Sv. Gregor VII.

Plinio de Oliveira
26. mája 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Sv. Gregor VII., pápež a vyznávač. Svojím učením a pôsobením potvrdil moc a právo pápeža nad Cirkvou, nad duchovnou aj svetskou sférou. On bol príkladom neústupnosti, odvahy a dôvery v nadprirodzeno.

Komentár prof. Plinia: 

Je škoda, že som sem zabudol priniesť dokument, pripisovaný sv. Gregorovi VII, ktorý je pod paľbou všetkých progresívnych teológov. Volá sa Dictatus Papae (1090) a to znamená: Čo pápež nadiktoval. Je to sumár toho čo diktoval o tézach, ktoré chcel zastávať. Medzi tými tézami, je nádherne sformulované učenie o vzťahu medzi pápežom a cisárom, hlavou svetskej oblasti.

Vtedajší cisár, Henrich IV., príliš zasahoval do cirkevných záležitostí, aby ju ovládol skrze kontrolu voľby biskupov. Proti tomu Gregor VII. bojoval. Chcel prekaziť toto cisárske vmiešavanie sa a chcel ho pokoriť. A nakoniec tak aj urobil.


Dictatus Papae odhaľuje jeho myslenie o vzťahu medzi Ríšou a pápežstvom. Potvrdzuje pápežskú monarchiu, ako univerzálnu vládu v duchovných záležitostiach. V pozemských veciach má pápežská samovláda právo a povinnosť ovplyvňovať svetskú samovládu, hoci jej nevládne priamo. Svetská moc je mečom patriacim pápežovi, v jeho službách a na ochranu Svätej Cirkvi, obranu viery a prenasledovanie nepriateľov viery. Svetská moc svojim podriadeným vládne nezávislo, ale podľa prirodzeného zákona a pápežstvo dohliada na to, ako svetská moc vládne. Sú teda dve nezávislé a odlišné moci.

Ktorá moc je vyššia? Na vrchole je moc pápeža a po jeho ľavci, o stupeň nižšie, stojí cisár a pod ním králi a panovníci svetskej oblasti. V duchovnej oblasti je tiež pod pápežom celá cirkevná hierarchia. Všetko teda nakoniec závisí na pápežovi.  To je chápanie dvoch mocí podľa sv. Gregora VII.

Mali by sme prosiť sv. Gregora VII. na jeho sviatok, aby orodoval za svet, aby sme mohli opäť nastoliť jeho chápanie duchovnej a svetskej moci. V ten deň, keď sa toto stane všeobecným názorom, nastane vláda Panny Márie. Ale opak je tiež pravda. Keď nastane vláda Panny Márie, táto vízia sa s Ňou obrodí. Modlime sa teda k sv. Gregorovi VII., aby vyprosil u Boha návrat tejto vznešenej vízie na zem, pretože bez nej nič nenájde správnu cestu.