V roku 2020 bolo v Európe zaznamenaných takmer 1000 prípadov nenávisti voči kresťanom


18. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Na Slovensku ešte poriadne nevychladla aféra zamestnancov denníka SME Tkačenka a Ondrejíčka, ktorí sa navážali do kresťanov, a organizácia OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) už vydala správu o celkovom vzostupe nenávistných činov voči kresťanom priamo v Európe – aj keď ešte za rok 2020. Podľa dát OBSE bolo na starom kontinente v priebehu prvého lockdownového roka spôsobených 980 incidentov proti kresťanom, ktoré zahrňujú podpaľovanie katolíckych kostolov, znesväcovanie a krádeže Eucharistií (čo bolo zvlášť uľahčené prijímaním na ruku), útoky na kňazov a sprejovanie antikatolíckych hesiel na kostoly a cirkevné majetky zväčša propotratovými aktivistami.

Najviac nenávistných útokov v Európe nahlásilo susedné Poľsko, ktoré v roku 2020 zaznamenalo 241 incidentov – vo väčšine z nich šlo o akty vandalizmu voči cirkevnému majetku, pričom hlavným motívom týchto skutkov bol postoj Cirkvi k potratom, ktoré prokresťanská poľská vláda do značnej miery obmedzila. Ale podobné incidenty boli aj v iných krajinách: v Nemecku ich napočítali 172, vo Francúzsku 159, v Taliansku 113.

Celé to má však háčik – hoci OBSE oficiálne ohlásilo 890 útokov na kresťanov, v skutočnosti ich bolo rádovo viac; pretože tieto údaje poskytlo organizácii iba 11 jej členov z 57, ktorých združuje.

Madeleine Enzlbergerová z organizácie OIDANCE mapujúcej nenávistné prejavy voči kresťanom sa k týmto číslam vyjadrila, že: „Nenávisť ku kresťanom je sotva registrovaná ako čoraz zreteľnejší spoločenský problém.“ Pokračovala: „Správa OBSE odráža len časť tohto trendu, ktorý dokumentujeme už roky, a predsa je to hlasný budíček proti ľahostajnosti a módnemu osočovaniu kresťanov.

Údaje z Poľska sú vskutku smutné. Propotratoví aktivisti tam posprejovali zhruba 100 kostolov zväčša protikatolíckymi heslami, či symbolmi LGBT. Aktivisti tiež poškodili pamätníček deťom zabitým pri potratoch a rovnako tak poničili kríž na cintoríne venovanému obetiam fašizmu. Modliacich sa kresťanov brániacich svoje chrámy zas zahádzali fľašami, hádzali po nich tiež kamene a petardy. Správa OBSE nazvala tieto udalosti „sériou incidentov zameraných na katolícku Cirkev kvôli jej postoju k potratom“.

Ale obdobné incidenty sa odohrávali aj v ďalších európskych krajinách. V Španielsku boli počas Medzinárodného dňa žien vandalmi poškodené 4 kostoly a kláštor. Vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku bolo zaznamenaných niekoľko podpaľačských útokov na katolícke kostoly.
V Nemecku v jednom prípade poliali lavice v katolíckom kostole dezinfekčným prostriedkom a potom zapálili. Desať maskovaných indivíduí v októbri 2020 pri podpaľačskom útoku pritlačilo auto ku katolíckemu kostolu a potom ho podpálili, čím spôsobili na kostole značné škody. Vo Švajčiarsku bola v marci 2020 podpálená organová povala katolíckeho kostola.

Viacerým kňazom sa vyhrážali usmrtením. Tento trend bol najčastejší v Španielsku. Na poľských sociálnych sieťach zas koloval obrázok zastreleného kňaza s protikatolickými sloganmi. Smrťou sa vyhrážali aj mužovi, ktorý v Taliansku v roku 2020 konvertoval na kresťanstvo. Traja ľudia boli dokonca v katedrále v Nice dobodaní na smrť. Rovnakým spôsobom bol usmrtený aj kňaz v Taliansku, ktorý vypomáhal v migračných táboroch. Dobodal ho migrant z Tuniska. V roku 2020 boli napadnutí aj niekoľkí kňazi vo Veľkej Británii. Jeden v októbri, priamo počas pohrebnej omše. Dobodaných kňazov hlásilo aj Španielsko a ťažko skúšané Poľsko.

Hoci útokov na chrámy bolo v Európe v roku 2020 o polovicu viac ako v roku 2019, osobných útokov voči kňazom a veriacim bolo vlastne menej – 56 oproti 80 z predchádzajúceho roka.

MG

Zdroj: Catholic News Agency, titulný obrázok – s0.geograph.org.uk


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!