Talianska biskupská konferencia vykročila na synodálnu cestu


3. marca 2021
  Krátke správy - Cirkev

Prezídium Talianskej biskupskej konferencie predložilo pápežovi Františkovi návrh na vykročenie po tzv. synodálnej ceste. Odpovedala tak na pápežovu výzvu, ktorú adresoval talianskej cirkvi ešte počas katechetického kongresu vo Florencii, roku 2015.

Pápež vtedy hovoril o potrebe začatia procesu národnej synody, naprieč všetkými spoločenstvami a diecézami, a opakovane vyzýval k väčšej účasti laikov na rozhodovaní v Cirkvi, ako aj k vypočutiu hlasu ľudu.

Talianski biskupi, ktorí dlho odolávali a stavali sa k vízii synodálnej cesty odmietavo alebo skepticky, teraz konečne rezignovali. Pripravili projekt na začatie implementácie tejto pápežskej výzvy. Je to cesta, ktorá má viesť „zdola“ k definovaniu priorít Cirkvi a spôsobu ich vykonávania.

Vo vyhlásení pre Vatikánsky rozhlas predseda Talianskej biskupskej konferencie, kardinál Gualtiero Bassetti poznamenal, že „v prvom rade je potrebné načúvať potrebám ľudí“ pretože pandémia ešte viac zvýraznila rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Z čoho môžeme usudzovať, že pandémia poslúži na zdôvodnenie nielen svetských, ale aj cirkevných resetov. Ohľadom „potrieb ľudí“ môžeme konštatovať, že v názoroch na to, čo „ľudia potrebujú“ v náboženstve, sú medzi samotnými ľuďmi už tisícročia značné rozpory, ktoré sa Cirkev doteraz snažila riešiť prihliadaním na to, čo prikazuje Boh, a „hlas ľudu“ neprichádzal do úvahy „v prvom rade“. To sa však zrejme teraz zmení.

Pri príprave talianskej synody treba podľa kardinála Bassettiho brať do úvahy indikácie exhortácie Evangelii gaudium, ktorá hovorí o „pastoračnej konverzii“ a potom treba brať do úvahy ducha „bratskej solidarity“. Tým je naznačené, že staré a „skostnatené“ pastoračné prístupy, predstavujúce však už len zlomok súčasnej pastorácie, ktorá je neustále inovovaná s veľkou flexibilitou celé desaťročia, budú definitívne odstránené a nahradené pokrokovými.

Kardinál Basseti však svoju víziu ešte viac konkretizoval, keď uviedol, že „je potrebné prelomiť myslenie, ktoré používa slogan: vždy to tak bolo.“ Lepšiu skratku pre vyjadrenie opozície voči tradíciám, si asi len ťažko dokážeme predstaviť. Kardinál pokračuje: „Toto nám bráni v zmene, v pohybe vpred, a pápež nám hovorí, aby sme pokračovali v realizácii nových projektov, pretože inak by mohla voda v rybníku skutočne stagnovať.“

Takže sa pôjde vpred. Kam, to si pravdepodobne dokáže domyslieť každý, kto sleduje nemeckú Synodálnu cestu, ktorá slúži ako ľadoborec pre túto „pastoračnú konverziu“. Tam už načúvanie „hlasu ľudu“ dospelo do štádia, v ktorom sa uvažuje o svätení žien a ženatých mužov, požehnávaní homosexuálnych párov, sobášenia rozvedených, spoločnom prijímaní s protestantmi a iných duchovných lahôdkach.

Kardinál pripomína nabádanie pápeža Františka, aby si „k tomu, čo sa okolo nich deje osvojili tvorivosť a prijímali konkrétne návrhy, ktoré môžu zefektívniť plánovanie v diecézach a farnostiach.“ Preto pápež požaduje, aby táto synoda prebiehala „zdola“, aby bolo možné definovať priority. Čiže prioritou sa pravdepodobne stane to, čo si ľud vyberie. Kardinál Bassetti dodáva, že „preto je potrebné víriť vodu kresťanského života, ktorá v dôsledku pandémie viac stagnuje.“ A opäť tá pandémia, ktorá zdôvodní všetky inovácie…

Stagnácia „vody kresťanského života“ je snáď trochu prehnané prirovnanie. Vody kresťanského života sú už totiž celé desiatky rokov natoľko „rozvírené“, že pripomínajú skôr povestný vír Mallstrӧm z poviedky Edgara Alana Poea, než pokojnú hladinu dedinského rybníka. Jediné čo počas pandémie skutočne stagnuje, je verejné slúženie sv. omší a vysluhovanie sviatostí. Pokiaľ sa však chcú talianski katolíci krútiť vo víre ešte rýchlejšie, tak sa im v tom zrejme už nedá zabrániť.

BM

Zdroj: KAI, Vatican News, zdroj tit. obrázka