Tvár Dona Bosca: Zdolávať všetky prekážky

Plinio Corrêa de Oliveira
2. mája 2020
  Kultúra

Zdroj: wikipedia.org

Toto je fotografia veľkého svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej kongregácie. Všimnite si jeho eminentne kňazský výraz a zároveň výraz človeka z ľudu. Nikomu by nenapadla myšlienka, žeby mohol pochádzať z vyššej spoločenskej triedy. Je to roľník, ktorý sa stal kňazom, a to mu bolo na slávu.

Je v ňom čosi skutočne majestátne. Z čoho pozostáva tento majestát? Pozrime sa na jeho tvár: vyjadruje vznešenosť a dôstojnosť. Jeho uši sú veľké, vďaka čomu sa jeho tvár zdá byť ešte vyššia. Nos, bez akýchkoľvek deformácií, má pomerne dlhý a podčiarkuje predĺženie jeho tváre.

Oči odhaľujú človeka, ktorý si je vedomý toho, že výška jeho tváre je iba symbolom veľkosti jeho duše. Má v sebe čosi rozhodné a víťazné ako osoba, ktorá prekonala a zdolala prekážky všetkého druhu. Je spokojný a prešťastný! V tomto spočíva jeho víťazstvo.

Víťazstvá nepripisuje sebe, ale Panne Márii, Pomocnici kresťanov, svojej veľkej ochrankyni, ktorá mu k nim pomohla. Kontempluje slávu Panny Márie, ktorá prostredníctvom jeho osoby zvíťazila. S nadšením uvažuje o víťazstve Matky Božej, Pomocnice kresťanov.

Hlavu drží vysoko. Človek má dojem, že bez ohľadu na to, čo sa mu v živote môže stať, si je úplne istý, že to bude súčasťou víťazstiev Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Toto je skutočne ušľachtilý svätý Ján Bosco.

Zdroj: pxfueal.com