Francúzska revolúcia - Christianitas

Francúzska revolúcia

„Revoluční Filipovia“ z domu Orléans na vlnách francúzskych revolúcií

Karol Gazdík

Keď sa pozrieme na portrét Ľudovíta Filipa II., vojvodu z Orléans, bratranca francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a jedného z najbohatších mužov Francúzska, možno na prvý pohľad neuvidíme nič zvláštne....

Vandalizmus či posadnutosť? Odkiaľ sa vzal antikatolícky amok v čase Francúzskej revolúcie

„Vandalizmus nie je príčinou, iba dôsledok určitých hlbších procesov duchovnej a intelektuálnej povahy. Tak, ako sme počas revolúcií protestantskej reformácie, najmä v oblastiach obsadených kalvínmi, mali do činenia s...

Veľká francúzska revolúcia – fakty a úvahy

Karol Gazdík

„Utorok 14. júla: Nič“, tak znel paradoxný zápis kráľa Ľudovíta XVI. do jeho loveckého denníčka. 14. júla sa vo Francúzsku oslavuje Deň Bastily. Je však čo oslavovať? „Ušľachtilé“ myšlienky...

Dôkaz neschopnosti súčasnej francúzskej vlády

Joseph de Maistre

pokračovanie Zákonodarca sa podobá na Stvoriteľa v tom, že nepracuje stále. Vytvorí a potom odpočíva. Každá skutočná legislatívna akcia má svoj sabat. Prerušovanosť je jej rozlišujúcim znakom. Ovídius preto...

O Božom vplyve na politické ústavy

Joseph de Maistre

pokračovanie V oblasti svojej činnosti dokáže človek zmeniť všetko, ale stvoriť nedokáže nič. Taký je zákon hmotného aj mravného sveta. Človek nepochybne môže zasadiť semienko, vypestovať strom, zušľachtiť ho...

Francúzska revolúcia a jej protináboženská povaha

Joseph de Maistre

pokračovanie Vo Francúzskej revolúcii je istá diabolská črta, ktorá ju odlišuje od všetkého, čo sme doposiaľ mohli vidieť a možno aj od všetkého, čo uvidíme v budúcnosti. Spomeňte si...

Môže Francúzska republika vytrvať? Porevolučné úvahy grófa de Maistre

Joseph de Maistre

pokračovanie I. časti Bolo by lepšie sa pýtať, či Republika môže vôbec jestvovať. Tento predpoklad bol urobený trochu unáhlene a táto otázka je úplne oprávnená, lebo dejiny nám dokazujú,...

O násilnom hubení ľudských bytostí. Úvahy grófa de Maistre

Joseph de Maistre

Panovník kráľovstva Dahomey z afrického vnútrozemia sa nanešťastie nemýlil, keď nejakému Angličanovi povedal: „Boh stvoril svet pre vojnu. Všetky kráľovstvá, malé i veľké ju vždy praktizovali, hoci pri tom...

Cirkevný majetok je vždy na muške. Rabovačka francúzskej revolúcie

Andrzej Solak

pokračovanie I. časti Veľká lúpež V článku II Deklarácie ľudských a občianskych práv je vlastníctvo uvedené medzi štyrmi „prirodzenými a nedotknuteľnými ľudskými právami“. O jeho postavení svedčí skutočnosť, že bolo...

Rabovanie v mene revolúcie. Konfiškácie počas francúzskej revolúcie

Andrzej Solak

Klérus zbavený majetku bolo ľahšie skrotiť a podriadiť svetskej autorite. Novembrový zákon bol dôležitým krokom na ceste k vybudovaniu všemocného totalitného štátu. 2. novembra 1789 bola v Paríži nariadená konfiškácia...

Tragédia Vendée vyrozprávaná Julesom Verneom

Paolo Gulisano

Jules Verne – meno, ktoré generácie čitateľov poznajú vďaka nesmrteľným dielam: Cesta do stredu Zeme, Okolo sveta za osemdesiat dní, Michail Strogov, Dvadsať tisíc míľ pod morom a mnohých ďalších....