Tajomstvo skutočného oddychu - Christianitas

Tajomstvo skutočného oddychu

vdp. Ľubomír Urbančok
27. júna 2021
  Cirkev  

Zdroj: Flickr

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva!

Milovaní bratia a sestry!

Posledné dni a týždne sa mnohí z nás zamýšľali nad otázkou, kam smeruje naša Cirkev na Slovensku i vo svete. Na jednej strane mnohí nepriatelia Cirkvi argumentujú, že veď tí čo chodia do kostola, akonáhle z neho vyjdú, sú horší, ako tí ostatní. Na druhej strane sú tí, ktorí všade hovoria o slobode, avšak už len pri najmenšej kritike škrípu zubami. Spoločným menovateľom oboch týchto postojov je postoj farizeja.

V starozákonnom ponímaní, ako nás poučuje veľký teológ dom Prosper Guerangér, znamenalo svedomie len nasledovanie toho, čo uložil zákonodarca. [1] Ježiš však túto skutočnosť zmenil:

Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 3,21-24)

Ježiš, ako sám hovorí, neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Hovorí tak pred tým, než by zaznela dnešná pasáž evanjelia a potom, čo predniesol reč na vrchu. Ježiš je zavŕšením a naplnením zákona, z ktorého neslobodno zmeniť ani čiarku. Avšak dodržiavanie zákona nedostačuje. Každý z nás je pozvaný žiť životom Ducha Svätého, žijúc, ako to nazýva svätý Tomáš – nasledujúc náuku sv. Augustína Novým zákonom, ktorého prameňom je práve reč na vrchu.

Svätý Augustín meditujúc vo svojom diele O Duchu a litere vysvetľuje nasledovné:

Ako zákon skrze činy bol zapísaný na kamennú tabuľu, tak zákon viery je vpísaný do sŕdc veriacich. Čo sú teda tieto božské zákony napísané samotným Bohom v našich srdciach, ak nie prítomnosť Ducha Svätého?[2]

Boh je pôvodcom všetkého toho, čo jestvuje a preto v ňom nemôže byť protirečenie. Dnes sme aj v Cirkvi svedkami na jednej strane bezbrehého pnutia na formách bez života, čo je častokrát následne používané ako protiargument proti vyjadreniu týchto foriem v liturgii. Na druhej strane sme však svedkami posmešného zavrhovania, alebo prinajmenšom relativizácie tradície a foriem. Ježiš nám však dáva v dnešnom Evanjeliu jasnú odpoveď, že v prvom i druhom prípade ide o farizejský prístup.

Teraz, keď pomaly vstupujeme do obdobia prázdnin, nám Božský Spasiteľ ukazuje cestu, ako sa vyhnúť tomuto farizejskému prístupu. Pozýva aj nás, aby sme s ním vystupovali na horu duchovného života, kde nás skrze život Ducha Svätého v našich dušiach vyučuje praxi života blahoslavenstiev, ktorý je, ako sme počuli, sumárom Nového zákona.

Mnohí dnes hľadajú kompromisy, ako skĺbiť letnú dovolenku s danými obmedzeniami. Špekulujú, ako by si najlepšie oddýchli. Paradoxne, aby sme túto túžbu skutočne naplnili, stačí nám ostať doma, otvoriť Evanjelium, rozjímať nad ním a prosiť o milosť, uviesť to, čo čítame, do praxe. K tomu je samozrejme potrebná pravidelná svätá spoveď a zotrvávanie v milosti posväcujúcej, aby sme boli skutočne vnímavými impulzom Ducha Svätého v našom živote, ktorý v ňom nepôsobí ako ničiace tornádo, ale ako jemný osviežujúci vánok nášho života. Poraďme sa s našimi kňazmi ohľadom dobrej knihy, ktorá nám pomôže aj toto leto sa zregenerovať na duši a jej čítanie pretkávajme návštevou Ježiša vo Sviatosti oltárnej.

Obráťme sa s prosbou o túto milosť k Tej, ktorá v najväčšej tichosti Evanjelia naplnila blahoslavenstvá vo svojom živote najdokonalejším spôsobom. Nech smerujú naše letné výlety práve na miesta zasvätené Jej – Preblahoslavenej Panne Márii.

AMEN

[1] Dom Prosper Guerangér, The Liturgical Year, Volume XI., p. 145.

[2] Cfr. Servais Pinckaers, La vita spirituale del cristiano secondo San Paolo e San Tommaso D’Aquino, p.71.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!