USA: Pro-potratoví demonštranti vtrhli počas biskupovej omše do kostola a protestovali


23. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

V centre mesta Columbus, štát Ohio, sa včera konala v Katedrále sv. Jozefa sv. omša, ktorú slúžil miestny biskup Robert J. Brenan. Sv. omše sa zúčastnilo približne 200 veriacich a bola obetovaná za umelo potratené deti. Sv. omša sa konala v deň, na ktorý pripadá výročie prijatia známeho rozhodnutia Ústavného súdu USA v spore Roe verzus Wade, ktorým sa legalizovali umelé potraty.

Toto zameranie sv. omše zrejme neuniklo miestnym bojovníkom za progres a počas biskupovej kázne vtrhli do katedrály, aby protestovali proti akémukoľvek obmedzovaniu umelých potratov.

Ľavicovo-liberálni demonštranti sa postavili priamo pod kazateľnicu, na ktorej práve biskup prednášal svoju homíliu a skandovaním koordinovaných sloganov, mávaním a vyvesovaním plagátov a transparentov prerušili biskupovu kázeň.

Na transparentoch mali nápisy: Financujte potraty, nie policajtov!, Potrat na požiadanie, preč s Hydeho dodatkom!, Podporte potraty, stop nemocničnému harassmentu! a pod. Skupinu tvorili prevažne ženy. Tie unisono skandovali pod kazateľnicou heslo: „Dva, štyri, šesť, osem, táto Cirkev učí nenávisti“. V slovenskom preklade nezmyselné použitie čísloviek nadobudne v angličtine zmysel a poetický náboj, svedčiaci o veršotepeckom nadaní mladých demonštrantiek, ktoré pri hľadaní rýmu dospeli k objavu, že slová „eight“ a „hate“ sa rýmujú – „Two, four, six, eight, this Church teaches hate.“

Na bojovníčky za práva žien a zabíjanie detí zavolali veriaci políciu, čo je samo o sebe frustrujúce, pretože 200 veriacich by malo byť schopných „vyprevadiť“ menšiu skupinku žien zo sv. omše bez väčších problémov. Evidentne však majú strach, žeby ich počínanie mohlo byť vnímané ako netolerancia, napriek tomu, že dotyčné ženy pri vtrhnutí do katedrály počas bohoslužby porušili zákon.

Portál Life Site News píše, že „veriaci boli otrasení a znepokojení“ a „niektoré deti plakali“. Situácia však mohla vyzerať opačne, pokiaľ by sa veriaci postavili drzým votrelcom na odpor, na čo mali plné právo. Otrasené a znepokojené mohli byť demonštrantky a možno by si aj trochu poplakali. Zábery na policajný zákrok však jednoznačne ukazujú, že liberáli sú si vedomí toho, kto je momentálne pri moci. Kládli odpor aj polícii, ktorá ich prišla vyviesť, za trpnej nečinnosti veriacich.

Po vyvedení z katedrály si demonštrantky počkali na veriacich pred vstupnou bránou a častovali ich nadávkami a urážkami: „Ježiš ťa nenávidí“, „Ak je peklo skutočné, tak v ňom zhoríte“ a rôznymi vulgarizmami.

Arogancia a drzosť, s akou môžu beztrestne liberáli porušovať zákony (v správe sa nič nehovorí o zadržaní demonštrantiek, ani o pokutovaní), na takých exponovaných miestach, ako je katedrála a sv. omša sľúžená biskupom, ukazujú, kam sa uberá americká (a nielen americká) spoločnosť. Pokiaľ budú katolíci pri útokoch len „rozrušení a znepokojení“ alebo budú „plakať“ ako malé deti, tak tým podobné excesy len povzbudia.

BM

Zdroj: Life Site News, Zdroj titulného obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!