video bolo blokované aj na platforme YouTube.

O odrezanie od sociálnych sietí, sa postaral Google aj americkej organizácii Frontline Doctors, ktorá propaguje účinné lieky proti chorobe Covid-19. Bola zbavená platformy za „šírenie dezinformácií“, pretože spochybnila oficiálnu líniu príbehu o ochorení Covid-19 a kritizovala experimentovanie s nevyskúšanými vakcínami na ľuďoch.

Obeťou cenzúry tohto informačného giganta sa stal aj portál Life Site News, ktorého šéfredaktor John-Henry Westen uverejnil na YouTube rozhovor s Patrickom Coffinom. Ten bol do 24 hodín vymazaný kvôli údajným „lekárskym dezinformáciám“ o Covide. Práve v čase, keď došlo k odprataniu tohto nepríjemného rozhovoru, vyhlásil generálny riaditeľ YouTube, že plánuje mazať všetky príspevky, ktoré sú v rozpore s oficiálnou verziou WHO: „Všetko, čo by bolo v rozpore s odporúčaniami WHO, by bolo porušením našich pravidiel. A teda odstránenie je logickým dôsledkom našich pravidiel.“

Za touto patetickou lojalitou voči WHO sa však nemusí ukrývať skalopevná viera v jej vedeckú neomylnosť. Vzhľadom na to, že na povrch postupne vychádzajú informácie o finančnom sponzoringu výskumu koronavírusov spoločnosťou Google, ktorých aktéri majú svoje prepojenie do čínskeho Wu-chanu, môže byť táto hysterická cenzúra snahou pozametať pod koberec nepríjemné fakty, vo svetle ktorých by sa mohla celosvetová „pandémia“ javiť ako ďalšia z nepríjemných „konšpiračných teórií“ vykazujúcich príliš mnoho realistických čŕt.

1 https://www.christianitas.sk/usa-niektore-media-spatne-prepisuju-svoje-clanky-o-wu-chane-ako-v-orwellovom-romane-1984/

2 https://thenationalpulse.com/exclusive/google-funded-wuhan-linked-ecohealth-research/

3 https://www.lifesitenews.com/news/google-funded-wuhan-lab-partners-research-into-zoonotic-pathogens-report

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!