Únosy neviest strašia na vidieku v Kirgizsku, mladé ženy utekajú z vlasti


10. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Na svete existuje veľa druhov nútených manželstiev, ale asi najdramatickejšie je manželstvo uzavreté po únose nevesty.

Únosy neviest sú bežné v niektorých častiach subsaharskej Afriky, na Kaukaze a v strednej Ázii. Na vidieku v Kirgizsku, kde žije viac ako 60 % obyvateľov krajiny, prieskumy naznačujú, že každé tretie manželstvo začína únosom. Tam je únos nevesty známy ako „ala kachuu“, čo v preklade znamená „vziať a utiecť“. Napriek tomu, že od roku 1994 je zákonom zakázaný, dodnes sa praktizuje najmä vo vidieckych oblastiach.

Kirgizsko, stredoázijská krajina s 6,5 miliónmi obyvateľov, je jedným zo svetových epicentier manželstiev uzatváraných po únose nevesty.

K typickému únosu nevesty dochádza na verejnom priestranstve. Skupina mladých mužov sa zameria na mladú ženu, ktorú si jeden z nich vybral za svoju budúcu manželku –, ktorú možno pozná, ale možno ani nie veľmi – a privlečú ju brániacu sa a kričiacu do už čakajúceho auta.

Obeť únosu je prevezená do rodinného domu ženícha, kde sa ju ženy z jeho príbuzenstva pokúsia presvedčiť, aby súhlasila s manželstvom. V tejto fáze niektoré obete zachraňuje otec alebo iný príbuzný mužského pohlavia. Častejšie je však únos taký potupný, že obeť alebo jej rodina radšej súhlasí so sobášom, než by riskovala stigmu „zneužitej“ ženy.

Niekedy ženísi použijú znásilnenie alebo iné fyzické násilie, aby prinútili ženu k sobášu, hoci to nie je pravidlom. Násilné únosy neviest vyvolali v Kirgizsku za posledné roky niekoľko protestov.

Mnoho obyvateľov Kirgizska, najmä z tých starších generácií, podľa našich rozhovorov stále považuje únos nevesty za neškodnú tradíciu. „Je to veľmi starý zvyk,“ povedala nám 60-ročná žena. „Aj ja som sa takto vydala a som spokojná. Môj manžel ma nikdy nebil a všetko dopadlo dobre.

Niekoľko kirgizských žien potvrdilo, že súhlasili s únosom pred manželstvom, aby sa tak dodržala tradícia, ktorú považujú za romantickú. Niektoré únosy v Kirgizsku však zjavne nie sú konsenzuálne. Od roku 2018 najmenej dve ženy zabili ich únoscovia, keď sa pokúšali vzdorovať manželstvu.

Podľa odhadu Medzinárodnej organizácie práce z roku 2016 okolo 15,4 milióna ľudí na celom svete uzatvára manželstvo bez poskytnutia slobodného, úplného a informovaného súhlasu.

A keďže v Kirgizsku je najvyššia miera emigrácie žien v strednej Ázii – ženy tvoria (40 % všetkých kirgizských migrantov v Rusku), oveľa vyšší podiel ako v prípade susedných Tadžikistanu a Uzbekistanu – migrácia je zrejme spoločensky prijateľným spôsobom, ako sa presťahovať niekam, kde je únos zriedkavý.

MH

Zdroj: theconversation.com, titulný obrázok – Flickr

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!