Účet za kolonializmus


19. novembra 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Vyše sto rokov po likvidácii nemeckých kolónií v Afrike sa zvyšuje tlak na vládu v Berlíne. Už nielen Namíbia, ale aj Tanzánia a Burundi sa dožadujú odškodnenia za koloniálne zločiny. Rozhovory Namíbie s Berlínom o reparáciách bežia už päť rokov. Kolonizátori z éry Viliama II. v rokoch 1904-1908 takmer úplne vyhubili etniká Herero a Nama vraždením desiatok tisíc ľudí alebo ich vyhladovaním v táboroch v púšti Kalahari. Podľa niektorých historikov išlo o prvú genocídu 20. storočia.

Berlín ponúkol Namíbii oficiálne ospravedlnenie, zvýšenie rozvojovej pomoci a odškodné vo výške desiatich miliónov eur. Obsah ospravedlnenia sa však do dnešného dňa nepodarilo sformulovať. Namíbijský prezident Hage Geingob považoval ponuku nemeckej vlády za „neprijateľnú“. Podľa jeho slov je také malé množstvo peňazí pri absencii jasného ospravedlnenia a uznania viny „výsmechom“. Hlavný vyjednávač nemeckej vlády Ruprecht Polenz si je však istý, že nakoniec obe strany dospejú k dohode. „Dôležité je, že rozhovory, ktoré prebiehajú, neboli prerušené,“ zdôraznil. Nemecká vláda sa vyhla použitiu termínu „reparácie“, pretože „by mohol slúžiť ako právny precedens pre ďalšie krajiny, napríklad Poľsko alebo Grécko“. Ako povedal zástupca namíbijskej vlády pre britský denník The Guardian, Nemecko radšej hovorí o „liečení rán“ z minulosti a o politickej a morálnej povinnosti, nie zákonnej.

Pred prvou svetovou vojnou Nemci kolonizovali nielen juhozápadnú Afriku (Namíbia). Medzi ich kolónie patrilo dnešné Togo a Kamerun a Nemecká východná Afrika, ktorá zahŕňala územia dnešného Burundi, Rwandy a Tanzánie (s výnimkou ostrova Zanzibar). Tanzánia obviňuje nemeckú armádu z trestných činov počas potlačenia povstania Maji-Maji v rokoch 1905-1907, ktorého sa zúčastnilo cca. 300-tisíc ľudí. Vláda v Dodome požaduje kompenzáciu a vrátenie vyrabovaných kultúrno-historických predmetov, ktoré sú uložené v nemeckých múzeách. Vláda Burundi taktiež zriadila komisiu pre odškodnenie s cieľom odhadnúť straty, ktoré vznikli počas kolonizácie. Hovorí sa o sume 43 miliárd eur, ktorých sa Burundi môže domáhať od Nemecka a od Belgicka, ktoré túto bývalú nemeckú kolóniu prevzalo po I. svetovej vojne.

Aloys Batungwanayo, historik na univerzite v Lausanne a člen komisie, pripomína, že Nemci si podrobili Burundi „brutálnou agresiou“ a že teraz, o sto rokov neskôr, by mali „nájsť vzájomne prijateľné riešenie“.

MH

Zdroj: wpolityce.pl

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299