Štúdia potvrdzuje neopodstatnenosť zavádzania „prijímania na ruku“ - Christianitas

Štúdia potvrdzuje neopodstatnenosť zavádzania „prijímania na ruku“


28. decembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Eucharistia na kolenách a do úst prináša nižšie riziko prenosu vírusov ako sväté prijímanie podávané na ruku. Vyplýva to z výskumu na Fakulte biologických vied Univerzity v Bergene v Nórsku, o ktorom informoval Nasz Dziennik.

Výskum v tejto oblasti viedol Sergej Budajev, výskumník na Fakulte biologických vied Univerzity v Bergene v Nórsku. Poukázal na to, že na rozdiel od celosvetového konsenzu medzi katolíckymi biskupmi je prijímanie svätého prijímania na jazyk a v kľaku vedecky najbezpečnejšou a najhygienickejšou formou, ktorá – ako zdôraznil – „nie je pravdepodobná, žeby bola spojená s tzv. vysokým rizikom prenosu infekcie.“

Predpoklad, že neexistuje akékoľvek riziko pri prijímaní na ruku, je neopodstatnený a môže v skutočnosti vytvárať falošný pocit bezpečia, čo môže vyvolať bezohľadnejšie správanie kňaza aj príjemcu,“ zdôraznil autor štúdie. Dodal, že keď sa „kňaz priblíži k už kľačiacim veriacim, úplne sa vyhýba osobnému kontaktu a poskytuje tak lepšiu ochranu“.

Výskumník tiež vysvetľuje, že tradičný spôsob prijímania svätého prijímania je bezpečnejší, keďže príjemca predloží jazyk dopredu, čo si vyžaduje zadržanie dychu, a tým znižuje možnú účinnosť dýchania (keďže COVID-19 sa prenáša najmä malými kvapôčkami z dýchacích ciest pri tesnom kontakte tvárou v tvár a aerosólovom kontakte vo vzduchu). Upozorňuje aj na to, že keď veriaci pri prijímaní Eucharistie kľačia, zabezpečujú si väčší odstup od kňaza a ich tváre sú na úrovni hrude celebranta. Ako zdôrazňuje, všetky možné kvapôčky a aerosól tak smerujú do hrudníka kňaza, čo predstavuje oveľa menšie riziko ako pri komunikácii tvárou v tvár v stoji.

Sergej Budajev z vedeckého hľadiska odsudzuje podávanie svätého prijímania na ruku ako propagované „bez vedeckých dôkazov“ a zaťažené nedostatočnou „transparentnosťou, diskusiou a komunikáciou s celým spoločenstvom“ veriacich.

Obr. 2: media.springernature.com

Na rozdiel od prevládajúceho konsenzu medzi katolíckymi biskupmi je prijímanie na jazyk a v kľaku vedecky najbezpečnejšou a najhygienickejšou metódou, pri ktorej je „nepravdepodobné vysoké riziko prenosu infekcie“, – ukazuje nový výskum.

Znepokojení katolíci, vrátane Latin Mass Society, opakovane žiadali biskupov, aby nám predložili dôkazy, na základe ktorých sa pokúsili zakazovať túto prax – čo je v skutočnosti niečo, na čo nemajú autoritu. Nikdy nič také nebolo poskytnuté a táto štúdia potvrdzuje, že žiaden taký dôkaz ani neexistuje,“ uviedol pre Church Militant doktor Joseph Shaw, predseda Latin Mass Society a akademik z Oxfordskej univerzity.

Štúdia Sergeja Budajeva, výskumníka na Fakulte biologických vied Univerzity v Bergene v Nórsku nesie názov Safety and Reverence: How Roman Catholic Liturgy Can Respond to the COVID‐19 Pandemic, sa v anglickom jazyku nachádza na tejto adrese:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-021-01282-x

MG

Zdroj: Life Site News, Church Militant, titulný obrázok – flickr.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!