Úspech pro – life filmu „Unplanned“

lifesitenews.com
12. septembra 2019
  Spoločnosť

Abby Johnsonová má nový plán, ako pomôcť potratovým pracovníkom dostať sa z tohto príšerného odvetvia. Posiela im DVD s filmom, ktorý zobrazuje, ako a prečo z neho sama odišla. 

Foto: Abby Johnsonová, zdroj: wikipedia.com

Abby Johnsonová je autorkou knihy Unplanned, a teraz aj kontroverzného, ale veľmi úspešného filmu, a zároveň zakladateľkou pro-liferskej organizácie And Then There Were None (A potom už nik nezostal nažive – ATTWN), ktorej poslaním je láskyplným spôsobom pomáhať potratovým pracovníkom vymaniť sa z potratového priemyslu. 

Pred dvomi týždňami Johnsonová oznámila, že začína rozposielať kópie filmovej verzie Unplanned do každej firmy vykonávajúcej potraty v Spojených štátoch. Podobne ako jej kniha, aj film ukazuje, ako sa z ambicióznej riaditeľky potratovej kliniky Planned Parenthood stala členka v pro-life skupiny, ktorá sa pravidelne modlila pred touto klinikou. K zlomu v jej srdci došlo, keď neočakávane asistovala pri potrate a na ultrasonografe  videla, že nenarodené dieťa je vlastne človek a uvedomila si, že Planned Parenthood zarába v prvom rade na takýchto zákrokoch. 

Johnsonová e-mailom oznámila LifeSiteNews, že má úplný zoznam všetkých adries. 

„Môžem povedať, že máme najaktuálnejšiu a najkomplexnejšiu databázu potratových zariadení v Spojených štátoch,“ uviedla. 

„Pravidelne ho aktualizujeme a máme prehľad o všetkých zatvorených i novootvorených klinikách.“ 

ATTWN každej klinike posiela poštou jedno DVD a digitálny kód na stiahnutie do databázy. 

„V balíku je aj list odo mňa, ktorým povzbudzujem pracovníkov zariadenia, aby si film pozreli kritickým okom a svoje postrehy mi posielali na moju osobnú e-mailovú adresu,“ povedala Johnsonová spoločnosti LifeSiteNews. 

„Aj keď to nenávidia, ja to chcem od nich počuť.“ 

Plánuje rozposlať približne 850 balíkov. 

Johnsonová povedal EWTN News, že posiela pracovníkom potratových kliník film, aby „videli pravdu“ a uvedomili si, že jej príbeh je aj ich príbehom. Rozosielaním DVD sa tiež vytvorí povedomie o existencii ATTWN a jej ochote finančne aj duchovne podporovať potratových pracovníkov pri hľadaní nového zamestnania. 

„Môžeme poskytnúť prechodnú finančnú pomoc, pracovné zdroje a môžeme im pomôcť pri nadviazaní vzťahu s Kristom, ktorý im pomôže nájsť uzdravenie,“ uviedla.  

Unplanned Johnsonová písala o tom, aký dojem to na ňu urobilo keď ešte ako riaditeľka potratovej kliniky videla, že pro-life lídri, ktorí sa modlili pred Planned Parenthood, láskyplne a pokojne vydávali svedectvo ženám, ktoré mali v úmysle podstúpiť potrat, ako aj pracovníkom kliniky. Johnsonová uviedla, že tvorcovia filmovej verzie Unplanned sa snažili nezobrazovať pracovníkov kliniky ako vyslovene nesympatické osoby. 

„Odviedli sme skutočne dobrú prácu, keď sme ľuďom ukázali, že na týchto klinikách pracujú obyčajné ženy, ktoré majú rodiny, ktoré majú deti. Sú to manželky. A mnohokrát potrebujú iba záchranné lano. Potrebujú ruku, aby im pomohla dostať sa von.“ 

Dúfa, že z filmu bude jasné posolstvo, že „konverzia je možná“, že „je miesto, kde môžu nájsť pomoc“ a že sú „vítaní tu, v tomto hnutí … medzi nami“. 

Pracovníci kliniky, ktorí chcú odísť z tohto odvetvia, sa môžu kontaktovať na ATTWN cez ich webovú stránku abortionworker.com. Má 24 hodinovú horúcu linku. Poradcovia sa s nimi budú rozprávať o každom jednom špecifickom prípade a budú hľadať spôsob, ako im pomôcť a uspokojiť ich potreby. 

Johnsonová má radosť z pozitívneho dopadu filmu. EWTN News informovala, že odkázali tisícky mužov a žien, ktorí videli film, aby vyhľadali programy pomoci po podstúpenom potrate, a taktiež pomohli desiatkam pracovníkov potratových kliník, aby odišli z tohto odvetvia. 

„Dopad bol skutočne úžasný a je fantastické byť súčasťou niečoho, čo robí Boh,“ povedala. 

Pro-life líderka dala do protikladu radosti zo svedectiev vedúcich ku konverziám a neistotou obyčajného pro-life pouličného aktivizmu, v ktorom pro-life svedkovia iba dúfajú, že aspoň niektoré bábätká sa vďaka tomu zachránia, ale sami iba zriedkakedy vidia hmatateľné dôkazy. 

„Prináša to neuveriteľné uspokojenie,“ povedala. „Môcť spolupracovať s Bohom ako lídrom, je skutočne úžasné.“ 

Povedala, že Unplanned je dávané do distribúcie na celom svete, a preto dúfa, že „ovplyvní mnoho, mnoho krajín“. 

Azda najvýznamnejším potratovým pracovníkom, ktorý sa obrátil na Johnsonovú, je Dr. Leana Wenová, nedávno vypudená prezidentka Planned Parenthood1. Potom, čo Wenová na svojom Twitteri vyjavila, že potratový gigant s ňou ukončil zmluvu na „tajnom stretnutí“, Johnsonová jej odkázala: 

„Leana, viem presne, ako funguje Planned Parenthood a viem všetko o ich tajných stretnutiach,“ napísala. „Ak by ste niekedy chceli hovoriť o svojich skúsenostiach (pri zachovaní maximálnej dôvernosti), som tu. Budem vám pomáhať, ako len viem.“

Catherine Hadrovej z EWTN povedala, že zažila to, čo musí cítiť Wenová. 

„Planned Parenthood ma nevyhodilo, ale viem, aké to je, keď človek má pocit, že ho strašne zradili,“ povedala. 

Film Unplanned sa stal najpredávanejším filmom Amazonu v deň, keď bol daný do distribúcie. Od jeho uvoľnenia do distribúcie v marci 2019 do 7. augusta 2019 film, ktorého natočenie stálo šesť miliónov USD, v kinách zarobil 19 miliónov dolárov.