Svätý Ján Bosco

Plinio de Oliveira
31. januára 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje:

Toto sú dva úryvky z knihy Niektoré pedagogické zásady dona Bosca:

– Je nesporné, že osobnosť matky dona Bosca, Mamma Margherita, ovplyvnila jeho formáciu. Táto žena, vdova vo veku 29 rokov, hlboko poznačila duše svojich troch synov. Mala málo formálneho vzdelania, ale pozoruhodne dobrý zdravý rozum. Poctivosť úsudku, veľká zbožnosť a mužná pevnosť z nej urobili vzornú vychovávateľku. Margherita vyžadovala, aby jej synovia pracovali buď v dome alebo na poli. Od úsvitu po rannej modlitbe deti tvrdo pracovali celý deň. „Život je príliš krátky na to, aby sme stratili najlepšiu časť dňa,“ hovorievala.

Lenivosť nebola povolená. Jedlo bolo jednoduché a v noci spali na zemi. Nikdy nedovolila samoľúbosť a vždy mala svoju myseľ obrátenú k nebu: „Sme Kristovi vojaci, vždy s pripravenými zbraňami, tvárou v tvár nepriateľovi a musíme zvíťaziť,“ hovorievala. Takto pripravovala svojich synov na život.

– Okrem práce pre svoju rehoľnú kongregáciu, budovania kostolov, zakladania početných sirotincov a prípravy misií v ďalekých krajinách venoval don Bosco čas vo dne i v noci písaniu. Vedel slúžiť Cirkvi perom, raz bojoval s bludmi, inokedy posilňoval duše. Ako človek svojej doby si bol vedomý veľkého vplyvu tohto nového moderného obra, tlače. Pero používal viac ako 45 rokov a podľa potrieb svojho boja písal rozličné veci.

Keď protestantizmus začal agresívny útok proti katolíckej cirkvi populárnymi periodickými brožúrkami, don Bosco reagoval s Katolíckymi prednáškami, ktoré vydával každý mesiac, a ktoré obsahovali aktuálne články a otázky, ktorými reagoval na protestantskú propagandu.

Komentár profesora Plinia:

Dovoľte mi, aby som tieto úryvky komentoval postupne.

Pokiaľ ide o mamu Margheritu, zapadá do opisu tej silnej ženy Písma, ktorá si plní svoje povinnosti a ktorej hodnota je „známa ďaleko až k najvzdialenejším brehom“. Svoj život prežila bezúhonne, svojich synov formovala dokonale a z jedného z nich sa stal veľký svätý Ján Bosco.

Jej život ponúka dôkaz o tom, aká chybná je pokroková mentalita, ktorá dnes zaplavuje Cirkev. Pre túto chybnú mentalitu hladný a chudobný človek nemôže mať duchovný život. Podľa nej je prvým krokom odstránenie chudoby a hladu. Až potom možno začať hovoriť o duchovnom živote. Preto je začiatkom všetkých apoštolátov toto hmotné pôsobenie. Odstránenie chudoby sa stáva jedným z hlavných, ak nie najhlavnejším cieľom katolíckej Cirkvi.

Život mamy Margherity ukazuje pravý opak. Jej dom bol taký chudobný, že všetci členovia rodiny spali na zemi, jedlá boli skromné, členovia rodiny veľmi tvrdo pracovali. Viedli typický biedny život. Napriek tomu vedela, ako z tohto života profitovať a posvätila ho statočnosťou, odriekaním a obetou. Napriek chudobe rodiny sa starala o ich hmotné potreby: z jej synov sa stali silní muži, schopní všetkých druhov práce. Zároveň, a to je dôležité si všimnúť, sa tiež dobre starala o ich duchovný život.

Vidíte, ako progresivizmus katolíkov klame a podvádza, keď naznačuje, že príjemné a pohodlné okolnosti sú pre svätosť nevyhnutné. Toto je úplne nesprávne. Potrebná je skromnosť a odriekanie, nie zmäkčilosť. Túto skromnosť je potrebné dodržiavať pri formovaní každej rodiny, dokonca aj tých na vysokej úrovni, ktoré majú veľa zdrojov.

V Európe sa táto striedmosť pri formovaní detí a mládeže udržala až do nedávna. V spomienkach, vojvoda z Nemours alebo vojvoda z Alençonu – nepamätám si, ktorý to bol – hovorí o čase, keď žil ako vyhnanec v Londýne. Bol mladý a žil s niekoľkými ďalšími mladými aristokratmi v rovnakom dome na brehu rieky Temža. Okná ich veľkej spálne boli na druhom poschodí a otvárali sa priamo k Temži. Písal, že keď sa ráno zobudili, bolo ich zvykom skočiť z okna rovno do Temže. Všetci to robili každé ráno, i v zime. To poukazuje, ako boli zvyknutí na striedmosť. Je to príklad prísnosti a striedmosti pri formovaní šľachticov. Zaujímalo by ma, koľkým zlým následkom by sa dalo vyhnúť, keby sa pri formovaní mládeže dnešných bohatých rodín uplatňovala prísnosť a striedmosť.

Pokiaľ ide o druhý výňatok, je zaujímavé, ako si sv. Ján Bosco vždy uvedomoval problémy svojej doby. Nebol svätcom žijúcim v oblakoch, ako sentimentálne hagiografie zobrazujú mnohých svätcov. Svätý Ján Bosco poznal problémy svojej doby a bojoval proti nepriateľom Cirkvi takým, akí skutočne boli. Keď protestantská propaganda v severnom Taliansku zosilnela, vyvinul proti nej účinnú intelektuálnu akciu.

Dnes má väčšina ľudí revolučné chápanie toho, čo je dôležité. Myslia si, že ekonomické prostriedky sú dôležitejšie ako intelektuálne schopnosti, a že materiálne dobrá sú väčšie ako duchovné. Z tohto dôvodu, keď hovoria o sv. Jánovi Boscovi, majú tendenciu zdôrazňovať jeho diela sociálnej pomoci a podceňovať jeho intelektuálne dielo. Tiež chválim a uznávam dôležitosť toho, čo vytvoril, aby pomohol chudobným chlapcom a zabezpečil im dobrú formáciu, ale nesúhlasím s tým, aby si ho mali pamätať len pre toto.

Keď preskúmate jeho život, uvidíte, že strávil veľa rokov písaním; bol rovnako spisovateľ ako pracujúci človek. Preto sa pridáva k svätému Františkovi Saleskému ako jeden z dvoch patrónov tlače. Je dobré, aby sme toto zdôraznili.

Prosme svätého Jána Bosca, aby nám dal ducha odriekania a prísnosti, ktorý mal a chránil našu intelektuálnu prácu a našu katolícku žurnalistiku.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!