Vatikánsky riaditeľ komunikácie Synodálnej cesty: „Hlasy LGBTQ komunity by mali zaznieť!“ - Christianitas

Vatikánsky riaditeľ komunikácie Synodálnej cesty: „Hlasy LGBTQ komunity by mali zaznieť!“


9. mája 2022
  Krátke správy - Cirkev Téma mesiaca  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Kým sa väčšina „konzervatívnych“ katolíkov utieka k predstave, že Synodálna cesta sa vymkla z kĺbov len v ultraprogresívnom Nemecku, a všade inde sa o slovo hlásia „umiernení“ veriaci, tak realita svedčí o niečom úplne inom. Podpora homosexualizmu v cirkevnom prostredí sa šíri z centra, postupuje naprieč Európou a rovnako bujnie v USA, aj v Kanade. Je pravdepodobné, že týmto trendom, akonáhle sa situácia modernistov v Cirkvi ešte viac stabilizuje, postupne začnú, ak už formou dvojtvárnych a zahmlievajúcich vyhlásení aj nezačali, pritakávať aj biskupské konferencie menších a slabších štátov.

Najnovším príkladom toho, že trendy Synodálnej cesty sa šíria z centra a nie z nemeckej periférie, je vyjadrenie riaditeľa komunikácie Svetovej synody katolíckej Cirkvi, ktorú vyhlásil pápež František. Thierry Bonaventura vyjadril v sobotnom vatikánskom bulletine presvedčenie, že „načúvajúca Cirkev, by sa mala v tomto smere snažiť byť pohostinná“. Podľa neho by „hlasy z LGBTQ komunity mali zaznieť aj na Svetovej synode katolíckej Cirkvi“.

Sekretariát synody okrem toho upozornil na rôzne iniciatívy zamerané na to, aby bolo počuť hlasy LGBTQ katolíkov. Uskutočnil sa napríklad prieskum austrálskeho biskupa medzi LGBTQ veriacimi v jeho diecéze. Boli požiadaní, aby opísali svoje očakávania od svetovej synody. Výsledky sú zahrnuté v stanovisku diecézy.

V súčasnosti prebiehajú prieskumy medzi veriacimi v diecézach po celom svete. Výsledky, ktoré zhrnuli národné biskupské konferencie, idú do Vatikánu. Na základe toho sa potom biskupi stretávajú na kontinentálnej úrovni, aby sa poradili. Poslednou fázou bude synodálne zhromaždenie biskupov v októbri 2023 vo Vatikáne.

Nemecká homosexuálna cirkevná avantgarda, namiesto toho, aby bola vo svojom snažení Vatikánom zahriaknutá, správne načúva „hlasu doby“, aj najnovšiemu horeuvedenému, a s neutíchajúcou drzosťou sa púšťa do ďalších modernistických experimentov. 10. mája sa uskutoční, ako informuje oficiálny informačný portál katolíckej Cirkvi v Nemecku – Katholisch.de, ďalší ročník „služby požehnania pre zamilovaných“, čiže v preklade z newspeaku – požehnávanie homosexuálnych párov.

S príznačným titulkom – Druhé kolo #lovewint: Téma sa už nedá potlačiť, sa oficiálny portál katolíckej Cirkvi teší, že „sa pridala aj cirkev vo Švajčiarsku“ a „oslava bude dokonca aj Magdeburskej katedrále“. Iniciatíva vyzvala na „požehnanie pre milujúce sa páry všetkých sexuálnych orientácií, najmä pre queer páry“.

Portál ďalej informuje, že po minuloročnom odsúdení podobného konania Kongregáciou pre náuku viery „nasledovala búrka kritiky, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ktorá napokon vyvrcholila celonárodnou výzvou niektorých kňazov organizovať bohoslužby, na ktorých sa verejne požehnávajú queer páry. To bol zrod #lovewins.“ A stránka spokojne dodáva: „Mnohí pastorační pracovníci, ktorí už dlhší čas požehnávajú homosexuálne páry v súkromí, vedia, že konajú proti oficiálnemu učeniu Cirkvi – aj keď ich sami, ako mnohí iní veriaci, už nepovažujú za opodstatnené a udržateľné.“ Podľa nich sa totiž „v čoraz väčšej časti svetovej Cirkvi otvorene spochybňuje spôsob, akým Cirkev zaobchádza s homosexuálmi.“

Teraz je však situácia predsa len iná ako minulý rok, pochvaľuje si portál Katholish.de: „Počiatočná situácia je však iná ako pri prvom ročníku #lovewint. Na jednej strane delegáti Synodálnej cesty začiatkom februára v prvom čítaní zásadne odhlasovali zavedenie obradov požehnania pre páry –, ktoré sa chcú milovať a spájať, ale sviatostné manželstvo nie je pre nich prístupné, resp. nechcú do neho vstúpiť – pretože odmietnutie – požehnať dvoch ľudí, ktorí chcú prežiť svoje partnerstvo v láske, záväzku a zodpovednosti jeden k druhému a k Bohu – nemožno podľa návrhu uznesenia – presvedčivo ospravedlniť v zmysle teológie milosti. Na druhej strane aj zamestnancom Cirkvi sa vyšlo v rámci #OutInChurch veľmi v ústrety. Reakcie mnohých vedúcich diecéz boli benevolentné a bolo tiež oznámené, že čoskoro dôjde k zmene základných predpisov cirkevného pracovného práva, podľa ktorej už nebude nevyhnutné robiť z otázky výberu partnera pre zamestnancov predmet lojality voči Cirkvi.“

Najnovšie sa vyjadril k téme aj nemecký minister zdravotníctva, ktorý kritizoval ako člen katolíckej Cirkvi zákaz požehnávania homosexuálov. Zdá sa však, že než Cirkev dokráča svoju Synodálnu cestu, môže byť všetko inak.

BM

Zdroj: Katholisch.de, PCH24, titulný obrázok – flickr.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!