Vatikán: niektoré opatrenia proti Covid-19 mali negatívne dôsledky pre slobodné vyznávanie viery - Christianitas

Vatikán: niektoré opatrenia proti Covid-19 mali negatívne dôsledky pre slobodné vyznávanie viery


14. novembra 2020
  Krátke správy

Podľa Vatikánu niektoré opatrenia, ktoré sa zaviedli v rámci boja proti koronavírusu mali veľmi hlboké a negatívne dôsledky pre slobodné vyznávanie viery a obmedzili náboženskú, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť jednotlivých náboženských komunít. Informoval o tom Mons. Janusz Urbańczyk počas dvojdňových konzultácii na tému náboženskej slobody, ktorý usporiadala Organizácia pre bezpečnosť a spolupráce v Európe (OBSE)

Mons.  Janusz Urbańczyk zdôraznil, že štát musí rešpektovať autonómiu náboženských komunít, varoval pred redukovaním náboženstva na úroveň svedomia jednotlivca a zatváraním chrámov. Poznamenal, že náboženstvo zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti.

Vatikánsky diplomat skritizoval aj médiá, pripomenul, že na adresu cirkevných inštitúcii a vyznávačov iných náboženstiev príliš často padajú hanlivé slová a Cirkev zažíva diskrimináciu. Mons. Janusz Urbańczyk vyzval OBSE k vypracovaniu smerníc pre podporu náboženskej tolerancie a k zamedzeniu pranierovania a očierňovania veriacich a náboženských komunít.

Takisto odsúdil šírenie pohŕdania a všetky formy podnecovania k nenávisti. Jedine dôsledný rešpekt k náboženskej slobode môže garantovať slobodný a plný rozvoj demokratického spoločenstva. Toto pravidlo je potrebné dodržiavať aj v čase lockdownu.

„V období čoraz väčšieho sekularizmu je náboženská sloboda dôležitým právom, ktoré si zaslúži ochranu, lebo jeho zachovanie slúži jednotlivcom a aj celej spoločnosti” zdôraznil Mons. Urbańczyk.

BK

Zdroj: Radio Vaticana

Prosíme Vás o PODPORU! Aj vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne