Urážka kresťanov v RTVS vyvolala vlnu pobúrenia


10. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Na sociálnych sieťach sa objavujú ďalšie a ďalšie negatívne reakcie na víkendové vysielanie verejnoprávnej RTVS z odovzdávania televíznych cien OTO. Reagujú kresťanské spoločenstvá, politici i bežní občania.

K téme sa v stredu vyjadrili aj vládni poslanci z Kresťanskej únie (KU) ktorí sa do parlamentu dostali v hnutí OĽaNO. Kresťanská únia zdôrazňuje, že tvorcovia programu majú slobodu vo svojej tvorbe, ale tú si nemôžeme zamieňať so svojvôľou a urážkami iných.

„Program televízie nesmie byť nedôstojný, či dokonca znevažujúci časť populácie Slovenska. Je to nezlučiteľné s úlohou, akú má zastávať RTVS v rozvíjaní kultúrneho a duchovného dedičstva Slovenska, ku ktorému bezpochyby patrí aj kresťanstvo a jeho hodnoty.“

Predsedníčka KU, poslankyňa Anna Zaborska dodáva: „Považujeme za nedôstojné a neprijateľné, aby sa vo vysielaní objavovalo urážlivé zosmiešňovanie kresťanskej viery, ku ktorej sa hlási veľká časť občanov Slovenskej republiky či akejkoľvek inej viere. O to viac chceme vysloviť uznanie a vďaku tým, ktorí na tento rozpor poukázali a dokázali sa zastať svojej viery, či už priamo na mieste, alebo tak urobili dodatočne.“

Vládny poslanec Richard Vašečka sa chce obrátiť aj na ministerku kultúry Natáliu Milanovú (taktiež z OĽaNO). „Hanobenie náboženského vyznania je trestný čin. Svoje námietky budeme tlmočiť vedeniu RTVS i pani ministerke kultúry. Nechceme aby sa niečo takéto ešte niekedy zopakovalo,“ uviedol Vašečka.

Je nemysliteľné, že by tvorcovia relácie OTO takým znevažujúcim spôsobom aký preukázali voči katolíckej Cirkvi, reagovali aj voči židovskej náboženskej obci.

Pro-life organizácia Fórum života vyzdvihuje najmä postoj ocenenej speváčky Simy Martausovej, ktorá kritizovala posmešky na adresu kresťanstva a viery.

Martausová na odovzdávaní cien v RTVS uviedla: „Nechcem zabudnúť poďakovať tomu, kto je pre mňa najdôležitejším – Pánu Bohu. On mi dal dar, že sa o svoje piesne môžem s ľuďmi deliť. Preto sa nikdy nebudem za Neho hanbiť. Ani si robiť z Neho srandu.“

Okrem toho na sociálnej sieti napísala, že Boha si vždy zastane. „On si ma nikdy nedal a ani ja si nikdy nedám Jeho,“

Sociálnymi sieťami sa šíri aj elektronická petícia, ktorú od včera podpísalo už viac ako 8-tisíc ľudí. Tí žiadajú od vedenie RTVS ospravedlnenie. Televízny prenos OTO bol podľa autorov petície svedectvom o hlbokom úpadku slovenskej kultúry a šoubiznisu. Netreba však požadovať len ospravedlnenie, ale treba vyvodiť aj právnu zodpovednosť. Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého ‚boha šoubiznisu‘ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry v mužskej podobe, a ako kulisu použiť kostol je jednoducho neprijateľné.

RTVS je ako verejno-právna inštitúcia platená z veľkej časti zo štátnych peňazí, ktoré pochádzajú najmä z daní všetkých občanov. „Približne 70% občanov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu. To znamená, že RTVS je platená najmä z daní kresťanov. Z toho vyplýva, že kresťania financujú RTVS a ona si na oplátku robí srandu z ich viery a uráža ich.“

Ministerka kultúry a vedenie RTVS by si mali urobiť poriadok.

BK