Vatikán vyzýva biskupov, aby pozvali protestantov a pravoslávnych na „synodálnu cestu“ - Christianitas

Vatikán vyzýva biskupov, aby pozvali protestantov a pravoslávnych na „synodálnu cestu“


23. januára 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Budú zástupcovia protestantských a pravoslávnych spoločenstiev spoluvytvárať tvár „synodálnej Cirkvi“? Je to vôľa súčasného pápeža, v mene ktorého dvaja vatikánski predstavitelia adresovali biskupom list.

Generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Mario Grech a predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch poslali všetkým katolíckym diecézam otvorený list, v ktorom ich žiadajú, aby dali tzv. synodálnemu procesu, tzn. prípravám na Biskupskú synodu, ktorá sa zíde v roku 2023 na tému Smerom k synodálnej Cirkvi: spoločenstvo, účasť a poslanie, „ekumenický rozmer“.

Dialóg medzi kresťanmi rôznych denominácií, ktorých spája jeden krst, má na synodálnej ceste osobitné miesto. Synodalita aj ekumenizmus sú vlastne procesy „spoločného kráčania“. – signatári píšu.

Hierarchovia celkom presne načrtli, ako by sa mal tento „ekumenický rozmer“ synodality prejaviť. „Po identifikácii hlavných kresťanských spoločenstiev v danej oblasti by mal (biskup) pripraviť a poslať list ich predstaviteľom (alebo ešte lepšie, osobne ich navštíviť za týmto účelom),“ – znie vysvetlenie.

Spoločenstvá, ktoré popierajú Kristovo učenie a sú oddelené od jednoty s jeho Cirkvou, by podľa zámerov vatikánskych predstaviteľov buď menovali svojich delegátov na synodálne práce, alebo by písomne predložili požiadavky, ktoré by boli zahrnuté do pripravovaných synodálnych dokumentov.

Kardináli Grech a Koch sa nezastavili pri technických usmerneniach plánovaného dialógu, ale načrtli aj jeho ideologický základ a prirovnali súčasný ekumenizmus k… ceste mudrcov z Východu.

Podobne ako mudrci, aj kresťania putujú spoločne (synodos) vedení tým istým nebeským svetlom a stretávajú sa s tou istou svetskou temnotou. Aj oni sú povolaní spoločne uctievať Ježiša a otvárať svoje poklady. Uvedomujúc si našu potrebu spoločenstva a mnohé dary našich bratov a sestier v Kristovi, pozývame ich na cestu s nami počas týchto dvoch rokov a úprimne sa modlíme, aby nás Kristus priblížil k sebe, a teda aj k sebe navzájom,“ tvrdia vo svojom liste katolíckym diecézam.

MH

Zdroj: catholicnewsagency.com, pch24.pl, titulný obrázok – flickr.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!