Ústavný právnik: Povinné očkovanie a opatrenia proti koronavírusu sú protiústavné


16. septembra 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Ústavný právnik Ján Drgonec uviedol, že opatrenia proti koronavírusu, ktoré presadzuje slovenská vláda obmedzujú ľudské práva a sú v rozpore s Ústavou SR. Problémom je skutočnosť, že protikoronové opatrenia, obmedzujúce základné ľudské slobody, neschválili v NR SR, ale presadzuje ich len vláda a skupina epidemiológov. Rovnako protiústavné je podľa Drgonca aj povinné očkovanie proti koronavírusu. Matovičove neadekvátne opatrenia kritizuje čoraz viac právnikov.

Štát to nie je treťotriedna trnavská firma; vláda právne pochybila v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu už viac krát a výrazne prekročila svoje právomoci. Rovnako epidemiológovia nemôžu obmedzovať ľudské práva a štát môže robiť len také úkony, aké mu dovoľuje ústava, pričom sa musí riadiť presnými podmienkami.

Z pohľadu človeka, ktorý nebol schopný napísať ani diplomovú prácu sa veci môžu zdať byť na facebooku jednoduché, ale ani premiér, ani epidemiológovia a ani krízové štáby nemajú takú právomoc, aby obmedzovali základné ľudské práva, alebo porušovali Ústavu SR. Kto môže zákonne konať je Národná Rada Slovenskej Republiky, nie pofidérny zbor epidemiológov, alebo slovenská vláda.

Ján Drgonec uviedol, že problémom je aj povinné očkovanie pacienta: ak pacient nesúhlasí, očkovaný proti svojej vôli byť nemôže. Okrem toho vakcína, ktorá sa pravdepodobne bude na Slovensku distribuovať /pravdepodobne Astra Zeneca/ je morálne neprípustná, pretože bola vyvinutá z kmeňových buniek potrateného dieťaťa.

Ján Drgonec kritizuje aj súčasnú vyhlášku, ktorá nariaďuje povinné očkovania na určité ochorenia, pretože zasahuje do základného práva na súkromie. Obmedziť základné práva podľa ústavy je možné len na základe zákona. Takže Ministerstvo zdravotníctva nemá žiadne právomoci, tie má len Národná rada SR. Povinné očkovanie proti koronavírusu je hrubým porušením základného práva na súkromie. Európsky súd rozhodol o tom, že povinné očkovanie v zásade je legitímny zásah do práva na súkromie, ale iba ak sú splnené určité podmienky,” tvrdí ústavný právnik Ján Drgonec s tým, že v prípade koronavírusu tieto podmienky splnené nie sú.

V prípade koronavírusu neexistuje podmienka nevyhnutnosti povinne očkovať. Dosiaľ zomrelo na koronavírus 38 ľudí, podstatne viac ľudí zahynulo na civilizačné ochorenia a autonehodách. Vpád do súkromia ľudí je proste neprijateľný, to musí pochopiť a akceptovať aj súčasný slovenský premiér Igor Matovič.

BK