Vatikán nebude konzultovať s Ústredným výborom nemeckých katolíkov


28. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Predstavitelia nemeckého episkopátu, ktorí sa chcú vydať na tzv. synodálnu cestu, boli pozvaní do Vatikánu na konzultácie ohľadom nedávneho pastoračného pokynu Obrátenie farského spoločenstva v službách evanjelizačnej misie Cirkvi, ktorý zaslala do Nemecka Kongregácia pre klérus a ktorý sa snažil obmedziť prílišnú snahu nemeckých laikov prebrať moc nad farnosťami.

Pozvanie pre nemeckých biskupov vzišlo od prefekta Kongregácie pre klérus kardinála Beniamina Stellu, avšak nezahŕňalo pozvanie pre laikov z Ústredného výboru nemeckých katolíkov, ktorý je spoluorganizátorom tzv. synodálnej cesty v Nemecku. Vyhlásenie o tom zverejnil v pondelok hovorca Nemeckej biskupskej konferencie Matthias Kopp.

Nemecká biskupská konferencia naopak považuje laikov z Ústredného výboru nemeckých katolíkov za partnerov a plánuje spoločnú konferenciu svojich zástupcov so zástupcami laikov, na ktorej sa bude riešiť pastoračný pokyn z Vatikánu ohľadom farských spoločenstiev, ako aj ďalší postup v tzv. synodálnej ceste.

Predseda biskupskej konferencie sa domnieva, že by bola vhodná diskusia aj s prezídiom Synodálnej cesty, združením, ktoré propaguje program tzv. synodálnej cesty a predseda chce o tom rokovať aj s predstaviteľmi kongregácie.

Cieľom nemeckej synodálnej cesty je ešte väčšia liberalizácia cirkvi v Nemecku: presadenie väčších právomocí pre laikov, väčšia tolerancia rozvodov, LGBT ideológie, spoločné prijímanie katolíkov a protestantov ako aj ďalšie témy, vrátane možného svätenia žien.

BM

Zdroj: KAI