Tri stupne vystupovania k Bohu


2. mája 2021
  Pokladnica viery

Toto všetko som prebral od svätého Bernarda a svätého Bonaventúru.

Takže – podľa nich – máme tri stupne na vystúpenie k Bohu: prvý, nám najbližší a najviac prispôsobený našim schopnostiam je Mária; druhým je Ježiš Kristus a tretím Boh Otec. Aby sme mohli pristúpiť k Ježišovi, treba nám ísť k Márii, ona je totiž sprostredkovateľkou našich prosieb. Aby sme mohli pristúpiť k večnému Otcovi, treba nám ísť k Ježišovi, on je totiž naším sprostredkovateľom spásy.

A táto pravá úcta dokonale zachováva tento poriadok.

Sv. Ľudovít Maria Grignion z Montfortu – O pravej úcte k Panne Márii