V USA sa stala homosexualita módou – vyrastá LGBT generácia


26. februára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Podľa posledného prieskumu Gallupovho ústavu až 15,9 percenta ľudí vo veku 18 – 23 rokov v USA sa identifikujú ako príslušníci LGBT+ komunity.

Názov generácie Z, sa môže zmeniť na LGBT generáciu,“ navrhujú renomované noviny Washington Times, prihliadajúc k údajom, ktoré publikoval Gallupov ústav, na základe posledného prieskumu. Gallupov ústav uskutočnil uvedený prieskum na reprezentatívnej skupine 15 000 ľudí vo veku 18 – 23 rokov. Výsledky ukazujú, že takmer každý piaty Američan narodený v rokoch 1997 – 2002 patrí do komunity LGBT+.

To je určite viac, ako pri tzv. mileniáloch (1981 – 1996), pričom z hore uvedených 15,9 %, ktoré sa identifikujú s LGBT + komunitou, sa až 9,1 percenta sa identifikuje ako nebinárni ľudia. To znamená, že ide s veľkou pravdepodobnosťou o heterosexuálov, pre ktorých je príslušnosť k LGBT+ komunite vecou módy. Celkovo sa teda v Spojených štátoch identifikuje ako striktne LGBT+ ľudia 5,4% opýtaných.

Anketa uskutočnená v roku 2020 ukázala 24 % nárast v porovnaní so štúdiou uskutočnenou v roku 2017, v ktorej sa k LGBT prihlásilo 4,5 % opýtaných. Veľký nárast súvisí s mladými Američanmi, ktorí práve vstúpili do veku dospelosti.

Celková atmosféra v americkej spoločnosti vykazuje masívny príklon k ľavicovo-liberálnym a neomarxistickým konštruktom, v ktorých hrá glorifikácia minorít, ako avantgardných revolučných skupín významnú úlohu. Mladí ľudia, ktorí sa identifikujú s touto ideológiou, chcú participovať na tejto avantgardnej úlohe, podobne ako v 60. rokoch chceli byť revolučnými v predstieraných úlohách hippies alebo sociálnych vydedencov, aj keď išlo o deti zo stredostavovských rodín.

Súčasná tzv. LGBT+ generácia, to sú ich vnuci, ktorí dospeli v štádiu rozkladu západnej spoločnosti ešte ďalej.

BK

Zdroj: PCh24

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!