Svätý Ján z Mathy

Plinio de Oliveira
7. februára 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje:

Svätý Ján z Mathy (1160-1213) sa narodil do aristokratickej rodiny vo Faucone vo francúzskom Provence. Po štúdiu v Paríži, ktoré ukončil s vynikajúcim výsledkom, sa stal kňazom. Pri svojej prvej sv. omši dostal vnuknutie zasvätiť život vykupovaniu z otroctva tých katolíckych vojakov, ktorých moslimovia v križiackych výpravách robili otrokmi. Aby sa na to dobre pripravil, navštívil pustovníka svätého Felixa z Valois, aby ho poučil, ako praktizovať dokonalosť. Keď mu objasnil svoj zámer, svätý Felix nepochyboval, že vnuknutie pochádza od Boha a ponúkol mu pomoc. Spoločne založili Rád Najsvätejšej Trojice, ktorého úlohou malo byť skladanie výkupného za zajatcov. Čoskoro do Rádu prišlo nespočetné množstvo mužov, ktorí pocítili rovnaké povolanie. Trinitári cestovali s križiakmi, učili vojakov, starali sa o chorých a vykupovali zajatcov.

Svätému Jánovi z Mathy sa podarilo vyslobodiť veľké množstvo katolíckych otrokov v Maroku, Tunise a Španielsku. Pri svojej druhej ceste v Tunise v roku 1210 bol veľmi sužovaný neveriacimi, ktorí boli rozhorčení jeho horlivosťou a jeho úspechom pri nabádaní otrokov, aby zostali vytrvalí vo svojej viere.

Keď sa vracal, spolu so 120 katolíkmi, ktorých vykúpil, zistil, že moslimovia poškodili kormidlo jeho lode a roztrhali plachty, aby znemožnili jeho bezpečný návrat domov a zahynul na mori. Ale svätý Ján z Mathy, plný dôvery v Boha, sa modlil, aby bol Boh ich kormidelníkom. Spoločne zošili svoje plášte a vyrobili tak nové plachty. Potom, počas celej plavby sa s krížom v rukách modlil breviár. Plavba skončila dobre a bezpečne pristáli v prístave Ostia neďaleko ústia rieky Tiber.

Komentár profesora Plinia:

Rád trinitárov, ktorý založil svätý Ján z Mathy, bol mimoriadne užitočný apoštolát, ktorý mal zachovať nezlomného a povzneseného ducha križiackych výprav, takého, aký mala v úmysle Cirkev, keď ich zvolávala. Bol to mimoriadne ušľachtilý apoštolát, ktorý odhaľuje úzku solidaritu tohto svätca a hnutia križiackych výprav.

Tí, ktorí dnes argumentujú proti križiackym výpravám, robia veľmi zlú vec. Skutoční svätci boli podporovatelia a nadšenci pre križiacke výpravy. Hlavný cieľ trinitárov, ktorým bolo vykupovanie zajatcov, priaznivo pôsobilo aj na križiakov, ktorí sa menej báli zajatia a toho, že sa na dlho alebo dokonca na neurčito stanú otrokmi Maurov. Svätý Ján z Mathy a jeho rád im dával nádej, že raz budú vykúpení a vrátia sa späť do boja. Preto bola práca tohto svätého veľmi dôležitou podporou pre križiacke výpravy.

To všetko je veľmi pekné, zlatá koruna. Ale záver tohto príbehu je drahokam v tejto korune. Svätý Ján z Mathy sa podujal preplaviť cez Stredozemné more so 120 mužmi na lodi s roztrhanými a plachtami a nefunkčným kormidlom. Improvizoval, vyrobil nové, biedne plachty. Urobil všetko, ale vedel, že jeho námaha nebude stačiť. Takže sa uchýlil k Bohu. Keď sa loď vydala na cestu, s krížom v ruke sa modlil žalmy.

Predstavte si, ako sa nálada oslobodených zajatcov na lodi menila. Tu ich zaplavila vlna dôvery a nadšenia pre svätca a jeho odvážnu vieru; inokedy zasa zažívali skutočný strach, že sa stratia na mori a zahynú. Svätý Ján z Mathy im musel kázať, aby mali dôveru v Boha. Bolo to dobrodružstvo založené na viere jedného človeka. Keď sa táto príhoda neskôr rozprávala a rozšírila sa po celom kresťanskom svete, vyvolala veľký nával entuziazmu a túžby zúčastniť sa na krížových výpravách.

Princíp, ktorý inšpiroval svätého Jána z Mathy, sformuloval svätý Ignác z Loyoly o storočia neskôr: „Usilujte sa, akoby všetko záviselo iba od vášho konania a potom uznajte, že všetko závisí len na Bohu a nie na vás.

Svätý Ján z Mathy uplatnil tento princíp dokonale. Opravil plachty, ako mohol a rozkázal vyraziť vpred. Zároveň sa ponoril do modlitby a uznal, že iba Boh ich môže dopraviť do cieľa.

Loď na mori, vydaná napospas svojmu osudu, pripomína boj, ktorému sme zasvätili svoje životy. Naše kontrarevolučné hnutie je tiež opustenou loďou a prostriedky, ktoré máme, nie sú nič iné ako provizórne plachty v malom člne.

Prosme preto svätého Jána z Mathy a všetkých svätých, ktorí bojovali podobne ako my, aby boli duchovne prítomní, aby nám pomohli v nebezpečenstvách, ktorým budeme čeliť, aby sme mohli robiť to, čo máme robiť. Tak ako on, aj my by sme mali spievať modlitby pri nohách Panny Márie a prosiť ju, aby naša loď dorazila do dobrého prístavu. To znamená úplnú porážku revolúcie a nastolenie kráľovstva Márie na zemi.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!